• OZNAM

     • Od 11.3.2020 prevádzky kozmetika, kaderníctvo, manikúra - pedikúra a foto sú pre verejnosť zatvorené až do odvolania.

     • Súťaž - zapojte sa!

     • Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Je to v mojich rukách. Súťažiť môžete v nasledovných kategóriách: výtvarná a digitálna tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, detský animovaný film, komiks) a literárna tvorba (krátka próza: poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón). Viac o súťaži ....

     • 5.3.2020 Virtuálna realita

     • Do galérie 5.3.2020 Virtuálna realita boli pridané fotografie.

      Písal sa deň 5.3.2020, bolo sychravo, a mokro. Žiaci II.A so svojou pani triednou učiteľkou boli na exkurzii v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity. Pôvodne sa mali zúčastniť iba podujatia Virtuálna realita v rámci Týždňa slovenských knižníc. Avšak všetko bolo inak... naskytla sa im príležitosť vidieť priestory knižnice, ktoré normálnemu bežnému návštevníkovi nie sú prístupné.

      Všetci sme prešli uličkami knižničného skladu, obzerali sme staršie kovové regále a novšie kompaktné pohyblivé, snažili sme sa pri tom nestratiť a dostali sa až na koniec ku kanceláriám. Tam sme si vypočuli výklad zástupkyne riaditeľky knižnice a vedúcej oddelenia budovania fondov PhDr. Márie Kekelyovej. Ukázala nám starý lístkový katalóg, porozprávala o používanom knižničnom informačnom systéme  Dawinci.

      Potom prišla ďalšia pracovníčka knižnice a pozvala nás na obhliadku 3D tlačiarne. Tak sme neváhali a svižným krokom sa vyparili zo skladu. Nemohli sme však pri odchode zabudnúť na cukríky, ktoré tam pre návštevníkov ponúkali. Nakoniec sme sa dostali k pracovnému tímu katedry mediamatiky UNIZA, ktorí nám predstavili virtuálnu realitu  na počítači. Prišiel ten čas - ten moment kvôli ktorému sme sem vlastne prišli..

      Virtuálnu realitu nemá každá domácnosť, a tak sa väčšina z nás nebála a vyskúšala túto technológiu a dokonca aj pani profesorka. Virtuálna realita ponúkala rôzne druhy zábavy – kolotoč, rýchlodráhu, lanovku... ale aj vzdelávacie možnosti – mohli sme si prezrieť egyptskú hrobku kráľovnej Nefertari, dostali sme sa do Louvre, videli sme sklenenú pyramídu, ktorá tvorí hlavný vstup do zámku. Prechádzali sme sa v jednotlivých pavilónoch ako Richelie, Sully, Denon a obdivovali maľované stropy a sochy. V múzeu Louvre sme si mohli pozrieť obrazy Leonarda da Vinci, pred nami ožíval obraz Mona Lisa. Mali sme možnosť navštíviť aj galériu Clauda Moneta a ponárať sa do jeho nádherných obrazov impresionizmu, ktorého cieľom bola maľba v prírode, kde sa pokúšal zachytiť okamžitú atmosféru danej chvíle. Na tento deň žiaci II.A tak rýchlo nezabudnú, pretože zažili veľa zábavy i poučenia.

     • 4.3.2020 Špeciálna knižnica Budatín - exkurzia

     • Žiaci I.A a II.A odbor informačné systémy a služby navštívili spoločne špeciálnu knižnicu v Považskom múzeu na Budatínskom hrade - v deň otvorených dverí 4. marca.

      Počasie nám neprialo a kým sme prišli do knižnice, stihli sme zmoknúť. Tam nás čakala už pani knihovníčka Sakalová, ktorá nám porozprávala o histórii knižnice, že ide o špeciálnu archívnu a historickú knižnicu. Je dostupná pre širokú verejnosť a vo svojom fonde má viac ako 12 700 dokumentov z rôznych oblastí: regionálnych dejín, dejín dopravy, drotárstva a pod. Starých tlačí do roku 1918 je viac ako 300.  Medzi najstaršie a najvzácnejšie publikácie patrí Uhorské právo a Nariadenia slovútnej vlády Uhorska Corpus Juris Hungarici z roku 1740, písané v latinčine. Zaujímavé sú tiež vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami. Pozreli sme si vlastivedné zborníky Považia  a monografie okolitých obcí.

      Knižnicu využívajú študenti pri písaní rôznych prác, verejnosť na štúdium histórie a využívajú aj online katalóg, prostredníctvom ktorého si môžu vyhľadať potrebné informácie a dostupnú literatúru.

     • 5.3.2020 Školenie kaderníkov

     • 5.3.2020 sa uskutočnilo školenie pre žiakov III. ročníka učebného odboru kaderník školenie zastúpené Tatianou Rychtárechovou z firmy Stylus Trenčín na tému: Farbiace systémy.

     • 14.2.2020 DOD UNIZA

     • Do galérie 14.2.2020 DOD UNIZA boli pridané fotografie.

      Dňa 14.2.2020 boli žiaci na DOD Žilinskej univerzity, fakulty PEDaS. Žiaci si od 8:45 mohli prezerať stánky katedier v hlavnej budove Žilinskej univerzity. Získali tam množstvo informácií a mohli si prakticky vyskúšať niektoré počítačové programy. Pri stánku katedry spojov to bol program, ktorý sleduje správanie sa zákazníka pri pohľade na web stránku. Po prehliadke stánkov sme sa presunuli do najväčšej prednáškovej miestnosti a pokračovali prezentáciou fakultných študijných programov v AULE DATALAN (bývalé NG01) a po ukončení prezentácií jednotlivých zástupcov študijných programov mohli žiaci získať potvrdenie účasti na DOD ŽU a získali zároveň lístok, ktorý si mohli vymeniť za občerstvenie v podobe bagety a džúsu.  Po občerstvení sme pokračovali do miestnosti BF121, kde pre našu skupinku boli pripravené krátke prednášky. Počas prednášok mohli žiaci využívať občerstvenie, ktoré bolo pripravené na stoloch a po prednáškach nasledovala voľná diskusia. Ako posledné nasledovala prehliadka priestorov katedry spojov a presunutie sa do laboratórií a zároveň testovacej miestnosti, ktoré sú určené pre odbor Distribučné technológie a služby ( bývalé Poštové technológie a služby), kde mohli žiaci vidieť mechanizačnú jednotku na sledovanie pohybu zásielok. Priestranné laboratória boli okrem stolov, stoličiek a dataprojektora vybavené tiež zariadeniami malej a strednej pošty, poštovými prepravkami a ďalším vybavením.

     • 12.2.2020 SOČ

     • 12.2.2020 prebehlo u nás na škole školské kolo SOČ. Žiačka 1.N Rebeka Slyšková pod vedením pani Ing. Havlíkovej zaujala komisiu zaujímavou témou Hrdinovia Černobyľu. Postupuje na okresné kolo SOČ.

     • 7.2.2020 Interbeauty

     • Do galérie 7.2.2020 Interbeauty boli pridané fotografie.

      Dňa 7. 2. 2020 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Interbeauty Trophy v Bratislave, kde súťažili žiačky IV.A a III.C triedy. Žiačka IV.A triedy Nikola Gažová súťažila v dekoratívnej kozmetike na tému: Retro líčenie 50-tych rokov,a žiačka III.C triedy Rebeka Hrušková, pod vedením MOV Kmetíkovej, súťažila v účesovej tvorbe na tému: Súťažný módny denný účes, kde získala krásne II. miesto. Modelku robila Kristína Mlynáriková.

     • 6.2.2020 Hviezdoslavov Kubín

     • Na našej škole sa dňa 6.2.2020 konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnili študenti – recitátori všetkých študijných a učebných odborov. Po vylosovaní poradových čísel žiaci predniesli svoje ukážky vybranej poézie. Niektorí sa snažili využívať a viac zdôrazňovať intonáciu hlasu, niektorí menej. Ich snaha bola odmenená sladkou odmenou a víťazi na prvých troch miestach obdržali knižku krásnej literatúry. Do okresného kola postupuje Viktória Tarabová z I.A triedy.

      1. miesto

      Tarabová Viktória I.A

      Fupšová Aneta I.B

      1. miesto

      Martinčeková Veronika I.A

      Huliaková Karolína III.A

      1. miesto

      Paprčiaková Kristína III.A

      Keppert Alex III.A

       

      Víťazom blahoželáme!!!

     • 28.1.2020 AMFO 2020

     • Do galérie 28.1.2020 AMFO 2020 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.januára 2020 sa konala vernisáž výstavy regionálneho kola postupovej súťaže fotografickej tvorby AMFO 2020, vo výstavnej miestnosti Makovického domu v Žiline. Do súťaže sa zapojilo 56 autorov. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mgr. H. Šišková, ArtD., Mgr. art. J. Jančo a Mgr. art. L. Macek, hodnotila celkovo 322 fotografií.

      Do súťaže sa so svojimi fotografiami zapojili 6 žiaci II. ročníka a jeden žiak III.ročníka odboru fotograf pod vedením majterky odborného výcviku Mgr. Plichtovej. Zároveň sa zúčastnili aj rozborového seminára s H. Šiškovou a L. Macekom, kde sa žiaci dozvedeli ako porota pristupuje k hodnoteniu fotografií a podľa akých kritérií posudzuje fotografie. Zábery si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Ocenení autori – žiaci našej školy

      1.skupina autori do 16 rokov

      Čiernobiela fotografia

      2. miesto  Lujza Kuricová - Nič nie je tak tajomné ako láska

      Čestné uznanie  Lujza Kuricová - Bez svetiel je to menej nebezpečné

      Čestné uznanie  Lucia Šuhajdová - Smútok

      Farebná fotografia

      1. miesto  Samuel Devečka - Plač všetko bolí, ja šepkám všetko sa aj zahojí

      2. miesto Emma Kudelčíková - Svet hore nohami

      Čestné uznanie  Lujza Kuricová - Dievča v rukách džungle

       

      2.skupina autori do 21 rokov

      Čiernobiela fotografia

      1. miesto  Jakub Ďurajka - Filip Jančík koncert 1-4

      Čestné uznanie  Silvia Hoštáková - Posledná možnosť

      Farebná fotografia

      Čestné uznanie  Silvia Hoštáková - Džbánik

     • 21.1.2020 Školenie Barber

     • Do galérie 21.1.2020 Školenie Barber boli pridané fotografie.

      Dňa 21.1.2020 sa žiaci III.C triedy zúčastnili školenia s barberom Miroslavom Jasenovským. Predviedol im pánsky strih do stratena s úpravou brady.

      S najlepšou výbavou a skúsenosťami z chlapa barber spraví chlapa so štýlom.

     • 10.1.2020 Starostlivosť o spevavce - neváhajte!

     • Do galérie 10.1.2020 Starostlivosť o spevavce boli pridané fotografie.

      Vtákov je z roka na rok menej. Ich úbytok ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z najdôležitejších je miznutie vhodných miest na hniezdenie. Tento trend nabral negatívnejší spád po veľkom zatepľovacom boome spred desiatich rokov. Nové, pekné a zateplené fasády obrali niektoré mestské vtáčie druhy o prirodzené hniezdne príležitosti.

      Vtáky ľudskú pomoc potrebujú aj pre meniace sa klimatické podmienky. Aj keď je snehu z roka na rok menej, pre vtáky je stále hrozbou, rovnako ako aj extrémne nočné mrazy, ktoré často prichádzajú náhle. Vtáky sú na rozdiel od ich predkov, dinosaurov, teplokrvné živočíchy so stálou teplotou takmer 41 °C. Aby si túto teplotu dokázali udržať, spália za noc ohromné množstvo tukových zásob. Taká sýkorka dokáže v mrazivej noci stratiť aj 5 % svojej hmotnosti.
      Vtáky našu pomoc potrebujú. Vedia to aj žiaci I.A triedy, ktorí sa aktívne zapojili do environmentálnej aktivity “Starostlivosť o naše spevavce v zimnom období“. Vyrobili dve kŕmidlá, ktoré naplnili vhodným krmivom a rozmiestnili ich v areáli školy. Neváhajte a naplňte inštalované kŕmidlá aj vy vhodnou potravou. Informácie, čím prikrmovať vtáky nájdete aj na nástenke na chodbe na prvom poschodí.

      Obohaťme jedálniček záhradných spevavcov a pomôžme im tak prežiť ťažké zimné obdobie. Na jar sa nám odvďačia spevom a počas vegetačného obdobia pomôžu čistiť záhradu od škodcov. Aj vďaka tomu budeme môcť pri pestovaní obmedziť chémiu.

     • Dotazník spokojnosti

     • Pracovníci odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja pripravili pre rodičov a žiakov školy Dotazník v elektronickej podobe, stačí si kliknúť na odkaz v pravej sekcii na web stránke našej školy. Máte tam našu školu už nastavenú a môžete vyjadriť svoj názor a ohodnotiť školu a školskú jedáleň.

     • 20.12.2019 Vianočný koncert

     • Do galérie 20.12.2019 Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      Vianoce sú sviatky, ktoré majú mnoho prívlastkov. Sú to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania a je to čas požehnaný a vždy niečím jedinečný, výnimočný a neopakovateľný. Vianoce každý z nás  automaticky spája aj s obdobím vítania nového roka a pri tejto príležitosti často hodnotíme uplynulý končiaci sa kalendárny rok.

      V krátkosti sme si zrekapitulovali prebiehajúci školský rok na Vianočnom koncerte. Rok 2019 bol pre našu školu úspešný a spoločne sme si pripomenuli niektoré akcie, ktoré sa konali na našej škole, či projekty, do ktorých sa škola zapojila, no predovšetkým úspechy našich študentov.

       

      V septembri sme rýchlo zabudli na horúce letné dni a navštívili sme viaceré akcie, z ktorých spomeniem napr. Deň polície, Žilinský dňa zdravia a aktívnou účasťou sme tiež podporili Klimaštrajk.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby prišiel medzi nás 3. októbra známy slovenský spevák Tomáš Bezdeda. Osobne nás  presvedčil o tom, že nie je len dobrý spevák, ale aj zabávač.

      Dňa 4.10.2019 sme sa zúčastnili Majstrovstiev SR v Manikúre prírodných nechtov 2019 v Bratislave. Žiačka III.C Vanesa Pakošová sa umiestnila na úžasnom 1.mieste . Blahoželáme.

      Dňa 15.októbra 2019 sa uskutočnila kadernícka súťaž v Ružomberku na tému CARMEN, kde sa žiačka Andrea Pavlusíková z III.C odbor kaderník umiestnila na peknom 3.mieste.  Nikola Gažová a Dominika Balažiková zo IV.A odbor kozmetik reprezentovali našu školu na kozmetickej súťaži v Ružomberku, ktorej témou bol Halloween,  a Nikole Gažovej sa podarilo získať fantastické prvé miesto. Dňa 29. 10. sa uskutočnil na škole volejbalový turnaj, ktorého víťazom sa stala trieda II. A odbor ISS a kozmetik. V mesiaci október prebiehala celoškolská výtvarná súťaž  „Pohľadnica pre ČERVENÉ STUŽKY“. Práce žiakov vyhodnotila trojčlenná komisia 29.10. 2019, pričom kládla dôraz na:  originalitu, zvolenú výtvarnú techniku a výpovednú hodnotu v súvislosti s témou. Ocenení boli žiaci 1. miesto:  Rebeka Slyšková   I.N ,  2. miesto:  Alex Repka II.A , 3. miesto:  Vanesa Pakošová  III.C . Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať I. A triede odbor ISS za rozdávanie a veľmi peknú prezentáciu o Červených stužkách a všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do živej Červenej stužky.

      Academic Žilinská univerzita v Žiline organizovala počas mesiaca november Beh k 17. novembru, ktorého sa zúčastnili aj vybraní žiaci našej školy. Počas pretekov jedna súťažiaca skolabovala a naše študentky Kristína Špirková, Timea Tarabová a Sabína Michalová z II.A triedy poskytli tomuto dievčaťu prvú pomoc a zostali s ním až do príchodu záchranárov, nepozerajúc na vlastné umiestnenie. Patrí im za to obrovský potlesk a uznanie. 

      Pri triede II.A ešte zostaneme, pretože našu školu úspešne reprezentoval aj Patrik Kopas  na okresnom kole šachového turnaja o pohár VÚC, kde spomedzi 40 súťažiacich obsadil pekné 5. miesto, ku ktorému mu srdečne blahoželáme.

      Počas novembra prebehli na našej škole viaceré súťaže. Prvou z nich bola súťaž organizovaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia M.R. Štefánika. Víťazmi školského kola sa stali: Mahútová Petra 1.C, Cabadajová Soňa IV.A, Blašková Kristína  1.B, ktoré boli odmenené USB.

       

      Dňa 20. 11. 2019 prebehla na našej škole Olympiáda v cudzích jazykoch – anglický a nemecký jazyk. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci zo študijných a učebných odborov. Žiaci súťažili vo viacerých jazykových disciplínach a preukázali veľmi dobré znalosti cudzieho jazyka.

       

      Víťazi:

      Nemecký jazyk

      1. miesto – Soňa Cabadajová IV.A

      2. miesto – Júlia Jančiová III.A

      3. miesto – Terézia Bebčáková III.C

      Anglický jazyk

      1. miesto – Lea Krajčiová II.A

      2. miesto – Samuel Halas II.A

      3. miesto – Filip Kanis III.C

      Soňa Cabadajová zo IV.A a Lea Krajčiová z II.A postupujú do okresných kôl, ktoré prebehnú v januári a my všetci im budeme držať palce.

      Nezaháľali sme ani počas mesiaca december, kedy prebehli na našej škole viaceré veľmi vydarené akcie. 4. decembra sme mali Deň otvorených dverí, 5. decembra prišiel medzi nás Mikuláš s anjelmi a čertami. Počas tohto dňa bola na našej škole organizovaná Mikulášska kvapka krvi. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom Spojenej školy za ich odvahu a šľachetnosť. Pomohli ľudom, ktorí to naozaj potrebujú a pevne veríme, že na rok nás bude ešte viac, lebo  „Každá kvapka sa počíta“.

      Jednou z posledných súťaží, ktorá prebehla na našej škole bola Olympiáda ľudských práv, ktorej víťazkou sa stala Denisa Vráblová z II.N. Denisa postupuje do okresného kola, v ktorom jej všetci budeme držať palce. Na 2. mieste skončila Lea Krajčiová z triedy II.A.

      Počas mesiaca december sme mali možnosť posielať na našej škole pohľadnice, pozdravy a potešiť sa tak navzájom pred týmito krásnymi vianočnými sviatkami.

      Kalendárny rok sme ukončili spoločným spevom a tancom na Vianočnom koncerte v školskej jedálni, kde sme si spoločnými silami pripravili aj malé vianočné občerstvenie. Po skončení podujatia sme sa všetci v dobrej nálade rozpŕchli užívať si vianočné prázdniny.

     • 17.12.2019 Anglické divadlo

     • Dňa 17.12.2019 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom : Jack and Joe. Predstavenie sa nám veľmi páčilo, pretože v ňom účinkujúci zo zdanlivo neškodnej situácie v živote dvoch bratov, rozohrali vtipný príbeh, nabitý akciou o záchrane života. Predstavenie maximálne využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa môžeme stretnúť v reálnom živote a taktiež dialógy medzi postavami boli založené na zrozumiteľných zápletkách. Predstavenia sa zúčastnili žiaci II.N a IV.A.

     • 5.12.2019 Mikuláš v škole

     • Do galérie 5.12.2019 Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

      Dňa 5. decembra 2019 zavítal na našu školu Mikuláš spolu s anjelmi a čertami. Neobišiel naozaj nikoho. Počas 3. až 5. vyučovacej hodiny navštívil každú triedu, prevádzky, zavítal aj na ekonomické oddelenie či do kancelárie pani riaditeľky a zástupkyne. Pri tejto príležitosti bola tiež organizovaná súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Žiaci niektorých tried privítali Mikuláša naozaj originálne, pripravili si pieseň, obliekli sa do vianočného oblečenia, či dokonca pripravili pre neho malé občerstvenie... Veľké poďakovanie patrí členom žiackej školskej rady, ktorí celú akciu pripravili. Veríme, že ani budúci rok Mikuláš našu školu neobíde.

      Najkrajšie vianočne vyzdobené triedy: II.A, III.A a I.N.