Navigácia

Profil školy Vedenie školy História školy Vízia školy Charakter pedagogickej koncepcie Aktivity školy Projekty Medzinárodná spolupráca Spolupráca so sociálnymi partnermi 50. výročie založenia školy Napísali o nás... Reportáže o nás... Žiacka školská rada Dokumenty školy Sme tu pre Vás

O škole

Profil školy

Charakteristika školy

 

   Spojená škola má sídlo v Žiline - Bytčici na ul. Hlavnej 2. Je komplexnou výchovne – vzdelávacou inštitúciou, zabezpečuje teoretické vzdelávanie i odborný výcvik.

 

24 učební, z toho sú 3 multimediálne učebne výpočtovej techniky, dve učebne na vyučovanie nemeckého jazyka, dve učebne na vyučovanie anglického jazyka. Všetky učebne školy sú vybavené stálym pripojením na internet. Škola má vybavenú školskú knižnicu, ktorá slúži ako študijné a výpožičné centrum pre žiakov a pedagógov. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. V suteréne školy sú žiacke šatne, sklad a jedna dielňa pre potreby údržbu a opravy na škole. V areáli školy je samostatná plynová kotolňa, moderne vybavená posilňovňa a telocvičňa má zrekonštruované hygienické priestory a sprchy.  V areáli školy je asfaltové ihrisko.

 

Odborný výcvik sa uskutočňuje na prevádzkach odborného výcviku pre učebné odbory kaderník, fotograf, krajčír , manikér a pedikér a študijný odbor kozmetik a klientsky manažér pošty.

Prevádzky sú prístupné širokej verejnosti. Cenníky prác a služieb nájdete TU

V súčasnosti v Spojenej škole študuje okolo 252 žiakov a pracuje 40 zamestnancov.

 Štúdium u nás