• DARUJTE nám 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

      VYHLASENIE o poukázaní 2% z dane

      Vaše 2 % pre nás znamenajú:

      • Vašu podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
      • prejav dôvery v náš odborný tím pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej školy.
      • možnosť modernizovať edukačné pomôcky, vybaviť novými prvkami interiér a exteriér školy.
      • realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre vaše deti.

      Svojím príspevkom umožníte svojim deťom získavať kvalitnejšie vzdelanie, pomôžete nám lepšie vychovávať a vzdelávať mladých ľudí v novom tisícročí.

      Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú.

      Tlačivo a informácie ako postupovať.

       

     • 12.2.2020 SOČ

     • 12.2.2020 prebehlo u nás na škole školské kolo SOČ. Žiačka 1.N Rebeka Slyšková pod vedením pani Ing. Havlíkovej zaujala komisiu zaujímavou témou Hrdinovia Černobyľu. Postupuje na okresné kolo SOČ.

     • 7.2.2020 Interbeauty

     • Do galérie 7.2.2020 Interbeauty boli pridané fotografie.

      Dňa 7. 2. 2020 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Interbeauty Trophy v Bratislave, kde súťažili žiačky IV.A a III.C triedy. Žiačka IV.A triedy Nikola Gažová súťažila v dekoratívnej kozmetike na tému: Retro líčenie 50-tych rokov,a žiačka III.C triedy Rebeka Hrušková, pod vedením MOV Kmetíkovej, súťažila v účesovej tvorbe na tému: Súťažný módny denný účes, kde získala krásne II. miesto. Modelku robila Kristína Mlynáriková.

     • 6.2.2020 Hviezdoslavov Kubín

     • Na našej škole sa dňa 6.2.2020 konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnili študenti – recitátori všetkých študijných a učebných odborov. Po vylosovaní poradových čísel žiaci predniesli svoje ukážky vybranej poézie. Niektorí sa snažili využívať a viac zdôrazňovať intonáciu hlasu, niektorí menej. Ich snaha bola odmenená sladkou odmenou a víťazi na prvých troch miestach obdržali knižku krásnej literatúry. Do okresného kola postupuje Viktória Tarabová z I.A triedy.

      1. miesto

      Tarabová Viktória I.A

      Fupšová Aneta I.B

      1. miesto

      Martinčeková Veronika I.A

      Huliaková Karolína III.A

      1. miesto

      Paprčiaková Kristína III.A

      Keppert Alex III.A

       

      Víťazom blahoželáme!!!

     • 28.1.2020 AMFO 2020

     • Do galérie 28.1.2020 AMFO 2020 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.januára 2020 sa konala vernisáž výstavy regionálneho kola postupovej súťaže fotografickej tvorby AMFO 2020, vo výstavnej miestnosti Makovického domu v Žiline. Do súťaže sa zapojilo 56 autorov. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mgr. H. Šišková, ArtD., Mgr. art. J. Jančo a Mgr. art. L. Macek, hodnotila celkovo 322 fotografií.

      Do súťaže sa so svojimi fotografiami zapojili 6 žiaci II. ročníka a jeden žiak III.ročníka odboru fotograf pod vedením majterky odborného výcviku Mgr. Plichtovej. Zároveň sa zúčastnili aj rozborového seminára s H. Šiškovou a L. Macekom, kde sa žiaci dozvedeli ako porota pristupuje k hodnoteniu fotografií a podľa akých kritérií posudzuje fotografie. Zábery si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Ocenení autori – žiaci našej školy

      1.skupina autori do 16 rokov

      Čiernobiela fotografia

      2. miesto  Lujza Kuricová - Nič nie je tak tajomné ako láska

      Čestné uznanie  Lujza Kuricová - Bez svetiel je to menej nebezpečné

      Čestné uznanie  Lucia Šuhajdová - Smútok

      Farebná fotografia

      1. miesto  Samuel Devečka - Plač všetko bolí, ja šepkám všetko sa aj zahojí

      2. miesto Emma Kudelčíková - Svet hore nohami

      Čestné uznanie  Lujza Kuricová - Dievča v rukách džungle

       

      2.skupina autori do 21 rokov

      Čiernobiela fotografia

      1. miesto  Jakub Ďurajka - Filip Jančík koncert 1-4

      Čestné uznanie  Silvia Hoštáková - Posledná možnosť

      Farebná fotografia

      Čestné uznanie  Silvia Hoštáková - Džbánik

     • 21.1.2020 Školenie Barber

     • Do galérie 21.1.2020 Školenie Barber boli pridané fotografie.

      Dňa 21.1.2020 sa žiaci III.C triedy zúčastnili školenia s barberom Miroslavom Jasenovským. Predviedol im pánsky strih do stratena s úpravou brady.

      S najlepšou výbavou a skúsenosťami z chlapa barber spraví chlapa so štýlom.

     • 17.12.2019 Anglické divadlo

     • Dňa 17.12.2019 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom : Jack and Joe. Predstavenie sa nám veľmi páčilo, pretože v ňom účinkujúci zo zdanlivo neškodnej situácie v živote dvoch bratov, rozohrali vtipný príbeh, nabitý akciou o záchrane života. Predstavenie maximálne využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa môžeme stretnúť v reálnom živote a taktiež dialógy medzi postavami boli založené na zrozumiteľných zápletkách. Predstavenia sa zúčastnili žiaci II.N a IV.A.