• 10.10.2019 Záložka do knihy

     • Do galérie 10.10.2019 Záložka do knihy boli pridané fotografie.

      Žiaci I. a II.A odbor ISS sa tento rok zapojili do 8.ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy:

      Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

      Pripravili pre žiakov z partnerskej školy Stredná športová škola Košice záložky a tešia sa na ich vzájomnú výmenu.

     • 4.10.2019 Školenie kozmetik

     • Do galérie 4.10.2019 Školenie kozmetik boli pridané fotografie.

      V piatok 4.10.2019 sa uskutočnilo pre žiačky IV. ročníka, odbor kozmetik, školenie na tému Denné a večerné líčenie. Pani Ing. Filkorová Henrieta - vizážistka / Profesionálna úprava a líčenie, poradenstvo v starostlivosti o pleť, kurzy business líčenia / nám ukázala denné a večerné líčenie. Ďakujeme za zaujímavé  a podnetné ukážky líčenia.

     • 2.10.2019 Orava

     • Do galérie 2.10.2019 Orava boli pridané fotografie.

      Dňa 2.10.2019 sa študenti Spojenej školy zúčastnili literárno-historickej exkurzie a navštívili Oravu: Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a rodný dom M. Kukučína v Jasenovej. Lektorky obidvoch miest zaujímavými prednáškami, diskusiou a otvoreným dialógom oboznámili žiakov so životom a tvorbou našich slovenských velikánov – národovcov z obdobia realizmu. Tieto poznatky a skúsenosti môžu žiaci využiť aj v maturitných odpovediach.

     • 30.9.2019 Beseda o príčinách a dôsledkoch nadmerného pitia alkoholu

     • Dňa 30.9.2019 sa na škole v triedach I.A, I.B a I.C konali veľmi zaujímavé prednášky. Navštívili nás členovia Klubu abstinentov zo Žiliny, ktorý združuje nielen abstinujúcich alkoholikov, ale aj pacientov liečiacich sa z rôznych iných závislostí. Hovorili o svojich radostiach i starostiach. Ich životné príbehy boli pre žiakov nesmierne poučné. Žiaci mali veľa otázok, a to nie jednoduchých, pre obe strany bola ich prítomnosť vzájomne prospešná. Želáme obom veľa pozitívnych chvíľ v živote. Ing.Renáta Havlíková, koordinátor prevencie

      Fakty o alkoholizme

      • patrí medzi najčastejšie duševné poruchy,
      • neliečený môže viesť k smrti,
      • 30 – 50 % závislých od alkoholu je hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach,
      • 1/3 pacientov, ktorí navštívia ambulancie praktických lekárov, majú problémy s pitím alkoholu.

      Alkohol spôsobuje

      • ťažké poškodenie biologických funkcií mozgu a ostatných orgánov,
      • ťažké psychologické, spoločenské a spirituálne poškodenie,
      • vážnu ekonomickú stratu pre spoločnosť i jednotlivca.

      Najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu

      • úrazy,
      • poruchy trávenia, gastritída (zápal žalúdočnej sliznice), vredová choroba žalúdka, krvácanie do zažívacieho traktu,
      • hnačky,
      • akútna a chronická pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy),
      • choroby pečene až po cirhózu (50 – 70 % cirhóz je z dôsledku nadmerného pitia alkoholu),
      • cirhóza je diagnostikovaná u 20 – 30 % alkoholikov, pri pokračujúcom pití je minimálna šanca na prežitie závislého od alkoholu dlhšie než 5 rokov,
      • alkoholici dva razy častejšie trpia na zápaly pľúc a priedušiek,
      • alkoholici tri razy väčšmi trpia na zhubné nádory, hlavne nosohltanu a ústnej dutiny,
      • alkoholikom býva často diagnostikovaná rakovina pečene a pankreasu,
      • alkoholici majú často organické poškodenia mozgu, epilepsiu, zápal nervov s ochrnutím,
      • alkoholici trpia zníženou plodnosťou až neplodnosťou a impotenciou,
      • alkoholici mávajú zníženú imunitu, vysoký krvný tlak, aterosklerózu, trpia častými infekciami a kožnými chorobami.

      Vplyv alkoholu na telesné zdravie

      • Chronický abúzus alkoholu skracuje predpokladanú dĺžku života o 10 až 12 rokov, týka sa 9 až 12 % mužov a 13 až 15 % žien.

      Vplyv alkoholu na duševné zdravie

      Psychologické dimenzie alkoholizmu

      • poruchy nálad, depresia, úzkosť,
      • hostilita, sebaľútosť, precitlivenosť, nízka frustračná tolerancia,
      • dráždivosť, zlosť, necitlivosť voči iným, agresivita, nenávisť, impulzivita,
      • nedostatok sebaúcty, nízke sebahodnotenie,
      • problém s vlastnou identitou a sebaporozumením.

      Spirituálna dimenzia

      • redukcia až strata záujmov,
      • duchovné spustnutie, vnútorná prázdnota,
      • strata zmyslu života, odcudzenie, izolácia.

      Sociálne dimenzie

      • narušené spoločenské vzťahy, rozbité manželstvá,
      • rozvodovosť (alkohol je na 3. mieste v príčinách rozvodovosti u nás),
      • strata zodpovednosti,
      • strata postavenia a autority v rodine,
      • strata zamestnania (jedna tretina hospitalizovaných alkoholikov je nezamestnaná),
      • strata spoločenského postavenia,
      • finančné problémy, rozpory so zákonom, kriminalita.

      Duševné poruchy (choroby)

      • vysoký výskyt psychických porúch,
      • depresia, úzkostné poruchy,
      • poruchy osobnosti, charakteru,
      • psychózy, demencie,
      • vysoké percento samovrážd – až 30 % všetkých dokonaných samovrážd spáchajú alkoholici.

      Kriminalita
      Alkohol je vážny kriminogénny faktor. Tretina trestných činov je spáchaná pod vplyvom alkoholu. Medzi najčastejšie trestné činy patria skutky vykonané agresívne a násilnícky (výtržníctvo, znásilnenia, ublíženia na zdraví, vraždy, lúpeže a krádeže). V roku 2004 bolo takmer 5 % dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu.

      Ekonomické straty
      Nedajú sa presne vyčísliť, lebo na Slovensku nemáme kompletnú štúdiu ekonomických strát týkajúcich sa užívania a zneužívania alkoholu.

      Delíme ich na dve skupiny: 

      • kvantifikovateľné straty: práceneschopnosť, liečba, rehabilitácia, invalidita, absencie v práci, predčasná smrť, sociálna podpora nezamestnaných a ich rodín, úrazy, kriminalita, právne a administratívne náklady, 
      • nekvantifikovateľné nemateriálne straty: ľudské utrpenie rodín, detí, zdravotné poškodenia detí, zneužívanie detí, týranie v rodinách, morálne straty.

      Podstatou prevencie by malo byť vedenie ľudí a ich výchova k miernemu pitiu, nie k zákazu alkoholu.

      Autor : MUDr. Drahomíra Nejdlová, primárka oddelenia pre liečbu závislostí, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

     • Strom roka - september 2019

     • Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí už 17. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Patronát nad anketou prevzal už po ôsmy rok spevák Peter Lipa. Žiaci všetkých tried sa v priebehu mesiaca september zapojili do ankety a odovzdali svoj hlas. Hlasovacie lístky boli odoslané na adresu nadácie Ekopolis, čím sme sa zapojili aj do súťaže pre školy. Prvé tri školy s najvyšším počtom hlasov získajú odmemu v hodnote 250 €, 150 € a 100 € na nákup zelene vhodnej na úpravu prostredia v okolí školy.

     • KLIMAŠTRAJK 20.9.2019

     • Klimatická kríza je najväčšou výzvou súčasnosti. "Na to, aby sme ju dokázali zvrátiť, potrebujeme každého z nás. Musíme si uvedomiť, že čas sa kráti, musíme spojiť sily," odkázali členovia hnutia Fridays For Future Slovensko na štvrtom klimaštrajku, ktorý v piatok usporiadali v Žiline a my sme boli jeho súčasťou. Toto zhromaždenie študentov z Fridays For Future sa konalo tesne pred  Klimatickým summitom OSN v New Yorku, čo je dôležitá chvíľa, kedy musia politickí lídri podporiť konkrétne a veľmi ambiciózne kroky k znižovaniu skleníkových plynov. Pridali sme sa tak k tisíckam miest na celom svete, ktoré žiadajú klimatickú spravodlivosť a urýchlené kroky k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku.Mladých študentov, ktorí sa rozhodli štrajkovať, aby poukázali na hrozbu klimatickej krízy, podporilo až 72 mimovládnych organizácií, vrátane Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko. V spoločnom vyhlásení mimovládky uviedli, že sú si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. Po celom svete môžeme sledovať výskyt rekordne vysokých teplôt, sucho a iné extrémne prejavy počasia. Zažívame masové vymieranie živočíchov a po celom svete dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity. Dopady klimatickej zmeny už dávno vplývajú na celú (široko ponímanú) oblasť životného prostredia. Majú nielen environmentálne, ale aj ekonomické a sociálne následky. Zhoršuje sa dostupnosť potravy a pitnej vody, extrémne počasie ničí ľuďom domovy. Klimatická kríza prispieva k nárastu cien potravín, prehlbovaniu chudoby, hladu a chorobnosti, a tým aj k masovej migrácii z najhoršie postihnutých oblastí. Zvyšuje sa riziko násilia a vojnových konfliktov. Klimatická kríza je tu a my musíme konečne začať konať.Vedci podľa nich už desiatky rokov upozorňujú, že za súčasnú zmenu klímy je primárne zodpovedná ľudská činnosť, najmä spaľovanie fosílnych palív či neschopnosť ochrániť lesy a pôdu. „Ak sa chceme vyhnúť otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej dobe, čo už by malo podľa vedeckých modelov ďalekosiahle následky na existenciu planéty a ľudstva, musíme v nasledujúcich desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. To znamená, že konať musíme okamžite,“ zdôraznili.

       

     • KAMPAŇ MV SR

     • 23.9. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

      18.10.Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

      Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie.

      Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

     • 19.9.2019 Žilinský deň zdravia

     • Mottom  podujatia Žilinského dňa zdravia je "Zdravie, krása a vitalita". Podujatie sa pravidelne koná v centre Žiliny, na Námestí Andreja Hlinku. Počas tohto dňa organizátori osvetovou činnosťou upozorňujú na civilizačné choroby a ponúkajú zdravú alternatívu života s cieľom vzbudiť záujem  verejnosti o jej uplatňovanie v každodennom živote.Súčasťou podujatia sú bezplatné zdravotné vyšetrenia. Sprievodným programom sú ukážky rôznych druhov cvičení (aerobik, jóga, tai-chi ...), či alternatívne spôsoby liečenia chorôb. 

      Tento rok sme sa zúčastnili 16. ročníka Žilinského dňa zdravia.

      Pre návštevníkov boli pripravené rôzne bezplatné zdravotné vyšetrenia či ukážky viacerých druhov cvičení. Súčasťou podujatia bola aj Primátorská kvapka krvi v Národnej transfúznej službe Žilina a 11. ročník Žilinskej plaveckej štafety.

       

    • Deň polície 12.9.2019
     • Deň polície 12.9.2019

     • Dňa 12.9.2019 sa žiaci tried III.A, III.C a IV.A zúčastnili na žilinskom Hlinkovom námestí Dňa polície. Hlavným cieľom akcie bola prevencia sociálno-patologických javov u našej mládeže. Žiaci si prezreli statické i dynamické ukážky práce PZ, materiálové a technické vybavenie, zaujalo ich zlaňovanie, zásah kukláčov, ukážky sebaobrany, kynológia, hipológia, súťaže i bohatý kultúrny program. Odchádzali nadšení a plní dojmov v duchu hesla "pomáhať a chrániť".
      Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie