• 2% z dane

    • Ako postupovať

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

     1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
     5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     VYHLASENIE o poukázaní 2% z dane

      

       Podávate si daňové priznanie sami?

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     SRRZ - Rodičovské združenie pri Spojenej škole

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica

     Právna forma:

     občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     173196171129

     1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      

       Postup pre právnické osoby

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     SRRZ - Rodičovské združenie pri Spojenej škole

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica

     Právna forma:

     občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     173196171129

     1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
     2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.