• Červené stužky 2020

     1. Umiestnenie plagátu kampane na nástenke pri bufete ešte v čase prezenčnej výuky

      

           2. Výtvarná súťaž Realizovala Mgr. Jamborová s triedami I.A ISS a II.A ISS na tému logo. V kategórii stredné školy na tému LOGO sa zapojilo 30 škôl a našu školu veľmi úspešne reprezentoval Lukáš Adamík z II.A triedy, ktorý získal 3. miesto a cenu v hodnote 30,- Euro. Práce žiakov (Samuel Pažický, Lukáš Adamík z II.A a Pavol Piala I.A)si môžete pozrieť vo fotogalérii.

     1. Literárna súťaž

     Realizovala so žiakmi Mgr. Staneková, téma slohových útvarov bola My a vírusy 21. storočia. Zo školského kola postúpili práce Alexa Repku z III.A, Karolíny Huljakovej zo IV.A a Alexandry Ačjakovej zo IV.A. V kategórii stredných škôl sa zapojilo 25 škôl s 56 slohovými prácami. Našu školu zviditeľnila svojou prácou Karolína Huliaková, ktorá získala čestné uznanie.

     Ďakujeme kolegyni Mgr. Gajdulovej za pomoc s prepisom prác do elektronickej podoby. 

      

     1. On line hodina

      

     Realizovhttps://cloud7l.edupage.org/cloud?z%3AoyNywOpZ8qRJHH8A4578LX6PJCy359xPMc1FpAzew6jl0u868e2g7meR4eCFbeTsala ju so žiakmi IV.A triedy odboru kozmetik Mgr. Urbanová dňa 24.11.2020. Spojili sa cez aplikáciu Skype a diskutovali o pôvode vírusu HIV, spôsoboch prenosu ochorenia, chorobe AIDS, jej prejavoch a možnostiach liečby.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Prednáška a beseda  spojená s online premietaním spotu kampane a filmu Príbehy anjelov realizovala Ing. Havlíková v triede I.A. dňa 18.11. a filmu s problematikou obchodovania s ľuďmi v triedach I.A a IV.A dňa 1.12.2020.

      

           6. Zviditeľnenie 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS

     Z epidemiologických dôvodov sa v tomto roku neuskutočnila tradičná živá červená stužka. Škola teda musela aktivity prispôsobiť aktuálnym možnostiam a to nosením červeného oblečenia v domácom prostredí. Žiačky II.C triedy mali za úlohu vytvoriť červené písmeno veľkosti A4 a následne sa s ním odfotiť. Dňa 30.11.2020 žiaci III.C triedy odboru fotograf z poskytnutých písmen pracovali na netradičnom zadaní – TVORBE KOLÁŽÍ.

     Najkrajšie práce žiačok Kudelčíková Emma, Kuricová Lujza a Hoštáková Silvia vybrala komisia pod vedením pani majsterky Mgr. Plichtovej.

      

     1. Online olympiáda prebehla 1.decembra 2020 formou online testu s otázkami z okruhov biológie človeka, psychického zdravia a sociálnych vzťahov so zameraním na tému HIV/AIDS. Z našej školy sa zapojili žiaci I.A, II.A a IV.A tried. Spolu sa zapojilo 24 stredných škôl a celkovo 193 účastníkov, z ktorých organizátor USB kľúčom kampane odmenil 30 najlepších. Vzorne nás reprezentoval Samuel Pažický z II.A triedy, ktorý v teste získal 16 z celkového počtu 20 bodov, čím postúpil do ocenenej najlepšej tridsiatky.

      

     Ďakujem kolegom za vedenie žiakov, za vynaloženú prácu v 14. ročníku kampane, žiakom za usilovnosť a zapojenie a srdečne gratulujem víťazom.

     Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie