• Vždy aktuálne informácie pre Vás v sekcii Novinky a dokumentácia vo fotoalbume. Prihláste sa Vaším kontom a pozrite si Vaše známky, suplovanie a domáce úlohy.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Klientsky manažér pošty
   • Informačné systémy a služby
   • KOZMETIK
   • KADERNÍK
   • MANIKÉR PEDIKÉR
   • FOTOGRAF
  • Novinky

     • OZNAM

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

     • DARUJTE nám 2% z dane

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

      VYHLASENIE o poukázaní 2% z dane

      Vaše 2 % pre nás znamenajú:

     • Vyučovanie žiakov Spojenej školy

      Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR bude od pondelka 16.3.2020 zabezpečená výuka využívaním dištančných metód vzdelávania, podľa podmienok a možností Spojenej školy, samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Žiadame žiakov, aby každý deň sledovali správy a domáce úlohy na Edupage, kde budú učitelia zverejňovať témy, ktoré majú preberať podľa učebného plánu, zadania a úlohy k téme, za svoje predmety pre jednotlivé triedy podľa platného rozvrhu. Žiaci sa budú doma pripravovať a vypracovávať úlohy podľa pokynov. Môžu využiť konzultácie prostredníctvom elektronickej pošty.

     • 13.3.2020 OZNAM

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     • OZNAM

      Na základe príkazu predsedníčky ŽSK č. 2/2020:

      1. Prerušujem vyučovací proces v Spojenej škole v období od 12.03.2020 do 16.03.2020 vrátane.
      2. Externá časť MS v dňoch 17. až 19. marca zatiaľ nie je zrušená.
      3. Odporúčam zamestnancom a žiakom obmedziť stretávanie sa na miestach so zvýšeným rizikom koron
     • OZNAM

      Od 11.3.2020 prevádzky kozmetika, kaderníctvo, manikúra - pedikúra a foto sú pre verejnosť zatvorené až do odvolania.

     • Súťaž - zapojte sa!

      Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Je to v mojich rukách. Súťažiť môžete v nasledovných kategóriách: výtvarná a digitálna tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, detský animovaný film, komiks) a literárna tvorba (krátka próza: poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón). Viac o súťaži ....

     • 2.3.2020 MINI RELAX OSTROVY

      Naša škola sa zapojila do projektu „Zelené oázy“ nadácie Ekopolis, v rámci ktorého chceme upraviť zeleň na školskom pozemku. Odborná komisia vybrala náš projekt do ďalšieho kola. Podporte nás hlasovaním a pomôžte nám získať grant.

      Hlasovať môžete Vy i celá Vaša rodina a priatelia na stránke www.oazy.sk/hlasovanie do 27. marca 2020.

      Názov nášho projektu je: „Mini relax ostrovy“.

     • 5.3.2020 Virtuálna realita

      Do galérie 5.3.2020 Virtuálna realita boli pridané fotografie.

      Písal sa deň 5.3.2020, bolo sychravo, a mokro. Žiaci II.A so svojou pani triednou učiteľkou boli na exkurzii v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity. Pôvodne sa mali zúčastniť iba podujatia Virtuálna realita v rámci Týždňa slovenských knižníc. Avšak všetko bolo inak... naskytla sa im príležitosť vidieť priestory knižnice, ktoré normálnemu bežnému návštevníkovi nie sú prístupné.

     • 4.3.2020 Špeciálna knižnica Budatín - exkurzia

      Žiaci I.A a II.A odbor informačné systémy a služby navštívili spoločne špeciálnu knižnicu v Považskom múzeu na Budatínskom hrade - v deň otvorených dverí 4. marca.

      Počasie nám neprialo a kým sme prišli do knižnice, stihli sme zmoknúť. Tam nás čakala už pani knihovníčka Sakalová, ktorá nám porozprávala o histórii knižnice, že ide o špeciálnu archívnu a historickú knižnicu. Je dostupná pre širokú verejnosť a vo svojom fonde má viac ako 12 700 dokumentov z rôznych oblastí: regionálnych dejín, dejín dopravy, drotárstva a pod. Starých tlačí do roku 1918 je viac ako 300. Medzi najstaršie a najvzácnejšie publikácie patrí Uhorské právo a Nariadenia slovútnej vlády Uhorska Corpus Juris Hungarici z roku 1740, písané v latinčine. Zaujímavé sú tiež vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami. Pozreli sme si vlastivedné zborníky Považia a monografie okolitých obcí.

     • 5.3.2020 Školenie kaderníkov

      5.3.2020 sa uskutočnilo školenie pre žiakov III. ročníka učebného odboru kaderník školenie zastúpené Tatianou Rychtárechovou z firmy Stylus Trenčín na tému: Farbiace systémy.

     • 14.2.2020 DOD UNIZA

      Do galérie 14.2.2020 DOD UNIZA boli pridané fotografie.

      Dňa 14.2.2020 boli žiaci na DOD Žilinskej univerzity, fakulty PEDaS. Žiaci si od 8:45 mohli prezerať stánky katedier v hlavnej budove Žilinskej univerzity. Získali tam množstvo informácií a mohli si prakticky vyskúšať niektoré počítačové programy. Pri stánku katedry spojov to bol program, ktorý sleduje správanie sa zákazníka pri pohľade na web stránku. Po prehliadke stánkov sme sa presunuli do najväčšej prednáškovej miestnosti a pokračovali prezentáciou fakultných študijných programov v AULE DATALAN (bývalé NG01) a po ukončení prezentácií jednotlivých zástupcov študijných programov mohli žiaci získať potvrdenie účasti na DOD ŽU a získali zároveň lístok, ktorý si mohli vymeniť za občerstvenie v podobe bagety a džúsu. Po občerstvení sme pokračovali do miestnosti BF121, kde pre našu skupinku boli pripravené krátke prednášky. Počas pred

  • Partneri

   • {#1508} 4
   • EduPage
   • Zriaďovateľ
   • Škola priateľská k deťom
  • Zvonenia

   Sobota 4. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • 5.3.2020 Virtuálna realita
   • 4.3.2020 Špeciálna knižnica Budatín
   • 5.3.2020 Školenie kaderníkov
   • 14.2.2020 DOD UNIZA
   • 12.2.2020 SOČ
   • 7.2.2020 Interbeauty
   • 6.2.2020 Hviezdoslavov Kubín
   • 21.1.2020 Školenie Barber
   • 28.1.2020 AMFO 2020