• Získali sme certifikát Ekologickej stopy

     • Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň, každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí – zdraví našej planéty! Záleží na tom, koľko si z nej odhryzneš iba pre seba!

      Naša Škola sa zapojila do edukačného programu Ekostopa, ktorý sa  realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.

      Projekt je zameraný na utváranie ekologického povedomia u žiakov. V rámci projektu sme tento školský rok získali certifikát Ekologickej stopy.

      Viac o programe sa dozviete na www.ekostopa.sk, kde si môžete zmerať svoju vlastnú ekologickú stopu.