• OZNAM - vyučovanie online od 19.10.2020

     •  

      Pokyny pre žiakov počas dištančného vzdelávania
      Od 19.10.2020 bude vyučovanie podľa nového rozvrhu. Na online vyučovacie hodiny sa môžete prihlásiť cez Triedna kniha - aktuálny deň - vyučovacia hodina a pri nej je modrá kamera (online hodina) a na tú treba kliknúť a prihlásiť sa cez Skype. Do systému EduPage sa po prihlásení na online hodinu aktualizuje Vaša dochádzka.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva stredných školách sa od 12. októbra 2020 prerušuje vyučovanie. Spojená škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania.

      Od 13.10.2020 bude prebiehať online vyučovanie. Sledujte pridelené prezentácie/študijné materiály, testy a projekty, plánované skúšanie, domáce úlohy, ktoré budú prístupné len v čase danej vyučovacej hodiny. Dodržiavajte platný rozvrh hodín. Upozorňujeme žiakov, že účasť na dištančnom vzdelávaní bude kontrolovaná.

       

       

     • Organizácia vyučovania

      • Žiaci pri vstupe do školy prechádzajú filtrom ( meranie teploty a dezinfekcia rúk), ktorý zabezpečuje triedny učiteľ. Dodržujú odstupy, majú nasadené rúško a vyhýbajú sa osobnému kontaktu.
      • Žiaci  sa zdržiavajú len vo svojej určenej triede, vychádzajú len na toaletu, počas prestávok sa nezdržiavajú na chodbe.

       

      Organizácia vyučovania od 7. 9. 2020 do odvolania

       

      • V škole prebieha riadne školské vyučovanie podľa platného rozvrhu.
      • Žiaci prichádzajú do školy postupne podľa rozvrhu.

      7.15 – 7.30 prvá skupina žiakov na odborný výcvik

      7.30 – 7.45  druhá skupina žiakov na odborný výcvik

      7.45 – 8.00 žiaci na teoretické vyučovanie

       

     • Strom roka 2020

     • Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí už 18. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. 

      Naša škola sa už tradične zapája do hlasovania a študenti si vyberajú z dvanástich finalistov svojho favorita.

      Novinkou v rámci ankety je sprievodná súťaž pre školy. Ak si kreatívny, máš básnické črevo, vieš urobiť zaujímavú fotografiu, vieš pekne kresliť, tak neváhaj a zapoj sa.

      Ako? Napíš báseň, krátku prózu, nakresli zaujímavý obrázok, urob inšpiratívnu fotografiu na tému „Strom“. Inšpirovať sa môžeš finalistami prípadne iba Tvojím favoritom. Svoje dielo odovzdaj pani učiteľke Paulíkovej do 30. 9. 2020.

      Viac o ankete Strom roka 2020

     • Škola bez odpadkov

     • Pripojili sme sa k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa - 19. septembra 2020 - vyčistiť naše okolie. 

      Kvalita životného prostredia, v ktorom žijeme, nám nie je ľahostajná. Preto sme sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy a rozhodli sme sa vyčistiť okolie našej školy a priľahlého parku.

      Žiaci III.A triedy odbor ISS si vyhrnuli rukávy a krásne vyčistili okolie našej školy. Pevne veríme, že nám tento poriadok zostane minimálne do konca školského roka.

      Ďakujeme!

      Fotoalbum z upratovacej akcie

     • Zbierka školských pomôcok

     • Aj chudobné detisa tešia do školy. Podporme ich pomôckami.

      Čo darovať: Pomôcky nemusia byť nové. Držte sa malej rady. Predstavte si, že peračník či sadu farbičiek viete sami ďalej používať. Deťom chceme posunúť veci, ktoré naozaj využijú.

      Zbierka prebieha do 11. 9. 2020

     • Hračky pre bábkové divadlo

     • Ak máte doma staré nevyužité hračky bez citovej väzby, radi by sme im našli nové charaktery v pripravovanom online projekte bábkového divadla. Je dosť pravdepodobné, že budú rozpárané na maňušky, alebo nejak inak “znehodnotené” - preto nedávajte nič, za čím by vám bolo neskôr ľúto. Už sa nevrátia, ale na druhú stranu garantujem - budú mať šťastný život! Odmenou je láska, objatie, milé slovo a to nie je málo.

      Poteší všetko od superhrdinov, cez macka až po plastových vojačikov...

      Hračky prineste do 11. 9. 2020 pani učiteľke Paulíkovej.

     • Získali sme certifikát Ekologickej stopy

     • Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň, každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí – zdraví našej planéty! Záleží na tom, koľko si z nej odhryzneš iba pre seba!

      Naša Škola sa zapojila do edukačného programu Ekostopa, ktorý sa  realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.

      Projekt je zameraný na utváranie ekologického povedomia u žiakov. V rámci projektu sme tento školský rok získali certifikát Ekologickej stopy.

      Viac o programe sa dozviete na www.ekostopa.sk, kde si môžete zmerať svoju vlastnú ekologickú stopu.

     • Záverečné skúšky

     • Vyučovanie sa pre posledné ročníky učebných odborov (kaderník, fotograf, manikér – pedikér) v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.

      Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok žiakov s individuálnym učebným plánom zrealizuje stredná škola pre žiakov, ktorí majú konať záverečnú skúšku do 7.mája 2020 dištančne alebo prezenčne.

      Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola spolu s vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr 30. júna 2020.

     • DARUJTE nám 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

      VYHLASENIE o poukázaní 2% z dane

      Vaše 2 % pre nás znamenajú:

      • Vašu podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
      • prejav dôvery v náš odborný tím pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej školy.
      • možnosť modernizovať edukačné pomôcky, vybaviť novými prvkami interiér a exteriér školy.
      • realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre vaše deti.

      Svojím príspevkom umožníte svojim deťom získavať kvalitnejšie vzdelanie, pomôžete nám lepšie vychovávať a vzdelávať mladých ľudí v novom tisícročí.

      Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú.

      Tlačivo a informácie ako postupovať.

       

     • Výzva "Zabi nudu!"

     • Milí študenti a samozrejme aj učitelia, pripravili sme pre Vás výzvu "Zabi nudu!". Neváhajte a zapojte sa aj vy!

      Viac o výzve sa dozviete na oficiálnej stránke výzvy alebo na stránke pani učiteľky Paulíkovej.

      Tešíme sa na Vaše príspevky! 

     • OZNAM

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu,  v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.