• Eko okienko

     • Ekológia je vo svete veľmi preberanou témou. Týka sa nás všetkých. Očakáva sa od nás, aby sme žili viac ekologicky, a tým našu planétu zbavovali škodlivín a udržovali ju pri živote.

      Myslime ekologicky! Naučme sa chrániť životné prostredie, nech nám pojem ekológia nie je cudzí!

       

      Budeme radi, ak sa zapojíte do eko programu našej školy. Prípadne budete sami iniciovať rôzne aktivity, ktoré by sme mohli zrealizovať. Tešíme sa na Vaše nápady.


    • Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Je to v mojich rukách. 

     Sme len malým fliačikom na našej krásnej Zemi, ktorú spoločne zdieľame s rôznymi organizmami, rastlinami, živočíchmi. Máme právo objavovať, skúmať, ďalej spracovávať a používať dary prírody, nie však iba vo svoj prospech, ale v prospech všetkých. Zároveň sme povinní starať sa a chrániť prírodu. My sme Príroda, a všetko čo robíme pre ňu a proti nej, robíme v konečnom dôsledku sami sebe.

     Dôsledky ľudského ega, túžby po moci a prepychu zapríčiňujú dennodenné drancovanie prírody a jej zdrojov, ktoré sa premieňajú z lokálnych problémov na globálne a ovplyvňujú život na celej Zemi. Extrémne prejavy počasia - požiare v Austrálii, topiace sa ľadovce na Severnom póle, premena lesov na plantáže monokultúr, nadmerné emisie, ohrozená biodiverzita, rieky a oceány plné plastového odpadu,...environmentálne problémy sú tu a teraz. A týkajú sa aj Slovenska!

     V civilizovanom svete využívame prírodné zdroje, ktoré premieňame na tovary a služby pre svoje potreby. Tieto naše činy za sebou zanechávajú stopu na životnom prostredí. Každá táto stopa sa líši svojou veľkosťou, podľa toho akým postupom sa so zdrojmi zaobchádzalo. Spotreba vody a energie, spracovanie odpadu, prepravná vzdialenosť a mnoho iných faktorov ovplyvňuje kvalitu životného  prostredia.  Stačí začať maličkosťami, zamýšľať sa nad vecami, ktoré každodenne robíme. Stojíme na križovatke a rozhodujeme sa, akú budúcnosť chceme. Práve teraz je čas si vybrať.  Je to v tvojich rukách. Svojou troškou môže prispieť každý.

     Súťažné kategórie:

     1. Výtvarná a digitálna tvorba
      1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky
      2. Detský animovaný film
      3. Komiks
     2. Literárna tvorba - krátka próza (poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón)
      
     Svoje práce odovzdajte do 25. 6. 2020 pani učiteľke Paulíkovej.
     • Podpor našu školu hlasovaním

     • Naša škola sa zapojila do projektu „Zelené oázy“ nadácie Ekopolis, v rámci ktorého chceme upraviť zeleň na školskom pozemku. Odborná komisia vybrala náš projekt na ďalšieho kola. Podpor nás hlasovaním a pomôž nám získať grant.

      Hlasovať môžeš na stránke www.oazy.sk/hlasovanie do 27. marca 2020.

      Názov nášho projektu je: „Mini relax ostrovy“.

       

     • Upracme Slovensko

     • Pripojili sme sa k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je vyčistiť naše okolie. Od 28. marca do 4. apríla ťa radi uvidíme na jarnom upratovaní.

      Organizácia Upracme Slovensko je súčasťou svetového hnutia World Cleanup Day (WCD), ktoré zastrešuje vyše 150 krajín z celého sveta a desiatky miliónov dobrovoľníkov. Na Slovensku vznikla táto iniciatíva v roku 2018, kedy sa skupinka mladých ľudí, ktorým nie je naša planéta ľahostajná, rozhodla konať a zorganizovala upratovacie akcie.

      Za posledné dva roky sa do upratovacích akcií spolu zapojilo približne 9000 ľudí. Spoločnými silami sa im podarilo vyzbierať v rámci Slovenska približne 145 ton odpadu a za pomoci mobilnej aplikácie TrashOut odstrániť 32 čiernych skládok. TrashOut je oficiálnou aplikáciou celosvetového hnutia WCD. Bola vytvorená na Slovensku a stala sa užitočným nástrojom na mapovanie nelegálnych skládok. Len na našom území je ich doposiaľ nahlásených viac ako 7300.Upratovanie bude trvať celý týždeň, aby sa mohol zapojiť každý a to v deň alebo dni, ktoré mu najlepšie vyhovujú. „Našim cieľom je predovšetkým prispieť k zlepšovaniu kvality životného prostredia zberom odpadkov, likvidovaním čiernych skládok, separovaním odpadu pri zapojení sa čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov,“ povedal Radovan Kramár, jeden zo zakladateľov občianskeho združenia Upracme Slovensko.

     • Medzinárodný deň lesov

     • 21. marec ako Medzinárodný deň lesov je oslavovaný od roku 2012 a vyhlásený bol Generálnym zhromaždením OSN ako aj jej organizačnou súčasťou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation, FAO). Je venovaný oslave lesa a zvyšovaniu povedomia o význame všetkých typov lesov na svete, ale aj stromov mimo lesa. Práve v tento deň sú krajiny sveta vyzývané vyvinúť lokálne, národné či medzinárodné úsilie na zorganizovanie aktivít, ktoré sú zamerané na lesy a stromy, ako aj kampane na výsadbu stromov.

      Tento významný deň nám pripomína dielo na chodbe na prvom poschodí. Ďakujeme žiačke I.A triedy Martine Konárikovej za aktívnu pomoc pri jeho vytváraní.

     • Podaj mi ruku

     • Aj tento rok sme reagovali na výzvu Žilinského samosprávneho kraja "Podaj mi ruku", podprogram 1: ekológia a zlepšenie životného prostredia.

      Vytvorili sme projekt, v rámci ktorého chceme zlepšiť životné prostredie v okolí našej školy, zvýšiť diodiverzitu na školskom pozemku, zrelitalizovať okrasné záhony a trávniky, a samozrejme aj zrekonštruovať naše jazierko.

       

     • Zelené oázy

     • Program Zelené oázy dlhoročne zvyšuje kvalitu života v komunitách a mestách po celom Slovensku. Cieľom programu je budovať spoluprácu na lokálnej úrovni. Už 14 rokov nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft vytvára, revitalizuje alebo sa trvalo stará o parky, vodné toky, školské areály a mnoho iných.

      Tento rok sme sa do projektu zapojili aj my. V rámci nášho projektu "Mini relax ostrovy" by sme chceli obnoviť okrasné záhony, vysadiť ovocné stromy, založiť záhony s liečivými rastlinami. Držte palce, aby bol náš projekt podporený.

     • Starostlivosť o spevavce

     • Vtákov je z roka na rok menej. Ich úbytok ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z najdôležitejších je miznutie vhodných miest na hniezdenie. Tento trend nabral negatívnejší spád po veľkom zatepľovacom boome spred desiatich rokov. Nové, pekné a zateplené fasády obrali niektoré mestské vtáčie druhy o prirodzené hniezdne príležitosti.

      Vtáky našu pomoc potrebujú. Vedia to aj žiaci I.A triedy, ktorí sa aktívne zapojili do environmentálnej aktivity “Starostlivosť o naše spevavce v zimnom období“. Vyrobili dve kŕmidlá, ktoré naplnili vhodným krmivom a rozmiestnili ich v areáli školy. Neváhajte a naplňte inštalované kŕmidlá aj vy vhodnou potravou. Informácie, čím prikrmovať vtáky nájdete aj na nástenke na chodbe na prvom poschodí.

      Obohaťme jedálniček záhradných spevavcov a pomôžme im tak prežiť ťažké zimné obdobie. Na jar sa nám odvďačia spevom a počas vegetačného obdobia pomôžu čistiť záhradu od škodcov. Aj vďaka tomu budeme môcť pri pestovaní obmedziť chémiu.

      Fotoalbum

     • Vianočná dekorácia

     • Vianoce, sviatky pokoja, sa blížia. Vianočnú atmosféru sme si vytvorili aj na našej škole pomocou rôznych prírodných materiálov a odpadu. Vianočný stromček sme postavili zo šišiek ihličnatých stromov, lesná zver bola vytvorená z kmeňov spadnutých stromov a konárikov. Bublinková fólia poslúžila na vytvorenie ľadovej plochy.

      Dúfame, že sme vás inšpirovali a aj vy si doma vytvoríte podobné dekorácie s využitím dostupných prírodnín. Tak šup-šup do lesa na zber.

     • Potravinová zbierka

     • Pomohli sme ľuďom v núdzi a zapojili sa do projektu Tesco - Potravinová pomoc.

      Ako všetci iste viete, 21.- 23. novembra sa na Slovensku uskutočnila už po siedmykrát Potravinová zbierka, ktorá prebiehala v 120 obchodoch Tesco. Vyzbieralo sa viac ako 171 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote viac ako 260–tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám.

      Sme radi, že sa aj naši žiaci a učitelia aktívne zapojili do zbierky. Odovzdali sme 5,5 kg potravín a drogériu. Pevne veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti, pretože Potravinová zbierka má skutočne veľký význam – pomáha tam, kde je to najviac potrebné.

     • EkoTopFilm

     • Zmeníme planétu alebo seba? Heslo tohtoročného EkoTopFilm Junior festivalu, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci I.A a I.B triedy. Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Aj naši žiaci chcú čeliť týmto katastrofálnym predpovediam a osud planéty im nie je ľahostajný. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, žiakov motivoval, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne. Práve oni, naša mladá generácia sú často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo s nimi bude je rovnako aj v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili.

      Fotoalbum

     • Správa NP Malá Fatra Varín

     • „Deň otvorených dverí“ pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku sa uskutočnil 4. novembra 2019 v priestoroch Správy NP MF Varín. Žiaci I. A triedy absolvovali prednášku Mgr. Jozefom Limánkom, botanikom NP Malá Fatra. V rámci prednášky sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o jeho práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o rastliny, o práci dobrovoľníkov. Veľa nových informácií sa študenti dozvedeli aj v časti venovanej boju s invazívnymi rastlinami a environmentálnej kriminalite.

      Fotoalbum

     • Medzinárodný deň stromov - 20. 10. 

     • Nepreháňame, ak povieme, že bez stromov by sme neprežili. Ľudstvu pomáhajú tak, ako žiadna iná rastlina. Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov 20. 10. sme si v priebehu celého októbra pripomínali významné funkcie lesa prostredníctvom krátkych filmov "Poďte s nami do lesa", vytvorili sme večne živý strom a na školskom pozemku sme umožnili "štrajkovať stromom" formou krátkych hesiel, ktoré upozorňovali na nevyhnutnú potrebu chrániť naše stromy.

     • Halloween

     • Dušičkové obdobie je v dnešnej dobe spojené nielen so spomienkou na našich blízkych zosnulých, ale čoraz viac aj s americkým sviatkom Halloween. Školu sme vyzdobili z recyklovaných a prírodných materiálov. Chodbami sa preháňali všelijaké strašidlá . Ale iba jedno bolo najstrašidelnejšie. Titul „Najstrašidelnejšie strašidlo“ získala Nikola Letková z I.C. Nesklamali ani niektoré naše pani profesorky a tiež sa do akcie zapojili. Veľký záujem prejavili predovšetkým žiaci prvých a druhých ročníkov - vytvorili veľmi originálne a strašidelné masky, ktoré vyzerali ako skutočné.:)

      Pri príležitosti Dňa jabĺk sme vytvárali aj obludy z jabĺk, na ktorých si pochutnali naši učitelia.

      Fotoalbum

     • Strom roku 2019

     • Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí už 17. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Patronát nad anketou prevzal už po ôsmy rok spevák Peter Lipa. Žiaci všetkých tried sa v priebehu mesiaca september zapojili do ankety a odovzdali svoj hlas. Hlasovacie lístky boli odoslané na adresu nadácie Ekopolis, čím sme sa zapojili aj do súťaže pre školy. Prvé tri školy s najvyšším počtom hlasov získajú odmemu v hodnote 250 €, 150 € a 100 € na nákup zelene vhodnej na úpravu prostredia v okolí školy.

      Víťazným stromom sa stala oskoruša domáca z Uzovskej Panice (okres Rimavská Sobota) a postúpila do ankety Európsky strom roku 2020.

      Chcem hlasovať v ankete "Európsky strom roka 2020".

      Čítajte viac

     • Klimaštrajk

     • Klimatická kríza je najväčšou výzvou súčasnosti. "Na to, aby sme ju dokázali zvrátiť, potrebujeme každého z nás. Musíme si uvedomiť, že čas sa kráti, musíme spojiť sily," odkázali členovia hnutia Fridays For Future Slovensko na štvrtom klimaštrajku, ktorý v piatok usporiadali v Žiline a my sme boli jeho súčasťou. Toto zhromaždenie študentov z Fridays For Future sa konalo tesne pred Klimatickým summitom OSN v New Yorku, čo je dôležitá chvíľa, kedy musia politickí lídri podporiť konkrétne a veľmi ambiciózne kroky k znižovaniu skleníkových plynov. Pridali sme sa tak k tisíckam miest na celom svete, ktoré žiadajú klimatickú spravodlivosť a urýchlené kroky k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku.

      Mladých študentov, ktorí sa rozhodli štrajkovať, aby poukázali na hrozbu klimatickej krízy, podporilo až 72 mimovládnych organizácií, vrátane Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko. V spoločnom vyhlásení mimovládky uviedli, že sú si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. 

      Čítajte viac

     • EkoAlarm

     • Naša škola sa tento školský rok zapojila do zberu zubných kefiek v rámci projektu EkoAlarm.

      Naše kefky sú z plastu, ktorý sa ťažko, ale predsa len dá zrecyklovať. Kým sa nám podarí zmeniť dizajn kefky na čo najekologickejšiu, chceme, aby naše kefky nekončili na skládke ani v spaľovniach. Naopak, radi by sme ich premenili na niečo zmysluplné.

      Z kefiek CURAPROX budú vyrobené koše na triedenie odpadu a darované slovenským školám.

      Prineste svoje staré zubné kefky (nielen Curaprox) do zberných nádob, ktoré nájdete na prvom poschodí, a pomôžte tak nielen škole, ale aj životnému prostrediu.

      Nezabudnite zubné kefky triediť: 

      • kefky Curaprox patria do bielej nádoby,
      • ostatné zubné kefky patria do žltej nádoby.
     • Trieď odpad!

     • Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

      Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom.

      Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

      Trendom spoločnosti je predchádzať skládkovaniu triedením produkovaných odpadov. Naša nástenka a obrazy pomáhajú žiakom zapamätať si, ako správne vzniknutý odpad triediť.