• "Každá kvapka sa počíta!"

     • Dňa 5.12.2019 sa na našej škole v spolupráci so školou Pro scholaris konala Mikulášska kvapka krvi. Ďakujeme žiakom za odvahu a šľachetnosť darovať túto vzácnu tekutinu tým ľuďom, ktorí to potrebujú.
      Tešíme sa opäť o rok.
      "Každá kvapka sa počíta!"

     • 13.ročník kampane Červené stužky - 2019

     • Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Naša škola sa do aktivít zapája každoročne, v tomto roku zorganizovala viacero aktivít.

      • Súťaž Športom za červené stužky

      Školský volejbalový turnaj sa konal v telocvični školy dňa 29.10.2019. Zúčastnilo sa ho 5 žiackych tímov, celkovo sa do organizácie turnaja zapojilo 52 žiakov, ako diváci ďalšia stovka žiakov, a dvaja vyučujúci – Mgr. Krásnohorský a Mgr. Jamborová. Turnaj vyhrala trieda II.A. Žiaci privítali jej konanie ako preventívnej aktivity v súvislosti s bojom proti prenosu HIV vírusu. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou.

      • Školská výtvarná súťaž Pohľadnica

      Kritériami pri hodnotení pohľadníc boli originalita, zvolená technika a výpovedná hodnota. Prvé miesto získala Rebeka Slyšková, druhé Alex Repka a tretie Vanesa Pakošová. Aktivitu zorganizovala Mgr. Jamborová a práce vystavila na nástenku. Práce uvedených žiakov boli prezentované na celoslovenskom stretnutí škôl 27.11. v Mestskom úrade Žilina.

      • V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS sa 27. novembra 2019 vo veľkej zasadačke Mestského úradu konalo stretnutie škôl a školských zariadení Slovenska. Stretnutie začalo odbornou prednáškou prof. Doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. na tému HIV/AIDS a pokračovalo prednáškou Františky Olexovej o Misii sv.Jána v Barbertone v JAR, kde sa školské sestry sv. Františka starajú o chorých na AIDS. Počas stretnutia boli vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách (v  kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.
      • Tvorba a nosenie stužiek

      Na našej škole aktivitu vypracovali dňa 29.11. žiaci I.A triedy pod vedením Mgr. Jamborovej. Zakúpenú  stužku nastrihali, zopli špendlíkom a pripevnili na oblečenie svojich spolužiakov, čo umožnilo hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu. Tomu napomohli aj žiakmi pripravené projekty, aktivitu sme zdokumentovali fotografiou.

      • Umiestnenie plagátu kampane na nástenkách v škole
      • Živá červená stužka - vytvorili sme ju v exteriéri školy pri jazierku, zapojilo sa približne 50 žiakov  z I.B, II.A, III.C a IV.A, v rukách mali červené balóny a červené papiere. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou, zorganizovala ju  Mgr. Michaela Jamborová.
      • Účinnou formou prevencie je aj premietanie DVD. Ku kampani filmy Anjeli, Príbehy anjelov, In your face premietala počas suplovaných hodín v I.A, I.B a I.C Ing. R. Havlíková.
      • V triedach III.A kozmetik a III.C MaP sa v predmete zdravoveda Mgr. Urbanová venovala premietaniu dokumentu a diskusii o ochorení so zameraním na prevenciu.
      • Novou aktivitou v tomto ročníku bola spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde žiaci III.C dňa 2.12. absolvovali projektovú hru, boli rozdelení do 4 skupín. Cieľom projektu je dať možnosť mládeži získať základné informácie o spôsobe prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS ako aj ďalších pohlavne prenosných infekcií, o ochrane pred nežiadúcim otehotnením a hlavne premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových situáciách. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou a zorganizovala ju Ing. Havlíková.

      Ďakujem kolegom i žiakom za uvedené aktivity.

      Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie

     • 26.11.2019 Prednášky

     • Do galérie 26.11.2019 Prednášky boli pridané fotografie.

      V dňoch 26-28.11 sa konali prednášky pre prvé ročníky na tému plánovaného rodičovstva, antikoncepcie pod vedením Mgr Urbanovej a Mgr. Čujovej. Veríme, že si dievčatá odniesli nové poznatky z tejto oblasti.

     • Potravinová zbierka

     • Všetkým darcom ďakujeme.

      Pomohli sme ľuďom v núdzi a zapojili sa do projektu Tesco - Potravinová pomoc.

      Ako všetci iste viete, 21.- 23. novembra sa na Slovensku uskutočnila už po siedmykrát Potravinová zbierka, ktorá prebiehala v 120 obchodoch Tesco. Vyzbieralo sa viac ako 171 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote viac ako 260–tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám.

      Sme radi, že sa aj naši žiaci a učitelia aktívne zapojili do zbierky. Odovzdali sme 5,5 kg potravín a drogériu. Pevne veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti, pretože Potravinová zbierka má skutočne veľký význam – pomáha tam, kde je to najviac potrebné.

     • 20.11.2019 Olympiáda NEJ a ANJ

     • Do galérie 20.11.2019 Olympiáda NEJ a ANJ boli pridané fotografie.

      Dňa 20. 11. 2019 sa konala na našej škole Olympiáda v cudzích jazykoch – anglický a nemecký jazyk. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci zo študijných a učebných odborov. Žiaci súťažili vo viacerých jazykových disciplínach a preukázali veľmi dobré znalosti cudzieho jazyka.

      Nemecký jazyk

      1. miesto – Soňa Cabadajová IV.A

      2. miesto – Júlia Jančiová III.A

      3. miesto – Terézia Bebčáková III.C

      Anglický jazyk

      1. miesto – Lea Krajčiová II.A

      2. miesto – Samuel Halas II.A

      3. miesto – Filip Kanis III.C

      Výhercom blahoželáme!

     • 20.11.2019 EKOTOP FILM

     • Do galérie 20.11.2019 EKO TOP FILM boli pridané fotografie.

      Zmeníme planétu alebo seba? Heslo tohtoročného EkoTopFilm Junior festivalu, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci I.A a I.B triedy. Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Aj naši žiaci chcú čeliť týmto katastrofálnym predpovediam a osud planéty im nie je ľahostajný. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, žiakov motivoval, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne. Práve oni, naša mladá generácia sú často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo s nimi bude je rovnako aj v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili.

     • 19.11.2019 SVET MÉDIÍ

     • Dňa 19.11.2019 sa žiaci I.A  a II.A  študijného odboru informačné systémy a služby zúčastnili prvej časti zo štvordielnej série zaujímavej audiovizuálnej komentovanej projekcie  „SVET MÉDIÍ“ v Dome odborov. Prostredníctvom pútavého komentovania fundovaného odborníka a filmového kritika Petra Konečného mohli naši žiaci nahliadnuť do sveta kinematografie. Prednáška bola spojená s premietaním ukážok a komentovaním, kde boli rozobrané filmové diela od histórie filmu, reklamy a videoklipu. Priblížil im problematiku pravidiel tvorby, konceptu a klišé filmového diela. Prednáška sa veľmi páčila a žiaci sa tešia na ďalšie pokračovanie SVET MÉDIÍ 2.  

     • 13.11.2019 Slovenské technické múzeum Košice

     • V stredu 13. novembra 2019 sa žiaci I.A a II.A ISS zúčastnili v sprievode prof. Ing. Adamčíkovej a Mgr. Paulíkovej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Absolvovali prehliadku stálych expozícií Slovenského technického múzea s odborným a zaujímavým výkladom lektorky – baníctvo, hutníctvo, výroba železa, umelecké a úžitkové kováčstvo, vývoj písacích strojov. V Planetáriu pozorovali nočnú oblohu a rozoznávali súhvezdia zverokruhu. Lektorka im vysvetlila vesmírne pojmy – hviezdokopa, mliečna dráha, južná a severná obloha. Vo Vedecko-technickom centre sa žiaci zahrali s rôznymi technickými prvkami, riešili logické hlavolamy, skúšali a pozorovali demonštrácie fyzikálnych a chemických javov, trénovali postreh, reflexy a fyzickú zdatnosť. Na výstave Extrapolácie 2019 - Vývoj IT na Slovensku si overili vedomosti z praxe- technické vybavenie počítačov. Dlhú cestu vo vlaku strávili vzájomnými rozhovormi, s hudbou a spevom vo veselej nálade.

     • BEH 17. novembra

     • Academic Žilinská univerzita v Žiline a Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity v Žiline organizovali pod záštitou rektora UNIZA Univerzitné športové dni 2019. V rámci nich sa v piatok 7.11.2019 naši žiaci zúčastnili Behu 17. novembra. V kategórii chlapci nás reprezentovali Michal Čelko a Samuel Pažický z I.A triedy, ktorí sa umiestnili na 42. a 55. mieste spomedzi 80 účastníkov. V kategórii dievčatá bežali Kristína Špirková (37.), Sabína Michalová (38.) a Timea Tarabová (39.) z II.A triedy.

      Beh 17. novembra je jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku. Napriek nie práve ideálnemu počasiu sa na štart postavilo spolu úctyhodných 341 pretekárov v 11 kategóriách, pričom väčšinu štartovného poľa tvorili už tradične deti a mládež Žilinského kraja. Veríme, že Beh 17. novembra bude mať aj naďalej svoje pevné miesto v bežeckom kalendári všetkých vekových kategórií.

      Mediálnymi partnermi akcie boli študentské rádiá RAPEŠ a RádioX. Finančne podujatie podporilo mesto Žilina a Slovenská asociácia univerzitného športu, 80 litrov horúceho  čaju sponzorsky poskytla Menza Žilinskej univerzity. Veľká vďaka!

     • 4.11.2019 DOD Malá Fatra

     • Do galérie 4.11.2019 DOD Malá Fatra boli pridané fotografie.

      Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra Varín

      „Deň otvorených dverí“ pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku sa uskutočnil 4. novembra 2019 v priestoroch Správy NP MF Varín. Žiaci I. A triedy absolvovali prednášku Mgr. Jozefom Limánkom, botanikom NP Malá Fatra. V rámci prednášky sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o jeho práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o rastliny, o práci dobrovoľníkov. Veľa nových informácií sa študenti dozvedeli aj v časti venovanej boju s invazívnymi rastlinami a environmentálnej kriminalite.

     • 29.10.2019 Červené stužky

     • Do galérie 29.10.2019 Červené stužky boli pridané fotografie.

        Výsledky školského kola výtvarnej súťaže

      „POHĽADNICA pre ČERVENÉ STUŽKY

       V mesiaci október prebiehala celoškolská výtvarná súťaž  „Pohľadnica pre ČERVENÉ STUŽKY“. Práce žiakov vyhodnotila trojčlenná komisia 29.10. 2019, pričom kládla dôraz na:  originalitu, zvolenú výtvarnú techniku a výpovednú hodnotu v súvislosti s témou.

       ocenení žiaci:

      1. miesto:  Rebeka Slyšková   I.N   (maľba)

       2. miesto:  Alex Repka           II.A  (perokresba)

       3. miesto:  Vanesa Pakošová  III.C (technika prešrabávania)

       Uvedení žiaci postupujú do krajského kola, výsledky budú známe 27.11. 2019.

      Želáme im veľa úspechov!!!

       Nakoľko bolo veľa ďalších pekných pohľadníc, odmenili sme aj žiakov:

      Kristína Špirková   II.A

      Mária   Janáková    I.N

      Samuel Devečka    II.C

      Viktória Tarabová   I.A

      Petronela Jantulíková III.C

      Ďakujeme všetkým  žiakom, ktorí sa do výtvarnej súťaže zapojili.    

       

       

           

       

                  

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • 29.10.2019 Halloween na škole

     • Do galérie 29.10.2019 Halloween na škole boli pridané fotografie.

      Dušičkové obdobie je v dnešnej dobe spojené nielen so spomienkou na našich blízkych zosnulých, ale čoraz viac aj s americkým sviatkom Halloween. Preto sme sa pri tejto príležitosti rozhodli aj na našej škole dňa 29. 10. 2019 zorganizovať súťaž o „Najstrašidelnejšie strašidlo“. Žiaci mali možnosť prezliecť sa do kostýmov, alebo využiť aj svoje šikovné ručičky a namaľovať sa za strašidlá. Nesklamali ani niektoré naše pani profesorky a tiež sa do akcie zapojili. Veľký záujem prejavili predovšetkým žiaci prvých a druhých ročníkov - vytvorili veľmi originálne a strašidelné masky, ktoré vyzerali ako skutočné.:)

      Cez veľkú prestávku prebehlo vyhodnotenie súťaže: 1. miesto Nikola Letková I.C

                                                                                           2. miesto Stela Chovancová I. B

                                                                                           3. miesto Mária Janáková I.N

     • 25.10.2019 Ružomberok

     • Do galérie 25.10.2019 Ružomberok boli pridané fotografie.

      Žiaci odboru fotograf sa zúčastnili výstavy FOTOFORUM Ružomberok - 52. ročníka Medzinárodného salónu umeleckej fotografie. Ak Vás zaujíma viac, môžu Vám porozprávať o výstave osobne.

     • 10.10.2019 Burza informácií

     • Aj tento rok naša škola 10. októbra 2019 prijala pozvanie na prezentáciu študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021 v hoteli Slovakia v Žiline na XIII. ročníku Burzy informácií. Podujatie oficiálne otvorila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina PaedDr. Adriana Jurišová, PhD. Burza bola určená budúcim absolventom základných škôl, rodičom a širokej verejnosti. Bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentovalo sa tu 24 stredných škôl a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Predstavili sa tu zamestnávatelia žilinského regiónu, ktorí budúcim stredoškolákom priblížili pracovné prostredie a zameranie svojich firiem.

      V našej prezentácii získali návštevníci burzy propagačné materiály o našej škole, prezreli si práce našich  žiakov a záujem bol aj o služby našich kaderníčok a kozmetičiek.

      Veríme, že sme našou prezentáciou presvedčili čo najväčší počet prítomných deviatakov a stretneme sa s nimi v budúcom školskom roku.

     • 16.10.2019 DNI NÁDEJE

     • Do galérie 16.10.2019 DNI NÁDEJE boli pridané fotografie.

       

      Škola sa zapojila do celoslovenského festivalu zameraného na prevenciu sociálnopatologických javov Dní nádeje, ktorý prebiehal v Žiline v dňoch od 14.10. do 18.10. 2019. V tomto roku to bol už XXV. ročník, jeho organizátorom je DSS Lúč v Žiline.

      Ďakujeme Mgr. Jamborovej za dodanie výkresov žiakov na témy DROGY? TOTO JE MOJA ODPOVEĎ! a JA VO SVETE, JA V ŽIVOTE.

      Ďakujeme Mgr. Krasnohorskému za účasť na Plaveckej štafete s vybranými žiakmi školy.

      Žiaci III.C odbor fotograf s MOV Mgr. Plichtovou sa dňa 16.10.2019 zúčastnili vernisáže DÚHOVÉ ODPOVEDE - výstavy výtvarných a literárnych prác žiakov ZŠ a SŠ žilinského kraja, ktorá bola inštalovaná v Krajskej knižnici v Žiline.

      Žiaci I.B a I.C triedy sa zúčastnili prednášky Fetálny alkoholový syndróm, ktorú organizovala Krajská knižnica v spolupráci s lekárkou s RUVZ, počas ktorej si žiačky mali možnosť vyskúšať okuliare simulujúce opitosť s 1,5 promile alkoholu.

      Všetky akcie boli pre žiakov nesmierne poučné, veď takáto forma prevencie je najúčinnejšia. Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie.

     • 15.10.2019 Regionálna súťaž kaderníkov

     • Dňa 15.10.2019 sa uskutočnil 5. ročník regionálnej kaderníckej súťaže v Ružomberku na tému CARMEN. Žiačka Andrea Pavlusíková z III.C sa umiestnila na 3. mieste pod vedením MOV Válkovej.GRATULUJEME !!!

     • 3.10.2019 Tomáš Bezdeda - Medzinárodný deň hudby

     • Do galérie 3.10.2019 boli pridané fotografie.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby prišiel medzi nás známy slovenský spevák Tomáš Bezdeda. Po krátkej prezentácii o Tomášovi, ktorú si pripravili žiaci II.A odbor ISS, sa už chopil mikrofónu pán profesor Krásnohorský , ktorý speváka dôkladne vyspovedal a čo to poodhalil aj o jeho súkromí.

      Tomáš  nás osobne presvedčil o tom, že nie je len vynikajúci spevák, ale aj zabávač. Porozprával  nám o svojich úsmevných zážitkoch zo života , tiež o viacerých súťažiach, ktorých sa zúčastnil. Naživo nám potom zaspieval svoje najväčšie hity Krásne krásna  a Let me know. 

      O Tomášovi je známe aj to, že je majster v imitácii Freddieho  Mercuryho, a po jeho interpretácii piesne Bohemian Rhapsody od skupiny Queen, mali mnohí z nás na tele zimomriavky.

      Na záver sme si spolu s ním spoločne zaspievali skladbu Malý princ od žilinskej skupiny AJA, ktorá skončila búrlivým potleskom. Nasledovalo poďakovanie a dlhé fotenie, pri ktorom neostali sedieť ani naše pani  profesorkyJ.

      Tošo, ešte raz ti ďakujeme, bol si skvelýJ.