• Otvárame v šk. roku 2021/2022

     • 7237 M informačné systémy a služby

      4 ročný študijný odbor

      pre všetkých, ktorí radi pracujú s počítačom a informáciami

      Podrobnejšie informácie o všetkých otváraných študijných a učebných odboroch nájdete na stránke ŠTÚDIUM - prijímacie konanie.

      6425 K 

      kaderník - vizážista

      nový odbor

      Absolvent študijného odboru poskytuje kvalifikované  služby a odborné poradenstvo v oblasti celkového vzhľadu klienta, vizáže a úpravy vlasov. 

      Má vedomosti  z oblasti technológie, stylingu, kozmetiky, manikúry, materiálov, zdravovedy, estetiky a vizáže.

      Klientovi dokáže poskytnúť poradenstvo v starostlivosti o vlasy, pleť a ruky.

     • Červené stužky 2020

     • Do galérie 1.12.2020 Červené stužky boli pridané fotografie.

      Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1.decembra. Pod týmto názvom organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline celoslovenskú kampaň zameranú na boj proti AIDS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      Štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal od 2. septembra 2020 a vyvrcholil 1. decembra 2020. Ovplyvnený bol však epidemiologickou situáciou a dištančným vyučovaním žiakov. Napriek tomu sa na našej škole uskutočnili mnohé aktivity.