• Obchodná verejná súťaž

        • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

          v správe Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica