• 10.1.2020 Starostlivosť o spevavce - neváhajte!

     • Do galérie 10.1.2020 Starostlivosť o spevavce boli pridané fotografie.

      Vtákov je z roka na rok menej. Ich úbytok ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z najdôležitejších je miznutie vhodných miest na hniezdenie. Tento trend nabral negatívnejší spád po veľkom zatepľovacom boome spred desiatich rokov. Nové, pekné a zateplené fasády obrali niektoré mestské vtáčie druhy o prirodzené hniezdne príležitosti.

      Vtáky ľudskú pomoc potrebujú aj pre meniace sa klimatické podmienky. Aj keď je snehu z roka na rok menej, pre vtáky je stále hrozbou, rovnako ako aj extrémne nočné mrazy, ktoré často prichádzajú náhle. Vtáky sú na rozdiel od ich predkov, dinosaurov, teplokrvné živočíchy so stálou teplotou takmer 41 °C. Aby si túto teplotu dokázali udržať, spália za noc ohromné množstvo tukových zásob. Taká sýkorka dokáže v mrazivej noci stratiť aj 5 % svojej hmotnosti.
      Vtáky našu pomoc potrebujú. Vedia to aj žiaci I.A triedy, ktorí sa aktívne zapojili do environmentálnej aktivity “Starostlivosť o naše spevavce v zimnom období“. Vyrobili dve kŕmidlá, ktoré naplnili vhodným krmivom a rozmiestnili ich v areáli školy. Neváhajte a naplňte inštalované kŕmidlá aj vy vhodnou potravou. Informácie, čím prikrmovať vtáky nájdete aj na nástenke na chodbe na prvom poschodí.

      Obohaťme jedálniček záhradných spevavcov a pomôžme im tak prežiť ťažké zimné obdobie. Na jar sa nám odvďačia spevom a počas vegetačného obdobia pomôžu čistiť záhradu od škodcov. Aj vďaka tomu budeme môcť pri pestovaní obmedziť chémiu.

     • 20.12.2019 Vianočný koncert

     • Do galérie 20.12.2019 Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      Vianoce sú sviatky, ktoré majú mnoho prívlastkov. Sú to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania a je to čas požehnaný a vždy niečím jedinečný, výnimočný a neopakovateľný. Vianoce každý z nás  automaticky spája aj s obdobím vítania nového roka a pri tejto príležitosti často hodnotíme uplynulý končiaci sa kalendárny rok.

      V krátkosti sme si zrekapitulovali prebiehajúci školský rok na Vianočnom koncerte. Rok 2019 bol pre našu školu úspešný a spoločne sme si pripomenuli niektoré akcie, ktoré sa konali na našej škole, či projekty, do ktorých sa škola zapojila, no predovšetkým úspechy našich študentov.

       

      V septembri sme rýchlo zabudli na horúce letné dni a navštívili sme viaceré akcie, z ktorých spomeniem napr. Deň polície, Žilinský dňa zdravia a aktívnou účasťou sme tiež podporili Klimaštrajk.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby prišiel medzi nás 3. októbra známy slovenský spevák Tomáš Bezdeda. Osobne nás  presvedčil o tom, že nie je len dobrý spevák, ale aj zabávač.

      Dňa 4.10.2019 sme sa zúčastnili Majstrovstiev SR v Manikúre prírodných nechtov 2019 v Bratislave. Žiačka III.C Vanesa Pakošová sa umiestnila na úžasnom 1.mieste . Blahoželáme.

      Dňa 15.októbra 2019 sa uskutočnila kadernícka súťaž v Ružomberku na tému CARMEN, kde sa žiačka Andrea Pavlusíková z III.C odbor kaderník umiestnila na peknom 3.mieste.  Nikola Gažová a Dominika Balažiková zo IV.A odbor kozmetik reprezentovali našu školu na kozmetickej súťaži v Ružomberku, ktorej témou bol Halloween,  a Nikole Gažovej sa podarilo získať fantastické prvé miesto. Dňa 29. 10. sa uskutočnil na škole volejbalový turnaj, ktorého víťazom sa stala trieda II. A odbor ISS a kozmetik. V mesiaci október prebiehala celoškolská výtvarná súťaž  „Pohľadnica pre ČERVENÉ STUŽKY“. Práce žiakov vyhodnotila trojčlenná komisia 29.10. 2019, pričom kládla dôraz na:  originalitu, zvolenú výtvarnú techniku a výpovednú hodnotu v súvislosti s témou. Ocenení boli žiaci 1. miesto:  Rebeka Slyšková   I.N ,  2. miesto:  Alex Repka II.A , 3. miesto:  Vanesa Pakošová  III.C . Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať I. A triede odbor ISS za rozdávanie a veľmi peknú prezentáciu o Červených stužkách a všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do živej Červenej stužky.

      Academic Žilinská univerzita v Žiline organizovala počas mesiaca november Beh k 17. novembru, ktorého sa zúčastnili aj vybraní žiaci našej školy. Počas pretekov jedna súťažiaca skolabovala a naše študentky Kristína Špirková, Timea Tarabová a Sabína Michalová z II.A triedy poskytli tomuto dievčaťu prvú pomoc a zostali s ním až do príchodu záchranárov, nepozerajúc na vlastné umiestnenie. Patrí im za to obrovský potlesk a uznanie. 

      Pri triede II.A ešte zostaneme, pretože našu školu úspešne reprezentoval aj Patrik Kopas  na okresnom kole šachového turnaja o pohár VÚC, kde spomedzi 40 súťažiacich obsadil pekné 5. miesto, ku ktorému mu srdečne blahoželáme.

      Počas novembra prebehli na našej škole viaceré súťaže. Prvou z nich bola súťaž organizovaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia M.R. Štefánika. Víťazmi školského kola sa stali: Mahútová Petra 1.C, Cabadajová Soňa IV.A, Blašková Kristína  1.B, ktoré boli odmenené USB.

       

      Dňa 20. 11. 2019 prebehla na našej škole Olympiáda v cudzích jazykoch – anglický a nemecký jazyk. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci zo študijných a učebných odborov. Žiaci súťažili vo viacerých jazykových disciplínach a preukázali veľmi dobré znalosti cudzieho jazyka.

       

      Víťazi:

      Nemecký jazyk

      1. miesto – Soňa Cabadajová IV.A

      2. miesto – Júlia Jančiová III.A

      3. miesto – Terézia Bebčáková III.C

      Anglický jazyk

      1. miesto – Lea Krajčiová II.A

      2. miesto – Samuel Halas II.A

      3. miesto – Filip Kanis III.C

      Soňa Cabadajová zo IV.A a Lea Krajčiová z II.A postupujú do okresných kôl, ktoré prebehnú v januári a my všetci im budeme držať palce.

      Nezaháľali sme ani počas mesiaca december, kedy prebehli na našej škole viaceré veľmi vydarené akcie. 4. decembra sme mali Deň otvorených dverí, 5. decembra prišiel medzi nás Mikuláš s anjelmi a čertami. Počas tohto dňa bola na našej škole organizovaná Mikulášska kvapka krvi. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom Spojenej školy za ich odvahu a šľachetnosť. Pomohli ľudom, ktorí to naozaj potrebujú a pevne veríme, že na rok nás bude ešte viac, lebo  „Každá kvapka sa počíta“.

      Jednou z posledných súťaží, ktorá prebehla na našej škole bola Olympiáda ľudských práv, ktorej víťazkou sa stala Denisa Vráblová z II.N. Denisa postupuje do okresného kola, v ktorom jej všetci budeme držať palce. Na 2. mieste skončila Lea Krajčiová z triedy II.A.

      Počas mesiaca december sme mali možnosť posielať na našej škole pohľadnice, pozdravy a potešiť sa tak navzájom pred týmito krásnymi vianočnými sviatkami.

      Kalendárny rok sme ukončili spoločným spevom a tancom na Vianočnom koncerte v školskej jedálni, kde sme si spoločnými silami pripravili aj malé vianočné občerstvenie. Po skončení podujatia sme sa všetci v dobrej nálade rozpŕchli užívať si vianočné prázdniny.