• Šk. rok 2018/2019

    • September

     28.9. Účelové cvičenie a KOŽAZ

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgb3b65b137173aead5ac95a67ad4675.jpg?z%3A6qtxVdQdtq18PQV5cQ79IRuDUow68b8Jl2vz6W%2FnbL8XE98HH5kLU3g945steNyM

      

     Žiacka školská rada zasadnutie 24.9.2019

     Prečo je dôležitá ŽŠR?
      

      ● forma študentskej samosprávy
      ● prezentuje názory a záujmy  študentov
      ● môže spestriť kultúrny život na škole
      ● môže napomôcť pri riešení problémov, ktoré  sa  bezprostredne týkajú študentov
      ● je dobrým komunikačným  prostriedkom smerom  od študentov  k riaditeľovi a učiteľom

     Kto tvorí ŽŠR v školskom roku 2018/2019?
      Predseda:         Kristína Brezániová I V. A
     Podpredseda:    Jakub Ďurajka II.C  

     Finančník :  Adriána Rusnáková I.N

     Fotograf :    Jakub Ďurajka II.C

     Nástenka :   Kristína Brezániová IV. A
                        Juliána Bielková I.A

     Rozhlas :    Juliána Bielková I . A
                       Martina Hlavatá III. A
                       Veronika Fridrichová II. C
                       Silvia   Hoštáková        I.C

     Čo získajú  študenti prostredníctvom ŽŠR?
      

     ● trénujú si svoje komunikačné zručnosti
     ● osvojujú si štýl asertívneho správania
     ● posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie
     ● získavajú vedomie o svojich právach
     ● preberajú zodpovednosť

      

     Október

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg916606ef8b3f3e931b503c085f577b.jpg?z%3AGqbma4Z0UJtM4e7KXyl7Ms%2BHo%2BfS3BRpNqmDVbFWBCSYe8pf6L4wa7YDjYF2eNQG

     Regionálna súťaž u nás – október 2018

      

     Účesová tvorba " Stužková " .
     - kategórie sa zúčastnilo 5 škôl - Střední odborná škola Litvínov - Hamr / 1 žiačka /, Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo / 2 žiačky /, Spojená škola Scota Viatora Ružomberok / 1 žiačka /, Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin / 1 žiačka / , Spojená škola Žilina - Bytčica / 1 žiačka /

     - výsledková listina
     1. miesto  Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo     Hladeková Vladimíra
     2. miesto  Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo     Vrabcová Daniela
     3. miesto  Spojená škola Žilina - Bytčica                                              Husárová Michaela


     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgfa8cb77bd725fe785805aa8df0a3fc.jpg?z%3AlT5qk0fLOVMZfs0TAtJTTwkSQ5piLOQ2G2vcSKBbr27Tv8hI%2FQSII6HcCWdygC5j     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimga2cf06b74d476e176be5d80df7138a.jpg?z%3A9vvJg%2Bt78CsLfVxQGTTiBoYEpnkRORmF2FwIayEMOaqRl1yyHMsM9sgxmZAaHWIT

      

     Dekoratívna kozmetika " Porcelánová bábika "
     - kategórie sa zúčastnili 4 školy - Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo / 2 žiačky /, Spojená škola Scota Viatora Ružomberok / 2 žiačky /, Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin / 1 žiačka / , Spojená škola Žilina - Bytčica / 2 žiačky /

     - výsledková listina
     1. miesto    Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo   Jendroľová Soňa
     2. miesto    Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo   Mlynarčíková Alžbeta
     3. miesto    Spojená škola Žilina - Bytčica                                           Balážiková Dominika

      

     Moja story, tvoja story

     ROADSHOW   10.10.2018 u  nás v školskej jedálni o 11.00 h.

     podporuje mladých ľudí na ceste za vlastnými snami. Uskutoční sa v 24 stredných školách, teda po 3 v každom kraji na Slovensku.

     Upútavka1       Upútavka2

     Minuloročných ambasádorov – boxer a tréner Tomi KID Kovács, tanečník Laci Strike a rapper Strapo – doplní cestovateľka Janka Schweighoferová, známa úspešným blogom Travelhacker.

     "Našou úlohou je vzbudiť medzi mladými ľuďmi záujemo O2 Roadshow,

     na ktorej známe osobnosti pútavým spôsobom dávajú žiakom rady do života.

     Napriek tomu, že akcia má hodnotný obsah a atraktívnu formu,

     nemusí to byť pre nich dostatočný dôvod, prečo by sa mali o ňu zaujímať.

     Roadshow je totiž stále svojim spôsobom výchovný eventpre mladých,

     kde im bude niekto hovoriť do života. Len s tým rozdielom, že tentokrát

     to nebude rodič, ale celebrita."

      A čo nás čakalo???

     Myslím si, že každý z nich mal, zaujímavý i smutný príbeh, ktorý zanechal stopy v každom z nás. Ani jeden z nich to nemal v živote ľahké a je pekné, že nabrali odvahu, aby to začali ďalej šíriť masám mladých ľudí. Je to obdivuhodná myšlienka.

     Veľmi zaujímavý bol aj nápad ,,pokrstiť“ nového profesora telesnej výchovy, ktorý sa išiel biť do ringu s Tomim Kidom Kováčom. Bol to priateľský súboj. Videli sme aj ukážky hip hop tanca v podaní Laciho Strajka a Nespiho. Celé podujatie veľmi zaujímavo a pútavo moderoval, a tým aj ukázal svoju prácu rapper Strappo. Každý z nich porozprával ako ťažko boli skúšaní životom a kam sa vypracovali, čo v živote dosiahli.

     Toto podujatie realizovali už minulý rok, no tento rok sa rozhodli svoj tím posilniť a prijali medzi seba aj cestovateľku a blogerku Janu Schweighoferovú.

     Všetci rozprávali veľmi pútavo, tak, aby to oslovilo mladých ľudí. Nesnažili sa nám niečo nasilu dotlačiť do hlavy, len rozprávali. Opisovali aj svoje príhody, či už šťastné alebo smutné. Malo to veľmi pozitívny vplyv na študentov aj učiteľov. Zaujalo to aj tých, čo nechceli. A páčilo sa mi aj spustenie vlastnej online aplikácie, kde sa mohli žiaci slobodne, anonymne pýtať na to, čo ich zaujímalo, čo by sa inak verejne neopýtali. Ešte nám porozprávali aj ich nepríjemnú skúsenosť s učiteľom z jednej školy.

     Jediné negatívum bolo, že mali ešte ďalších ľudí, ktorých predtým nepredstavili.

     Podľa mňa by malo byť viac takýchto akcií, pretože si študenti odnesú viac, ako z klasického rozprávania, učenia v triede.

     Každý z tímu odovzdal svoje posolstvo. Ale hlavným cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom život a jeho úžasné kľukaté cesty. A to sa im podľa môjho názoru naozaj podarilo. Zapájali sa nielen študenti, ale aj profesori a vznikla veľmi priateľská atmosféra. KB

      

     Myšlienky protagonistov:

     Tomi Kid Kováč - ,, Nikdy nie je neskoro začať s tým, po čom túžite. S profi boxom som začal až v tridsiatke.“

     Janka Schweighoferová - ,,Hranice sú len v našej hlave.“

     Strappo - ,,Kvôli tréme som sa prihlásil  na dramatický krúžok.“

     Laci Strike - ,,Keby som veril všetkému, čo sa o mne napíše, dávno by som skončil.“

      https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg49b800ba621c88521e02c94722a638.jpg?z%3A31uis65dQm5HiX%2BjYa%2F%2B1KkrGMxC8x3VIzu%2BS3xGXvzMFNR6u6L4%2FyxLla0ny%2BsS

     Na našej škole v školskej jedálni konala akcia „Roadshow tvoja story, moja story“. Prišiel známy boxer Tomi Kid Kovač z Galanty  aj so svojimi boxerskými zverencami, ktorí sú veľmi úspešní na športovej scéne. Spolu s nimi prišili aj Laci Strike-hiphopový tanečník, jeho spolu tanečník z brejkovej skupiny, reper- Strappo a blogerka Janka. Celá táto akcia niesla heslo: „Nenechaj sa odradiť“.

     Všetci sa nám predstavili, aby sme spoznali týchto známych ľudí a osobnosti. Odzneli pozitívne ale aj negatívne názory na dnešnú dobu a prekážky v nej. Každý z nich nám vyrozprával svoj príbeh, svoju cestu ako sa dostal k úspechu tŕnistou cestou plnou ťažkých prekážok. Bolo to veľmi zaujímavé počúvať ich príbehy, istá motivácia pre nás študentov do budúcnosti, že všetko sa dá keď sa chce, keď je vôľa a chuť pracovať na sebe. Každý predviedol v čom je dobrý a čomu sa venuje naplno.

     Ako prvý začal Tomi kid Kovač, ktorý si dal boxerský súboj s našim novým telocvikárom, pričom sme sa dobre zabavili. Po ňom nasledoval Strappo,  ktorý odrepoval svoju motivačnú, pravdivú skladbu, ktorej slová nás zaujali. Laci Strike ukázal svoje tanečné kreácie aj spolu so svojim parťákom zo svojej tanečnej skupiny Laci Strike dance academy. Blogerka Janka z Bratislavy rozprávala zaujímavý príbeh o tom čomu sa venuje, čo zažila na svojich cestách v zahraničí a za aké lacné peniaze sa dá cestovať. Bolo to až smiešne, že za tak málo financií sa dá prejsť svet bez výhovoriek a nazbierať množstvo zážitkov a skúseností. Najviac upútala keď rozprávala, že lietala za 2 až 3 eurá na veľké vzdialenosti do rôznych krajín sveta.  Matej Ševčík

      

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgaa8eb6186e4b4ce625fdf4e257a0ac.jpg?z%3Au3FPF%2F%2Fg0rSJjyoAIe8b8tIYo%2Bqz2QEfdq2bOA1ZGN8gQCySOBRPZ7nfMxG0TKuqINTERBEAUTY Majstrovstvá SR

     4.10.2018 sa uskutočnila v Bratislave súťaž Interbeauty- Majstrovstvá SR v manikúre prírodných nechtov 2018. Žiačka Sabína Kuniaková z III.D sa umiestnila na 1. mieste.

      

     Prednášky pre žiakov

     Dňa 26.4.2019 sa konala beseda pre žiakov I.A triedy na tému Prevencie extrémizmu a rasizmu. V ten istý deň sa konala beseda pre žiakov II.C triedy ma tému Rodovej rovnosti.

     Besedy realizovali pracovníčky Slovenského národného strediska pre ľudské práva  ( pani Sabová a pani Staníková).

     Ďakujeme za nové informácie a pútavo spracované besedy.

     26.11.2018 sa žiaci I.C zúčastnili besedy na tému Efektívne učenie- praktický návod ako si lepšie učivo zapamätať a žiaci III.A sa zúčastnili Sociometrie-merania ľudských vzťahov v kolektíve.

     17.10.2018 sa konala beseda žiakov II.A triedy so psychologičkami z CPPPaP na tému Partnerské vzťahy.

     17.10.2018 sa konala aj prednáška pre končiace ročníky - žiakov IV.A a II.N triedy na tému Profiorientácia.

     10.10.2018 nás navštívili psychologičky z CPPPaP Žilina a realizovali v prvých ročníkoch študijného a učebného odboru prednášku a aktivity na tému KYBERŠIKANA.

     Ďakujeme pani psychologičkám.

      

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgedaa8e28c1c599bf90ac9bec9d93a7.jpg?z%3AZ5%2FNgsZR3J8OWhGCvrSW7SQb4Hinit%2BflMQ8tDKxeMtpM%2F%2BmzXcrUcaw6eWpe0tL

      

     Dni nádeje

     Dňa 2.10.2018 sa trieda 1.C zúčastnila besedy s policajtmi v krajskej knižnici Žilina. Po krátkom úvode sme plní nedočkavosti a očakávaní čakali,  čo sa bude ďalej diať. Vtom do miestnosti vstúpila na pohľad veľmi prijemná pani policajtka zo Žilinskej polície. Pôsobila autoritatívnym a zároveň priateľským dojmom.  Na besede sa rozoberali rôzne zlé vplyvy alkoholu, drog a iných návykových látok ale aj tresty za rôzne priestupky spáchané človekom vo vekovom rozmedzí 15-18 rokov.

     Celá beseda bola ilustračne prezentovaná cez prezentáciu  s profesionálnym výkladom a napokon nechýbala ani praktická ukážka. Mohli sme si na vlastnej koži vyskúšať, aké to je byť pod vplyvom návykových látok za pomoci špeciálnych okuliarov skresľujúcich realitu. Pracovali sme na rôznych úlohách, na ktorých sme sa veľmi dobre zabavili. Boli to úlohy typu slalom medzi stoličkami, zber predmetov, podanie ruky a čítanie textu.

     Na záver sa sme sa spoločne rozlúčili a poďakovali sme za zaujímavú prednášku, z ktorej si mnohí z nás určite aj čo to odniesli.     Simona Gomolová I.C

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgb5e147d4f1e031a462d657f1fc7a32.jpg?z%3AmNTAoIgHADfahZl45aMbO2z75AgYMgGewNuwH%2Fs3zluTgio3rs3xd9mdXGoKzaAv

     Záložka do knihy spája slovenské školy

     Ing. Adamčíková sa spoločne so žiakmi I. A a IV.A triedy odboru ISS v priebehu mesiaca október zapojili do projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy a pripravili záložky na tému „Milan Rastislav Štefánik alebo iné významne osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“ pre žiakov Praktickej školy v Košiciach. Za účasť v 7. ročníku celoslovenského projektu sme získali diplom od organizátora projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave.

      

     Múzeum holokaustu Sereď

     Dňa 18.10.2018 sa žiaci školy zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi a v Jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Žiaci sa oboznámili s historickými súvislosťami vedúcimi ku genocíde nielen slovenských Židov, silnými príbehmi ľudí, ktorí ju prežili, s ich osobnými vecami, transportami celých rodín do vyhladzovacích táborov. Popoludní navštívili informačné centrum JAVYS-u. Pochopili dôležitosť výroby energií z rôznych zdrojov, jadrovej aj z hľadiska dopadu na životné prostredie. Dostali informácie o odstavení časti V1, priebehu prác a demontáži chladiacich veží, čo si obzreli naživo. Z ich vyjadrení bola však najzaujímavejšia interaktívna časť venovaná hrám zakomponovaným do učenia sa nových vecí.
     Ing. Renáta Havlíková

     https://turbo.web2media.sk/adview.php?tz=156239090599041534tzmacro&&pid=534&kid=212&wmid=380&sid=1&nvc=1&vfip=213.181.139.255&target=-https://sk.hit.gemius.pl/_%5bTIMESTAMP%5d/redot.gif?id=zDDldrv9SPeqjk1ww4L3sIXDTBjdDYR1gSI7EV_9rUP.x7/fastid=mzpwrjefvobrbxewtehfjqefpplz/stparam=ykdlpvejmy/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg36979d8629240abbcdec224ef74ddd.jpg?z%3AVkfse7HPIqPKpL2omcyrfz3r%2BH7lUm4b0DOeXe0BdkOYpqckVLTaKPcwaxlSrE0o

      

     100.výročie ČSR

     Študenti Spojenej školy v Žiline - Bytčica si počas mesiaca októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR.

     Po celý mesiac sa konali akcie, ktorými si uctili rozbitie 1 000 ročných okov Uhorska a získanie našej samostatnosti. Konali sa besedy, žiaci písali referáty a pripravili prezentácie, ktorými oboznamovali o udalostiach svojich spolužiakov.

     Na chodbách školy zrealizovali pútavé nástenky, ktoré nás informujú o priebehu vzniku ČSR, zoradili portréty a stručné životopisy československých prezidentov od r. 1918 do r. 2003.

     Svoje znalosti z dejín ČSR si obnovili vedomostným testom, ktorý prebiehal vo všetkých triedach a víťazi triednych kôl postúpili do školského kola.

     Víťazi školského kola vedomostného testu k 100.výročiu vzniku ČSR:

     1. miesto     PONECHALOVÁ Lenka   III.C

     2. miesto     SEDLIAKOVÁ Gabriela     I.C

     3. miesto     MAKOVICKÁ Barbora        I.C

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg6f8544eb6a78d0cf92f51b7c3ade1f.jpg?z%3AH51Bk4llopa%2FpFi2SQmhWyQL3juoTR1enUFYx2Cfh%2Fs9wyrXwjES3WAHaLKHRKxq https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgac7681956ac508f34f502d774e7dd0.jpg?z%3AIt9IIhCiqX5OCX6g43MCKA7adtC3Ejon%2FHpzbT8KCHpXsHdnkHDaJRACo5xlBVpb  

     Túto významnú udalosť - výročie ukončili reláciou v školskom rozhlase, kde sa prihovorili svojim spolužiakom a zdôraznili, že aj keď sme malá  krajina, máme svoju jedinečnosť, hrdosť a rôznorodosť a môžeme a máme byť na ňu hrdí.

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg417add01cb9414452f6e96fbf6d210.jpg?z%3AJJyJhff48AzO3K%2F%2FYgi%2F8tHFgB3l9nfTOnmcBSJ9b8qjRvvQsLPphxazgXskhTho   https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg9587ae9c5ca032ca51a4389bef512e.jpg?z%3ABy%2Fl8RR666tjBsvbZuhsd60KrCtFOxdYDXySCvukExqZi4jcu%2B8r%2FGUa49G%2Fqvor

     BOYBAND  muzikál v Bratislave 22.10.2018

     Žiaci našej školy, ktorí nezaváhali sa prihlásili na divadelné predstavenie - muzikál BOYBAND.

     Predstavenie bolo úžasné! Posúďte sami podľa slov Vašich spolužiakov:

     "Divadelné predstavenie sme absolvovali spolu s ostatnými spolužiakmi rôznych vekových kategórií,  odborov a dvomi pani profesorkami. Urobili sme si príjemný výlet, vyskúšali sme naše železnice a cestou sme sa príjemne zabávali v kupé s ostatnými. Natešení a plní očakávaní čo dnes zažijeme. Divadelné predstavenie bolo veľmi príjemné, páčilo sa to nielen nám žiakom ale aj učiteľom. Vystupovali príjemní a fešní herci a tanečnice, čo polahodilo oku nejednému z nás. Predstavenie zobrazovalo pôsobenie chlapčenskej kapely od jej vzniku cez vrcholy a pády až po jej úplný vrchol. Hlavne poukazovalo na vzťahy medzi členmi kapely, ich manažérom a celým tímom. Bolo trošku rozsiahlejšie, ale vydržali sme sa sústrediť až dokonca, nakoľko sa striedalo hovorené slovo so spievaným a pekným tancom. Menej zaujímavé boli videá, ktoré púšťali v pozadí.

     Určite to každému mladému človeku odporúčam vidieť. Neváhajte, obetujte chvíľu svojho času, stojí to zato." Kristína Brezániová

      

     "Predstavenie sa nám "muselo" páčiť, lebo niektoré pasáže boli veľmi vtipné miestami až za hranicami možností a našich predstáv. Chlapčenská kapela Freedom ukázala spevácke ale aj tanečné kreácie spolu zo ženskou tanečnou skupinou, ktorá týchto spevákov po celý čas sprevádzala. Príbeh kapely na javisku ukázal ich začiatky aj pády až po súčasnosť. Kapela mala svojho manažéra, ktorý riadil toto chlapčenské spevácke zoskupenie, ktoré si prešlo neľahkými životnými situáciami." Matej Ševčík

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgef94fcacf842c83c643c4c764d1b20.jpg?z%3ABV53fvwZOzdt3dUbLSfee%2B8y%2F4sjYT4UMIfGLp%2FDSszp99ufhVE8E14KuSU07iWq

     "Predstavenie bolo o chlapčenskej tanečno-speváckej skupine Backstreet boys, (v diele nazvaná ako Freedom). Dejovo sa jednalo o veľmi zaujímavý počin, keďže predstavenie opisovalo začiatky skupiny, ich vrcholy a pády až po ich znovuzrodenie. V príbehu sa vyskytlo veľa vtipných, ale aj napínavých a emotívnych situácií. Na svoje si prišli najmä ženy, a to v scénach, kde členovia kapely tancovali v daždi, alebo takpovediac „hore bez“, no ani mužské oko nebolo ukrátené, a to vďaka krásnym tanečníčkam. Hlavnou zápletkou deja boli problémy a podvody manažéra skupiny, ktoré takmer vyústili k rozpadu skupiny, no ako to už býva, aj tento príbeh mal svoj šťastný koniec, keď sa členovia skupiny pomerili a dohodli s manažérom: Vrátili sa naspäť na javiská v plnej energii a eláne. Vystúpenie sa zakončilo obrovským standing ovations od takmer každej ženy v sále, a to bez rozdielu veku. "  Tomáš Drga

      

     Frontinus – 23.10.2018

     V utorok 23.10.2018 sme my, „íeseskári“ zo IV.A triedy spolu s našou pani učiteľkou Mgr. Jamborovou absolvovali exkurziu v rádiu Frontinus.

     Spočiatku som ja, a zrejme ani väčšina spolužiakov nevedela do čoho ideme, keďže sme nikdy predtým na podobnej exkurzii neboli, no rozhodne sme sa tam všetci tešili. 

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg8072b35f99848d89ad9ce5d8edcc4f.jpg?z%3ASwZawYrTnqDF5nUsREj3bAIhiXFbp9bnoHCmZIE%2Bn0dEFwEyE2OvJMYRF6y7XeSWExkurzia mala trvať krátko, čiže sme sa nemohli „uliať“ z celého dňa, ale len z posledných dvoch hodín. Na miesto sme sa dopravili autobusom, no úplne až priamo k rádiu spoj nešiel, čiže sme museli vystúpiť o niečo ďalej a zbytok cesty si odkráčať pešo. To nám ale vôbec neprekážalo, pretože sme sa dali do reči a celú cestu sme predebatovali. Prebrali sme rôzne témy od politiky až po psychológiu, čo bolo minimálne pre mňa veľmi zaujímavé a prínosné.

      Po krátkej prechádzke sme dorazili k budove rádia, kde nás už čakal milý pán - riaditeľ a konateľ rádia Ing. Rudolf Podkrivacký. Zaujímavo prednášal a dozvedeli sme sa veľmi veľa nových informácií, a taktiež sme si overili, že to, čo sa na hodinách učíme je pravda, a skutočne to v médiách tak funguje. Ukázal nám priestory rádia, vybavenie rozhlasového vysielacieho a nahrávacieho štúdia, skladu, kancelárií, ale zavítali sme aj do miestnosti, ktorá vyzerala niečo ako nejaká serverovňa. Potom nám ale vysvetlil že je to miestnosť, kde je uložená technika, pomocou ktorej vlastne vysielajú.

     Počas prednášky sme riaditeľovi dávali rôzne otázky, na ktoré nám vedel vždy pohotovo odpovedať. Bolo vidno, že sa vo svojej branži pohybuje už dlhé roky. Po exkurzii, keď už sme sa všetko potrebné dozvedeli a keď sme všetko podstatné videli, sme si spravili spoločnú fotku, a spokojní a o niečo múdrejší sme opustili priestory rádia. Som veľmi rád, že som sa tejto exkurzie zúčastnil a želám si, aby takýchto zaujímavých exkurzií bolo viac.

      

     November

     Redakcia MY Žilinské noviny – 7.11.2018

     Ak chcete mať svoj článok alebo fotografie v regionálnom týždenníku MY Žilinské noviny aj Vy - PÍŠTE, FOTOGRAFUJTE a do 16.11. odovzdajte na USB svoje príspevky Ing. Adamčíkovej, kabinet č. 206.

      

     7.11.2018 Redakcia My Žilinské noviny - najčítanejšie regionálne noviny na Slovensku

     ŽILINA – Žiaci IV.A odbor ISS s pani profesorkou Ing. Adamčíkovou absolvovali exkurziu v redakcii novín MY. Strávili sme príjemné chvíle s pani šéfredaktorkou a divíznou šéfredaktorkou (vydavateľského domu Petit Press) pani Janou Paulovskou a redaktorkami žilinskej redakcie.Ani nevieme ako a pani riaditeľka nás pútavým rozhovorom vtiahla do sveta žurnalistiky.

     Rozprávala nám ako sa píšu - tvoria noviny, z akých časti sa skladajú. Potom nám porozprávala o svojich pracovných začiatkoch v regionálnych novinách Korzár na východe republiky v Košiciach a v denníku Sme. Kládla nám otázky, zaujímali ju naše názory na nastolený problém. Vyzvala nás, aby sme napísali články do novín na tému Čo nás trápi v našom meste - čo sme si všimli.... a ak výzvu prijmeme, vydali by nám celú novinovú stranu. Dostali sme túto možnosť, aby sme si aj my vyskúšali, čo obnáša ich práca. 

     Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Väčšinu vecí čo sme sa naučili v škole, tak sme teraz videli ako to funguje v praxi a čo ešte nevieme sa tento rok doučíme. Ja som zástancom toho, že je lepšie raz vidieť a počuť ako 10-krát len o tom čítať.

     Ďakujeme za zaujímavú vyučovaciu hodinu v redakcii.

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg1958c059aa766e99b628c752ada099.jpg?z%3AIiWkodAmvEM%2FjpRbaYmVO0e42Sek295TJC91dcWY%2BflJKmeHPq%2FwRFJT5ZKzS9sr

     Vydavateľský dom Petit Press, a. s. vydáva viac ako 30 regionálnych a centrálnych titulov s týždenným predaným nákladom vyše 545 - tisíc výtlačkov. Do jeho portfólia patria denníky SME, Korzár, týždenník TV Svet, regionálne týždenníky MY, sieť bezplatných novín ECHO a mesačníky Magazín zdravia, Doma v záhrade a Lišiak. Petit Press je taktiež prevádzkovateľom najnavštevovanejšieho spravodajského servera www.sme.sk, ktorý má bezmála 2,3 milióna návštevníkov mesačne. Na získavaní a spracovávaní informácií, výrobe novín a online spravodajstva, zabezpečovaní internetových, inzertných, obchodných a distribučných služieb, ekonomickej agende a ďalších činnostiach sa podieľa viac ako 500 zamestnancov.

      

      Zrodila sa hviezda – filmové predstavenie Deň študentstva

     15 136 min dráma, hudobný

     Orig. názov: A Star Is Born

     Žáner: dráma, hudobný, Krajina: USA

     Réžia: Bradley Cooper, Scenár: Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

     Hrajú: Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle and Sam Elliott

     Vo filme Zrodila sa Hviezda sa v hlavných úlohách predstaví štvornásobný držiteľ nominácie na Oscara Bradley Cooper a spevácka pophviezda Lady Gaga. Kým pre Bradleyho Coopera ide o režisérsky debut, pre Lady Gaga o jej prvú hlavnú rolu vo filme.

     V novom spracovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda, stvárni Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký sen o hviezdnej kariére vzdala…pokým ju Jack neprinúti výjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.

      

     Olympiáda NEJ – 14.11.2018

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg2c6513aec1d0ff0dad2664486a8b40.jpg?z%3AfV08T5Nj4%2FG%2FQ61kWjVbbe0zo3mNKem%2Bb4I%2BPZiSLth9%2BfT%2Fg9rCtv8%2BRpQ6DFEaOlympiáda z nemeckého jazyka sa uskutočnila 14.11.2018 a zúčastnilo sa jej 6 žiakov z tried II.A, III. ročníkov a IV.A. Žiaci si overili svoje vedomosti v 3 oblastiach - počúvanie, čítanie, gramatika. Žiaci preukázali veľmi dobré znalosti z nemeckého jazyka a umiestnili sa v poradí:

     1. Soňa Cabadajová III.A

     2. Simona Stancová   II.A

     3. Veronika Kubičková  IV.A

      

     Do okresného kola postupuje Soňa Cabadajová, gratulujeme a držíme jej palce!

      

     Olympiáda ANJ 15.11.2018

     Olympiáda z anglického jazyka sa uskutočnila 15.11.2018 a zúčastnilo sa jej    žiakov.

     Žiaci si overili svoje vedomosti v 3 oblastiach - počúvanie, čítanie, gramatika. Žiaci preukázali veľmi dobré znalosti z anglického jazyka a umiestnili sa v poradí:

     1. Eva Maršová I.A

     2. Lucia Paluchová IV.A

     3. Tomáš Drga IV.A

      Do okresného kola postupuje Eva Maršová, gratulujeme a držíme palce!

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgd553c97bb291b54654a3f3505e5347.jpg?z%3AHdsIzNhPKzO8ZX9Ao0pXYzSLjd45dRwUSuXMZM870TbOxlOLLyC%2Fh7cKHwC8ah6t

      

     26.11. IT Čajovňa - IT Akadémia

     Ing. Adamčíková sa so žiakmi I.A  a IV.A odbor ISS 26.11.2018 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline zúčastnila podujatia IT čajovňa na tému Google vs StartUp život (Čo treba obetovať pre úspech?) v rámci projektu IT Akadémia.

      

     Červené stužky – 27.11.2018

     Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou MŠVVaŠ SR (rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“), Odboru školstva ObÚ v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO a odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto roku prebehol už jej 12. ročník.

      

     V dňoch 26.11 až 30.11. 2018 v našej Spojenej škole prebiehali aktivity kampane „Červené stužky 2018“. Odo dňa 26.11. 2018 zdobí našu školu nástenka s prácami I.A odboru ISS na tému „Logo pre červené stužky“. V nasledujúci deň žiaci 1.A ISS navštevovali jednotlivé triedy s cieľom informovať žiakov o blížiacom sa celosvetovom dni 1.12.  „Boj proti AIDS A HIV“. Tu oboznamovali žiakov s ochorením, priebehom, prenosom a priblížili realitu ochorenia príbehom. Na záver pribiehala spätná väzba formou tajničky a rozdali červené stužky ako symbol boja proti AIDS.

     Za odmenu sa títo žiaci dňa 28.11.2018 zúčastnili kampane „Červené stužky“ na Mestskom úrade  v Žiline. Náplňou programu bola prednáška ochorenia AIDS, krátky kvíz, prednáška na tému obchod s ľuďmi a dojemný dokument. Keďže sme sa aktivitami zapojili do kampane Červené stužky, získali sme aj diplom.

     Dňa 30.11.2018 bola vysielaná relácia v škole prostredníctvom školského rozhlasu s témou červené stužky, kde bol vysvetlený symbol a význam nosenia tejto stužky, doplnený štatistikou a príbehom slovenského pacienta chorého na AIDS. Za túto aktivitu vďaka patrí IV.A ISS, ktorí si ju pripravili a odvysielali. Aktivity prebiehali pod vedením Mgr. Jamborovej.


     Mgr. Urbanová na hodine zdravovedy v IV.A triede premietla video s problematikou ochorenia AIDS a vírusu HIV.Ing. Havlíková vysvetľovala príčiny kampane a premietla I.A triede DVD Príbehy anjelov. V rámci sprievodných akcií bola pre žiakov vytvorená nástenka s tematikou Duševné zdravie.

     Uvedenými akciami boli študenti pozitívne motivovaní k zodpovednému prístupu k životu a autoreflexii. Ďakujem kolegom za vynaložené úsilie a spoluprácu.

      https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgc77ffca0f55237e8beb60843869c77.jpg?z%3AW56IeLEzsyV5SB58icD4Y3g2T83pIcqfd2Hkw0nf49kJkGpAf7%2BZ6ZWgWBrdPzmo

      

      

     December

     Deň otvorených dverí na našej škole 5.12.2018

     POZÝVAME VÁS

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgfa7893459dd6e3aabaaacc0d846fc8.jpg?z%3ARwUhu8rfD9aQ7KOurEcBaxKZOTh%2FgNdnkRRppAu2uO8nVNb22p6iMvA%2BUu72v8Yj

      

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg0be5c99188f1a829f6b9e5d77f475c.jpg?z%3Au4yWmxvyoF09rQg%2FA3bQnCaPug9cMSeY2iRuJ%2ByKg9NB%2B9Xi4nAWBJwL1b6xJ98r

      

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg9c8b48f17a18e1ec5a173061f229ed.jpg?z%3AL6ddYRVm8lDiwZzlFrWE2Gw9ntpp0varPNQwQBzT6gj5Kz2y3KrcjlK2ANbWE5vV

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg9dec018f35101a5d4da11ab11debf1.jpg?z%3ADorafc%2FaNECAN2xJlPdf5tVOxw1d9Rs7tC5HUSVapxrRABCqj9yqE3pGApj9bfhi

      

     Vianočná zbierka

     6.12.2018 sa na našej škole a mimo areálu školy  realizovala Vianočná zbierka pod záštitou UNICEF-u, kde príspevkom v sume 1€ sme mohli pomôcť deťom trpiacim podvýživou v Jemene a subsaharskej Afrike. Výnos tohtoročnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre tieto deti.

     Za finančný príspevok dostali darcovia od našich dobrovoľníčok z II.A triedy krásnu vianočnú pohľadnicu s obálkou."

     "Vyzbierali sme 70, 22 Eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a finančne prispeli. Osobitne ďakujeme žiačkam II.A triedy, za to, že boli ochotné napriek zime prechádzať Bytčicou a oslovovať ľudí.

     Veríme, že výnos zbierky aspoň trochu pomôže deťom trpiacimi podvýživou v Jemene a Afrike."

      

     Mikuláš na škole

     Dňa 6.12. zavítal na našu školu Mikuláš. Tento rok mal však nevšedné požiadavky. Na to, aby žiaci dostali od Mikuláša sladkú odmenu, museli svoje triedy vianočne vyzdobiť, zaspievať spoločne Mikulášovi vianočnú pieseň a vianočne sa obliecť. Na základe týchto kritérií Mikuláš hodnotil výzdobu a celkovú atmosféru v jednotlivých triedach. O tom, že bolo čo hodnotiť, svedčia aj úsmevné Mikulášske fotografie. Žiaci usilovne zdobili a  spievali, aby vyhrali hlavnú cenu: posledné dve vyučovacie hodiny na Vianočných trhoch so svojím triednym učiteľom. 

     Keďže bodový rozdiel medzi prvým a druhým miestom bol tesný, rozhodla naša pani riaditeľka o dvoch víťazných triedach, ktoré sa už teraz tešia na príjemne strávené chvíle na Vianočných trhoch. 

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg674064831e8238db61386ca965a9a8.jpg?z%3A5V1h%2BTn21yRs5CGl69H90%2BEf4eWf%2FtLi9eAEvax%2BX6ED5NmE6DAYPI6LImeq9qri    https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg7cabec4aec254d05276d1f99cab5d9.jpg?z%3A3wO%2BJU4U34%2FJn2i8nssjVZckCRoZLYE12qwyRy6mFVFduHhEePNA8T7pOHi2%2BIG8

      

      

      

      

      

      

     Poradie víťazov:

     1.miesto - II. A trieda

     2 .miesto - III.C trieda

     3. miesto - II. C trieda

     Víťazom gratulujeme a všetkým ostatným prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov 

      Mgr. Michaela Daňová

     koordinátorka Žiackej školskej rady 

      

     Vianočná pošta

     Ani tento rok sa nezaobišla naša škola bez vianočnej atmosféry.

     Žiaci II.A odbor KMP organizovali Vianočnú poštu spolu so súťažou. Vianočná pošta bola umiestnená v učebni číslo 104 a poštu si prostredníctvom žiakov II.A KMP mohli medzi sebou posielať žiaci i učitelia.

     Súťaže:
     1. Cena za najviac poslaných zásielok za učiteľov - vyhrala Ing. Marianna Gajdulová
     2. Cena za najviac poslaných zásielok za žiakov - vyhral Marek Martinka I.A
     3. Cena za najviac dodaných zásielok - vyhrala Sandra Holáková 2.N
     Výhercovia získali čokolády Milka 300g a každý žiak, ktorý poslal zásielku bol odmenený cukríkmi.

      

     Vianočná akadémia

     Rozhodli sme sa osloviť všetky triedy, aby prispeli do programu nejakým svojím číslom. Žiaci usilovne vymýšľali, s akým číslom by vystúpili na vianočnej akadémii. Po zhodnotení všetkých pre a proti sa jednotlivé triedy dohodli, čo predvedú a tak vznikol náš program:

      

     1. Scénka Popoluška a pieseň od Petra Nagya - Vianoce Vianoce pripravila trieda I.A
     2. kvíz 5 vs 5 s vianočnou tematikou pripravila trieda III.C
     3. Workout pripravila Julka s kamarátmi z II.C
     4. Učiteľský kvíz pripravila trieda IV.A
     5. Hudobné číslo pripravili triedy I.C, II.C a chalani z Workoutu
     6. Vianočnú Foto stenu pripravila trieda II.A
     7. Učiteľský tanec

      

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili programu a prispeli k sviatočnej nálade. Ďakujeme žiačkam z II.N a I.N, ktoré pripravili Vianočný punč, vianočné koláče a hlavne pani profesorkám, ktoré sa rozhodli v programe vystúpiť tiež . Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné kultúrne podujatie.

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg6686b5090bfdab39d7175ad95335bb.jpg?z%3A30gsfZqHotYlp65blj6Pafkas%2F272qmtPd%2BljGj2B2Hx1yzA60nLZFKrD8MdMS%2Bxhttps://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgc936dde813ffa7b72a3c4f312c6062.jpg?z%3AG1J4wPJ9QNdLe9SHAjDiD%2F0aKqm1QsMIkI%2BGQoH7OSv%2BhdGuSKl3xvZ1eqbCW09m   

      

      

      

      

      

     Ekonomická olympiáda

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Ekonomickej olympiády. Ide už o druhý ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže ekonómie a financií pre stredoškolákov. Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu finančnej a ekonomickej gramotnosti Slovákov. Školské kola prebiehali v týždni od 10.12. – 14.12. 2018. Zapojili sa žiaci triedy I. N, II. N, III. C, III. D a IV. A.

     Dvaja žiaci boli úspešní a postúpili do krajského kola – Tomáš Drga a Veronika Kubičková.

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgf9f1dbf101ac9f03ad9705c55260a2.jpg?z%3Aie5C45MJ7lWqzNFEA6j0Nl8THs68PTterWsl55%2B5lAQjAcPi5Vn0MKWvhSdHm%2FnM

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimgde2813e0dd97f2d0b05a88b8583c76.jpg?z%3Ay%2BJZ9vpkjlEGt6dJDjXNg7dkG48nGF4gZ7djCDUU8qdPLBkrjOGdRQ556DjVPjdmBudapešť

      Dňa 19. decembra 2018 sme sa vybrali vychutnať si atmosféru vianočných trhov do Budapešti. V skorých ranných hodinách sme sa stretli na autobusovej stanici, kde na nás čakal autobus a niekoľkohodinová cesta. Približne o pol dvanástej sme dorazili do Tropikária, v ktorom sme mali možnosť obdivovať mnohé podmorské živočíchy, ako žraloky, rôzne druhy rýb, ale aj korytnačky či krokodíly. Po krátkom rozchode v nákupnom centre sme sa autobusom presunuli do centra mesta, kde si mnohí z nás pochutnali na trdelníku, vianočnom pečive, langoši či iných lahôdkach. Veríme, že každý z nás si odniesol  z Budapešti, okrem malého suveníru,  aj príjemný zážitok strávený so spolužiakmi v cudzom meste.

     Mgr. Michaela Daňová

     koordinátor Žiackej školskej rady

      

      

      

     Január

     Výstava národovca Andreja Hlinku

     Dom Matice slovenskej v Žiline a Miestny odbor Matice slovenskej usporiadali výstavu

     národovca ANDREJA HLINKU, ktorá sa konala v dňoch

      12. decembra 2018 – 13. januára 2019  v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline, Ul. Hollého č. 11 (areál Mestskej polície) v čase od 10. hod. – 16. hod.

     Naši žiaci I.C triedy ju navštívili s p. prof. Stanekovou 9. januára 2019.

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimg987f198b30db640717365d74be3f39.jpg?z%3AvN5wtcIA%2FCB4qVoD%2Bnbg4Il3DbRTaR4K8oIpcBKuHvD46nlRE7%2FsPoIHepRAmGTP

     Okresné kolo NEJ olympiáda 17.1.2019

     Žiačka III.A triedy reprezentovala našu školu v okresnom kole Olympiáda v nemeckom jazyku a obsadila 3.miesto.

      

      

      

      

      

     Hviezdoslavov Kubín – 23.1.2019

     Na našej škole sa konalo 23. januára 2019 školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy -Hviezdoslavov Kubín. V kategórii poézia sa umiestnili žiaci:

     1. miesto   Kubová Monika      I.C

                       Keppert Alex         II.A

     2. miesto   Škubáková Slavomíra   I.C

     3. miesto   Bielková Juliana    I.A

      Víťazom blahoželáme.

      

     AMFO 2019

     Dňa 30. januára 2019 bolo v Krajskom kultúrnom stredisku vyhodnotenie regionálnej súťaže AMFO 2019 ,ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka z odboru fotograf.

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg5118531b2ad9d7552365971ff6115c.jpg?z%3AqBjNq33VV7pHhndImbESpVlOM2twGmVmL4fnaKGCOSGEgC3YEGLaoKD2rQiVUo%2Bqhttps://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg776d3a7184b2129dc78f3c1408a7ff.jpg?z%3Ad0GigW12lJ6WZI3kytL63%2BA7ua2a879j4RGeho7F4chu4etGz3eKgQov79rFvUQ8

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Výstavu ste si mohli pozrieť  31. januára – 20. februára 2019 v Makovického dome, Horný val 20, 011 82 Žilina.

      AMFO 2019 ocenené práce žiakov:
      I.skupina: autori do 16 rokov Farebná fotografia : 2. miesto Emma Kudelčíková - Bokeh, Starý čas
      II.skupina: autori do 21 rokov Farebná fotografia : 2. miesto Jakub Ďurajka - Roky skúseností
      II.skupina: autori do 21 rokov Čiernobiela fotografia : Čestné uznanie Jakub Ďurajka - Práca snov

      Vyhlasovateľ:
     Národné osvetové centrum Bratislava
     Organizátor:
     Krajské kultúrne stredisko v Žiline
     v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

      

     Kam po strednej

     Dňa 31.1.2019 sa žiaci IV.A triedy zúčastnili roadshow - Kam po strednej pod vedením Mgr. Urbanovej, ktorá sa konala v hoteli Slovakia a žiaci mali možnosť získať informácie nielen z fakúlt rôznych vysokých škôl, ale aj od možno ich budúcich zamestnávateľov.

      

      https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimg1b92ab19f53bf3307241925e87d87a.jpg?z%3AeuMRiUWHK6pyf2jmsh3NMs4nXGV4QLpFPIzqCSsUnVWgtor6l3JvCnG6BFfHYRYn

      

      

     Február

     Tlačiarne na Slovensku

     Žiaci I.A sa 4.2. 2019 zúčastnili prednášky v Krajskej knižnici v Žiline na tému

     Ján Dadan – exulantská tlačiareň

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgca270cd7575665ce8d17e4cb318a37.jpg?z%3A3Bikg%2F6%2FdNmof%2FCLzuvPYbiYEbhZWjAoLBcEbr4EqUR8sujoz7A9euVsC0UlirXE https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgca270cd7575665ce8d17e4cb318a37.jpg?z%3A3Bikg%2F6%2FdNmof%2FCLzuvPYbiYEbhZWjAoLBcEbr4EqUR8sujoz7A9euVsC0UlirXEPracovníčky knižnice p. Lajdová a p. Uríková pripravili pre našich žiakov pútavé rozprávanie  o vzniku a vývoji kníhtlače, jej rozšírení a vzniku kníhtlačiarne v Žiline. Dozvedeli sme sa o tlačovej produkcii Dadanovej tlačiarne z jazykového, obsahového a typografického hľadiska.

     Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu i výstavku kníh a ukážku tlačí Dadanovej tlačiarne.

     Na záver prednášky sme si prezreli aj výstavu kresleného humoru PRED a PO....

     Tvorbu autorskej dvojice – karikaturistov Fedora Vica a Vladimíra Jiránka sme si pripomenuli v Krajskej knižnici v Žiline na reinštalovanej výstave s názvom “ PRED a PO “ Predovšetkým generáciam z období rokov 1950 – 2000 je známy ich spoločný autorský prejav – táto výstava je výberom kresieb dvoch autorov, ktorí publikovali okrem Lidových novin aj v ďaľších časopisoch – napr. Roháč, Sme, Dikobraz, Národná obroda  a samostatných knižných publikáciach.

     http://www.krajskakniznicazilina.sk/clanky/2019/01/Pred%20a%20Po.jpeg

     Výstava pripomína i históriu vzniku Československej republiky pred 100 rokmi a jej  politické rozdelenie dňa 1.1.1993 – nevynímajúc životné situácie v rokoch 1968 – 1989.

      

      

      

     Pezentácia VŠ štúdia – 4.2.2019

     Ing. Adamčíková pripravila 4.2. Prezentáciu VŠ štúdia na UNIZA pre žiakov ISS I.A a IV.A, porozprávať o štúdiu prišli naše bývalé žiačky Bc. Benková a Hlavatá.

      

      

      

      

      

     Ekonomická olympiáda 11.2.2019

      

     https://cloud6.edupage.org/cloud/hdimgd881bcce212563230b1f1acfb873d8.jpg?z%3Akt%2B7rrnNvui9S6r99nICtR3W4bRLzxyENXCVphDPER6HFVebK0Ujq1semFUR8oAEInterbeauty Trophy

     Dňa 8. 2. 2019 sme boli v Bratislave na Interbeauty Trophy.

     Žiačka Lenka Ponechalová z III.C sa umiestnila na 2. mieste v účese Ofina 70-tych rokov pod vedením MOV Valkovej.

     Súťaže Interbeauty Trophy v Bratislave sa zúčastnili aj dievčatá z III.A triedy, súťažiaca Dominika Balážiková a modelka Sofia Fiziková. Súťažili na tému: Využi potenciál červenej.

      

      

      

     Valentínska pošta

     Pod vedením Ing. Janíčkovej žiaci II.A KMP zrealizovali Valentínsku poštu na našej škole.

      

     Beseda sociálne siete

     Dňa 18.2.2019 nás navštívila pani Mgr. Žjaková z paneurópskej vysokej školy a zrealizovala besedu na tému " Generácia Z a influenceri na sociálnych sieťach". Besedy sa zúčastnili žiaci 4. ročníka. Ďakujeme pani Mgr. Žjakovej za podnetné informácie.

      

     SOČ

     Dňa 19.2. sa konalo Školské kolo SOČ v učebni VT1 – komisia v zložení Bc. Zuzana Martináková, Mgr. Eva Staneková a Ing. Adamčíková vyhodnotili práce a do okresného kola postúpili žiačky Slyšková a  Brezániová.  

      

     Lyžiarsky výcvik

     18.2. – 22.2. 2019

     https://cloud5.edupage.org/cloud/hdimga00e018d91afa5c38641707c1dad4f.jpg?z%3A2kwaXgrDa9XyjLHOD6q62H03uSkaRTGzWIp%2BPR%2BmBOhFXW17yJFdSpyaxuPXX1Ty

     Marec

     Školská súťaž zručností fotografov

     12.3.2019 sa uskutočnila Školská súťaž v odbore fotograf „Reportážna fotografia“, do ktorej sa zapojili žiaci prvého a druhého ročníka - 2.miesto obsadil Jakub Ďurajka druhý ročník, 2.miesto Lucia Šuhajdová, 3.miesto Silvia Hoštáková obe z prvého ročníka.

     Do súťaže o najkrajšiu Veľkonočnú pohľadnicu sa zapojili žiaci prvého a druhého ročníka odboru fotograf a vyhrala 1.miesto Emma Kudelčíková z I.C triedy.

      

     Školská súťaž zručností

     Vyhodnotenie školskej súťaže – 12.3.2019

      

     I. ročník,  kozmetik

     Nechtový dizajn „ Trendy nechty “

     1. miesto                                                       Katarína Kubalová

     2. miesto                                                       Tatiana Kvočková

     3. miesto                                                       Alexandra Žiaková

      

     II. ročník,  kozmetik

     Dekoratívna kozmetika  „ Štyri ročné obdobia“

     2. miesto                                                       Romana Ďureková

      

     III. ročník,  kozmetik

     Dekoratívna kozmetika  „ Štyri ročné obdobia “

     1. miesto                                                       Dominika Balážiková

     2. miesto                                                       Tatiana Kadášiová

     3. miesto                                                       Martina Palková

      

     I. ročník, kaderník

     Účesová tvorba : Účes z priberaných vrkočov a mašlí

     1. miesto                                                       Kristína Kučavíková

     2. miesto                                                       Simona Gomolová

     3. miesto                                                       Nikola Tepličancová

      

     II. ročník, kaderník

     Účesová tvorba : Denný nositeľný účes zo zvlnených vlasov

     1. miesto                                  Erika Štepková

     2. miesto                                  Andrea Pavlusíková

     3. miesto                                  Kristína Mlynáriková

      

     III. ročník, kaderník

     Účesová tvorba : Spoločenský účes „ Ples v opere“

     1. miesto                               Patrícia Košíková

     2. miesto                               Dominika Adámková

     3. miesto                               Klaudia Synáková

      

     II. ročník, manikér – pedikér

     Nechtový dizajn „ Farebné ladenie “

     2. miesto                               Vanesa Pakošová

      

     III. ročník, manikér – pedikér

     Nechtový dizajn „ Geometrické tvary “

     1. miesto                          Sabína Kuniaková

     2. miesto                         Alexandra Kubenová

      

     FINANČNÁ SLOBODA - 12.3.2019

     V rámci rozvoja finančnej gramotnosti sme sa aj tento rok zapojili do projektu spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorá je lídrom v oblasti finančného sprostredkovania.

     Osvete finančnej gramotnosti sa venuje na stredných školách prostredníctvom projektu Finančná sloboda. Študenti si osvojujú finančnú gramotnosť hravou formou prostredníctvom spoločenskej hry.

     Študenti si vytvoria tímy, každý tím sa stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každý dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádza s nimi 30 rokov ich života. Uzatvára im finančné produkty, čelí rôznym nástrahám života. Radí im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť.

      

     Matematická súťaž KLOKAN – 21.3.2019

      

     Desať žiakov pod vedením Mgr. Paulíkovej reprezentovalo našu školu v súťaži Matematický klokan a získalo účastnícky diplom.

     Pošta ku Dňu učiteľov

     Pod vedením Ing. Janíčkovej žiaci II.A KMP zrealizovali Poštu ku Dňu učiteľov  na našej škole.

     Apríl

     Realitný vodičák

     Ing. Gajdulová realizovala so žiakmi IV. A, II. N, I. N Realitný vodičák a následne ich testovanie, šiesti z nich dostali za riešenie certifikát.

     Prezentácia ozbrojených síl SR

     Dňa 3.4.2019 našu školu navštívil pán rtm. Dušan Štaffen, ktorý prezentoval IV.A. a II.N triede jednotlivé zložky ozbrojených síl Slovenskej republiky. Žiakom rozdal aj časopis Obrana, v ktorom nájdu zaujímavé informácie zo života armády. Ďakujeme za nové a podnetné informácie o našej armáde."

      Výstavy

     Dňa 24.4. 2019 sa žiačky triedy I.N a II.N, nadstavbového štúdia VLK, zúčastnili niekoľkých výtvarných výstav počas  4 – 7 vyučovacej hodiny.  Výstavu sme zvolili v rámci odborných predmetov Estetická a výtvarná výchova a úžitkové výtvarníctvo. V tento predprázdninový a predveľkonočný deň sme navštívili výstavu „mladých umelcov“- maturantov  zo Strednej súkromnej umeleckej školy v Žiline. Naším cieľom bolo pozrieť si a aj porovnať  tvorbu výtvarného umenia a jeho jednotlivých druhov v súčasnosti . Mali sme možnosť vidieť  ich tvorbu v jednotlivých druhoch umenia ,od dizajnu interiéru, architektúry, hračky, šperky, maliarstvo, grafiku, keramiku, odevný dizajn, nábytok, sochárstvo, tvorbu knižiek, animácií... a iné. Výstava bola rozmiestnená v priestoroch Synagógy, Rosenfeldovho paláca  a časť Ciachovňa pri Považskej galérii. Neskôr sme si pozreli aktuálne výstavy v Považskej galérii.

      

     Máj

     Európsky prieskum o alkohole a ostatných drogách 17.5.2019

     Európskeho prieskumu sa zúčastnili žiaci triedy I.A, I.C, II.A, III.A

      

     Festival DOLCE

     21.5.2019 sa v Považskej galérii žiaci prvého ročníka fotograf zúčastnili „Dvanásteho ročníka festivalu DOLCE“.

      

     Exkurzia Poprad 9.5.2019

     Ing. Janíčková zorganizovala 9.5.2019 exkurziu do Popradu - odbornú prehliadku pošty Poprad 1 a Poprad 4 pre žiakov III.A – odbor klientsky manažér pošty.

      

     Plavecký kurz 27.5. – 31.5.2019

     Žiaci druhého ročníka II.A a II.C triedy absolvovali v maturitnom týždni plavecký kurz pod vedením Mgr. Krásnohorského.  

      

     Jún

     Exkurzia Banská Bystrica 3.6.2019

     Ing. Janíčková zorganizovala 3.6.2019 exkurziu do Banskej Bystrice - Odborná prehliadka Poštového múzea, výstavy a priestorov cvičnej pošty pre žiakov II.A – KMP.

      

      

     Výstava SOŠ - VUC Žilina – 4.6.2019

     5.6.2019 sa konala výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl na VUC, na ktorej sa prezentovali práce aj našich žiakov a prezreli si ju  žiaci prvého ročníka.

     Aurelium

     AURELIUM - centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

     Účel centra vedy je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Presvedčiť mládež, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy.


     Dňa 14.6.2019 sa žiaci I.C odboru kaderník a fotograf zúčastnili exkurzie v zážitkovom centre vedy a techniky v Bratislave. Videli Teslovu cievku, laserovú show, Archimedovu skrutku, no najväčší úspech zožal autosimulátor. Aj takýmito akciami sa snažíme popularizovať vedu. Ing. Renáta Havlíková

      

      

     Piknik zdravej výživy - Projekt Škola bez tabaku, alkoholu a drog.

     Miesto pre piknik si žiaci vybrali zámerne. Park Ľudovíta Štúra (Bôrický park) sa nachádza takmer uprostred mesta Žilina a predsa je to oáza pokoja a dobrého vzduchu. Park Ľudovíta Štúra je vymedzené priestranstvo ohraničené ulicami Tajovského, Bôrickou cestou a spojovacím chodníkom týchto ulíc popred penzión Kamélia.  V minulosti sa používal názov parku Sad mieru, ale medzi Žilinčanmi bol zaužívaný názov Bôrický park. Pomenovanie parku súvisí aj s umiestnením sochy veľkého slovenského národovca Ľudovíta Štúra, ktorá bola znovuosadená v tomto priestore 26. 10. 2012.

     Žiaci I.A a III.A triedy sa v krásnom letnom slnečnom dni 14.6. vybrali na Piknik zdravej výživy do  mestského parku, ktorý sa nachádza takmer uprostred mesta Žilina. V Parku Ľudovíta Štúra (Bôrický park) si našli vynikajúce miesto v jednom zo sedení, ktoré sú tu nainštalované pre návštevníkov. Rozložili si prinesené zdavé nátierky (bryndzová, avokádová, vajíčková, nivová, tuniaková) a celozrnné pečivo a pripravili si kanapky zdobené zeleninou. Bohatú ponuku doplnili žiaci a profesorky zeleninovým šalátom a rôznymi druhmi ovocia - hrozno, maliny, marhule, melón, mandarinky. Každý si mohol vybrať čo mu práve išlo na chuť. Najväčší úspech mala avokádová nátierka, na ktorú si viacerí vypýtali recept. Pitný režim si všetci žiaci zabezpečili z ponuky minerálnych vôd a džúsov. P. profesorky doplnili ponuku aj malým dezertom vo forme celozrnných sušienok s černicovou a čučoriedkovou náplňou zo špaldovej múky s chia semienkami, kyselinou listovou, bez laktózy.

     Za prestretým stolom sme si všetci našli čas na spoločné rozprávanie a v chládku pod korunami stromov sme strávili príjemné dopoludnie.

     Dňa 21.6. sa uskutočnil druhý piknik pod vedením  Mgr. Jamborovej a žiačok I.N nadstavbového štúdia. Žiaci si zvolili ako cieľ pikniku vyhliadkovú vežu na Dubni. Počasie im v tento deň prialo, a tak si mohli piknik vychutnať za krásneho slnečného počasia.

      

     AMFO

     19.6.2019 bolo vyhodnotenie krajskej súťaže AMFO – Jakub Ďurajka z II.C získal Čestné uznanie.

      

     IT Akadémia – test bádateľských spôsobilostí

     V priebehu mesiaca jún Ing. Adamčíková v rámci projektu IT Akadémia zabezpečila testovanie informatických zručností žiakov I. A triedy a výstupné testovanie Test bádateľských spôsobilostí žiakov II. A a III.A triedy.