• 12.2.2020 SOČ

     • 12.2.2020 prebehlo u nás na škole školské kolo SOČ. Žiačka 1.N Rebeka Slyšková pod vedením pani Ing. Havlíkovej zaujala komisiu zaujímavou témou Hrdinovia Černobyľu. Postupuje na okresné kolo SOČ.

     • 7.2.2020 Interbeauty

     • Do galérie 7.2.2020 Interbeauty boli pridané fotografie.

      Dňa 7. 2. 2020 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Interbeauty Trophy v Bratislave, kde súťažili žiačky IV.A a III.C triedy. Žiačka IV.A triedy Nikola Gažová súťažila v dekoratívnej kozmetike na tému: Retro líčenie 50-tych rokov,a žiačka III.C triedy Rebeka Hrušková, pod vedením MOV Kmetíkovej, súťažila v účesovej tvorbe na tému: Súťažný módny denný účes, kde získala krásne II. miesto. Modelku robila Kristína Mlynáriková.

     • 6.2.2020 Hviezdoslavov Kubín

     • Na našej škole sa dňa 6.2.2020 konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnili študenti – recitátori všetkých študijných a učebných odborov. Po vylosovaní poradových čísel žiaci predniesli svoje ukážky vybranej poézie. Niektorí sa snažili využívať a viac zdôrazňovať intonáciu hlasu, niektorí menej. Ich snaha bola odmenená sladkou odmenou a víťazi na prvých troch miestach obdržali knižku krásnej literatúry. Do okresného kola postupuje Viktória Tarabová z I.A triedy.

      1. miesto

      Tarabová Viktória I.A

      Fupšová Aneta I.B

      1. miesto

      Martinčeková Veronika I.A

      Huliaková Karolína III.A

      1. miesto

      Paprčiaková Kristína III.A

      Keppert Alex III.A

       

      Víťazom blahoželáme!!!

     • 28.1.2020 AMFO 2020

     • Do galérie 28.1.2020 AMFO 2020 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.januára 2020 sa konala vernisáž výstavy regionálneho kola postupovej súťaže fotografickej tvorby AMFO 2020, vo výstavnej miestnosti Makovického domu v Žiline. Do súťaže sa zapojilo 56 autorov. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mgr. H. Šišková, ArtD., Mgr. art. J. Jančo a Mgr. art. L. Macek, hodnotila celkovo 322 fotografií.

      Do súťaže sa so svojimi fotografiami zapojili 6 žiaci II. ročníka a jeden žiak III.ročníka odboru fotograf pod vedením majterky odborného výcviku Mgr. Plichtovej. Zároveň sa zúčastnili aj rozborového seminára s H. Šiškovou a L. Macekom, kde sa žiaci dozvedeli ako porota pristupuje k hodnoteniu fotografií a podľa akých kritérií posudzuje fotografie. Zábery si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Ocenení autori – žiaci našej školy

      1.skupina autori do 16 rokov

      Čiernobiela fotografia

      2. miesto  Lujza Kuricová - Nič nie je tak tajomné ako láska

      Čestné uznanie  Lujza Kuricová - Bez svetiel je to menej nebezpečné

      Čestné uznanie  Lucia Šuhajdová - Smútok

      Farebná fotografia

      1. miesto  Samuel Devečka - Plač všetko bolí, ja šepkám všetko sa aj zahojí

      2. miesto Emma Kudelčíková - Svet hore nohami

      Čestné uznanie  Lujza Kuricová - Dievča v rukách džungle

       

      2.skupina autori do 21 rokov

      Čiernobiela fotografia

      1. miesto  Jakub Ďurajka - Filip Jančík koncert 1-4

      Čestné uznanie  Silvia Hoštáková - Posledná možnosť

      Farebná fotografia

      Čestné uznanie  Silvia Hoštáková - Džbánik

     • 21.1.2020 Školenie Barber

     • Do galérie 21.1.2020 Školenie Barber boli pridané fotografie.

      Dňa 21.1.2020 sa žiaci III.C triedy zúčastnili školenia s barberom Miroslavom Jasenovským. Predviedol im pánsky strih do stratena s úpravou brady.

      S najlepšou výbavou a skúsenosťami z chlapa barber spraví chlapa so štýlom.

     • 10.1.2020 Starostlivosť o spevavce - neváhajte!

     • Do galérie 10.1.2020 Starostlivosť o spevavce boli pridané fotografie.

      Vtákov je z roka na rok menej. Ich úbytok ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z najdôležitejších je miznutie vhodných miest na hniezdenie. Tento trend nabral negatívnejší spád po veľkom zatepľovacom boome spred desiatich rokov. Nové, pekné a zateplené fasády obrali niektoré mestské vtáčie druhy o prirodzené hniezdne príležitosti.

      Vtáky ľudskú pomoc potrebujú aj pre meniace sa klimatické podmienky. Aj keď je snehu z roka na rok menej, pre vtáky je stále hrozbou, rovnako ako aj extrémne nočné mrazy, ktoré často prichádzajú náhle. Vtáky sú na rozdiel od ich predkov, dinosaurov, teplokrvné živočíchy so stálou teplotou takmer 41 °C. Aby si túto teplotu dokázali udržať, spália za noc ohromné množstvo tukových zásob. Taká sýkorka dokáže v mrazivej noci stratiť aj 5 % svojej hmotnosti.
      Vtáky našu pomoc potrebujú. Vedia to aj žiaci I.A triedy, ktorí sa aktívne zapojili do environmentálnej aktivity “Starostlivosť o naše spevavce v zimnom období“. Vyrobili dve kŕmidlá, ktoré naplnili vhodným krmivom a rozmiestnili ich v areáli školy. Neváhajte a naplňte inštalované kŕmidlá aj vy vhodnou potravou. Informácie, čím prikrmovať vtáky nájdete aj na nástenke na chodbe na prvom poschodí.

      Obohaťme jedálniček záhradných spevavcov a pomôžme im tak prežiť ťažké zimné obdobie. Na jar sa nám odvďačia spevom a počas vegetačného obdobia pomôžu čistiť záhradu od škodcov. Aj vďaka tomu budeme môcť pri pestovaní obmedziť chémiu.

     • Dotazník spokojnosti

     • Pracovníci odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja pripravili pre rodičov a žiakov školy Dotazník v elektronickej podobe, stačí si kliknúť na odkaz v pravej sekcii na web stránke našej školy. Máte tam našu školu už nastavenú a môžete vyjadriť svoj názor a ohodnotiť školu a školskú jedáleň.

     • 20.12.2019 Vianočný koncert

     • Do galérie 20.12.2019 Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      Vianoce sú sviatky, ktoré majú mnoho prívlastkov. Sú to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania a je to čas požehnaný a vždy niečím jedinečný, výnimočný a neopakovateľný. Vianoce každý z nás  automaticky spája aj s obdobím vítania nového roka a pri tejto príležitosti často hodnotíme uplynulý končiaci sa kalendárny rok.

      V krátkosti sme si zrekapitulovali prebiehajúci školský rok na Vianočnom koncerte. Rok 2019 bol pre našu školu úspešný a spoločne sme si pripomenuli niektoré akcie, ktoré sa konali na našej škole, či projekty, do ktorých sa škola zapojila, no predovšetkým úspechy našich študentov.

       

      V septembri sme rýchlo zabudli na horúce letné dni a navštívili sme viaceré akcie, z ktorých spomeniem napr. Deň polície, Žilinský dňa zdravia a aktívnou účasťou sme tiež podporili Klimaštrajk.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby prišiel medzi nás 3. októbra známy slovenský spevák Tomáš Bezdeda. Osobne nás  presvedčil o tom, že nie je len dobrý spevák, ale aj zabávač.

      Dňa 4.10.2019 sme sa zúčastnili Majstrovstiev SR v Manikúre prírodných nechtov 2019 v Bratislave. Žiačka III.C Vanesa Pakošová sa umiestnila na úžasnom 1.mieste . Blahoželáme.

      Dňa 15.októbra 2019 sa uskutočnila kadernícka súťaž v Ružomberku na tému CARMEN, kde sa žiačka Andrea Pavlusíková z III.C odbor kaderník umiestnila na peknom 3.mieste.  Nikola Gažová a Dominika Balažiková zo IV.A odbor kozmetik reprezentovali našu školu na kozmetickej súťaži v Ružomberku, ktorej témou bol Halloween,  a Nikole Gažovej sa podarilo získať fantastické prvé miesto. Dňa 29. 10. sa uskutočnil na škole volejbalový turnaj, ktorého víťazom sa stala trieda II. A odbor ISS a kozmetik. V mesiaci október prebiehala celoškolská výtvarná súťaž  „Pohľadnica pre ČERVENÉ STUŽKY“. Práce žiakov vyhodnotila trojčlenná komisia 29.10. 2019, pričom kládla dôraz na:  originalitu, zvolenú výtvarnú techniku a výpovednú hodnotu v súvislosti s témou. Ocenení boli žiaci 1. miesto:  Rebeka Slyšková   I.N ,  2. miesto:  Alex Repka II.A , 3. miesto:  Vanesa Pakošová  III.C . Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať I. A triede odbor ISS za rozdávanie a veľmi peknú prezentáciu o Červených stužkách a všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do živej Červenej stužky.

      Academic Žilinská univerzita v Žiline organizovala počas mesiaca november Beh k 17. novembru, ktorého sa zúčastnili aj vybraní žiaci našej školy. Počas pretekov jedna súťažiaca skolabovala a naše študentky Kristína Špirková, Timea Tarabová a Sabína Michalová z II.A triedy poskytli tomuto dievčaťu prvú pomoc a zostali s ním až do príchodu záchranárov, nepozerajúc na vlastné umiestnenie. Patrí im za to obrovský potlesk a uznanie. 

      Pri triede II.A ešte zostaneme, pretože našu školu úspešne reprezentoval aj Patrik Kopas  na okresnom kole šachového turnaja o pohár VÚC, kde spomedzi 40 súťažiacich obsadil pekné 5. miesto, ku ktorému mu srdečne blahoželáme.

      Počas novembra prebehli na našej škole viaceré súťaže. Prvou z nich bola súťaž organizovaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia M.R. Štefánika. Víťazmi školského kola sa stali: Mahútová Petra 1.C, Cabadajová Soňa IV.A, Blašková Kristína  1.B, ktoré boli odmenené USB.

       

      Dňa 20. 11. 2019 prebehla na našej škole Olympiáda v cudzích jazykoch – anglický a nemecký jazyk. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci zo študijných a učebných odborov. Žiaci súťažili vo viacerých jazykových disciplínach a preukázali veľmi dobré znalosti cudzieho jazyka.

       

      Víťazi:

      Nemecký jazyk

      1. miesto – Soňa Cabadajová IV.A

      2. miesto – Júlia Jančiová III.A

      3. miesto – Terézia Bebčáková III.C

      Anglický jazyk

      1. miesto – Lea Krajčiová II.A

      2. miesto – Samuel Halas II.A

      3. miesto – Filip Kanis III.C

      Soňa Cabadajová zo IV.A a Lea Krajčiová z II.A postupujú do okresných kôl, ktoré prebehnú v januári a my všetci im budeme držať palce.

      Nezaháľali sme ani počas mesiaca december, kedy prebehli na našej škole viaceré veľmi vydarené akcie. 4. decembra sme mali Deň otvorených dverí, 5. decembra prišiel medzi nás Mikuláš s anjelmi a čertami. Počas tohto dňa bola na našej škole organizovaná Mikulášska kvapka krvi. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom Spojenej školy za ich odvahu a šľachetnosť. Pomohli ľudom, ktorí to naozaj potrebujú a pevne veríme, že na rok nás bude ešte viac, lebo  „Každá kvapka sa počíta“.

      Jednou z posledných súťaží, ktorá prebehla na našej škole bola Olympiáda ľudských práv, ktorej víťazkou sa stala Denisa Vráblová z II.N. Denisa postupuje do okresného kola, v ktorom jej všetci budeme držať palce. Na 2. mieste skončila Lea Krajčiová z triedy II.A.

      Počas mesiaca december sme mali možnosť posielať na našej škole pohľadnice, pozdravy a potešiť sa tak navzájom pred týmito krásnymi vianočnými sviatkami.

      Kalendárny rok sme ukončili spoločným spevom a tancom na Vianočnom koncerte v školskej jedálni, kde sme si spoločnými silami pripravili aj malé vianočné občerstvenie. Po skončení podujatia sme sa všetci v dobrej nálade rozpŕchli užívať si vianočné prázdniny.

     • 17.12.2019 Anglické divadlo

     • Dňa 17.12.2019 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom : Jack and Joe. Predstavenie sa nám veľmi páčilo, pretože v ňom účinkujúci zo zdanlivo neškodnej situácie v živote dvoch bratov, rozohrali vtipný príbeh, nabitý akciou o záchrane života. Predstavenie maximálne využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa môžeme stretnúť v reálnom živote a taktiež dialógy medzi postavami boli založené na zrozumiteľných zápletkách. Predstavenia sa zúčastnili žiaci II.N a IV.A.

     • 5.12.2019 Mikuláš v škole

     • Do galérie 5.12.2019 Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

      Dňa 5. decembra 2019 zavítal na našu školu Mikuláš spolu s anjelmi a čertami. Neobišiel naozaj nikoho. Počas 3. až 5. vyučovacej hodiny navštívil každú triedu, prevádzky, zavítal aj na ekonomické oddelenie či do kancelárie pani riaditeľky a zástupkyne. Pri tejto príležitosti bola tiež organizovaná súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Žiaci niektorých tried privítali Mikuláša naozaj originálne, pripravili si pieseň, obliekli sa do vianočného oblečenia, či dokonca pripravili pre neho malé občerstvenie... Veľké poďakovanie patrí členom žiackej školskej rady, ktorí celú akciu pripravili. Veríme, že ani budúci rok Mikuláš našu školu neobíde.

      Najkrajšie vianočne vyzdobené triedy: II.A, III.A a I.N.

     • "Každá kvapka sa počíta!"

     • Dňa 5.12.2019 sa na našej škole v spolupráci so školou Pro scholaris konala Mikulášska kvapka krvi. Ďakujeme žiakom za odvahu a šľachetnosť darovať túto vzácnu tekutinu tým ľuďom, ktorí to potrebujú.
      Tešíme sa opäť o rok.
      "Každá kvapka sa počíta!"

     • 13.ročník kampane Červené stužky - 2019

     • Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Naša škola sa do aktivít zapája každoročne, v tomto roku zorganizovala viacero aktivít.

      • Súťaž Športom za červené stužky

      Školský volejbalový turnaj sa konal v telocvični školy dňa 29.10.2019. Zúčastnilo sa ho 5 žiackych tímov, celkovo sa do organizácie turnaja zapojilo 52 žiakov, ako diváci ďalšia stovka žiakov, a dvaja vyučujúci – Mgr. Krásnohorský a Mgr. Jamborová. Turnaj vyhrala trieda II.A. Žiaci privítali jej konanie ako preventívnej aktivity v súvislosti s bojom proti prenosu HIV vírusu. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou.

      • Školská výtvarná súťaž Pohľadnica

      Kritériami pri hodnotení pohľadníc boli originalita, zvolená technika a výpovedná hodnota. Prvé miesto získala Rebeka Slyšková, druhé Alex Repka a tretie Vanesa Pakošová. Aktivitu zorganizovala Mgr. Jamborová a práce vystavila na nástenku. Práce uvedených žiakov boli prezentované na celoslovenskom stretnutí škôl 27.11. v Mestskom úrade Žilina.

      • V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS sa 27. novembra 2019 vo veľkej zasadačke Mestského úradu konalo stretnutie škôl a školských zariadení Slovenska. Stretnutie začalo odbornou prednáškou prof. Doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. na tému HIV/AIDS a pokračovalo prednáškou Františky Olexovej o Misii sv.Jána v Barbertone v JAR, kde sa školské sestry sv. Františka starajú o chorých na AIDS. Počas stretnutia boli vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách (v  kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.
      • Tvorba a nosenie stužiek

      Na našej škole aktivitu vypracovali dňa 29.11. žiaci I.A triedy pod vedením Mgr. Jamborovej. Zakúpenú  stužku nastrihali, zopli špendlíkom a pripevnili na oblečenie svojich spolužiakov, čo umožnilo hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu. Tomu napomohli aj žiakmi pripravené projekty, aktivitu sme zdokumentovali fotografiou.

      • Umiestnenie plagátu kampane na nástenkách v škole
      • Živá červená stužka - vytvorili sme ju v exteriéri školy pri jazierku, zapojilo sa približne 50 žiakov  z I.B, II.A, III.C a IV.A, v rukách mali červené balóny a červené papiere. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou, zorganizovala ju  Mgr. Michaela Jamborová.
      • Účinnou formou prevencie je aj premietanie DVD. Ku kampani filmy Anjeli, Príbehy anjelov, In your face premietala počas suplovaných hodín v I.A, I.B a I.C Ing. R. Havlíková.
      • V triedach III.A kozmetik a III.C MaP sa v predmete zdravoveda Mgr. Urbanová venovala premietaniu dokumentu a diskusii o ochorení so zameraním na prevenciu.
      • Novou aktivitou v tomto ročníku bola spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde žiaci III.C dňa 2.12. absolvovali projektovú hru, boli rozdelení do 4 skupín. Cieľom projektu je dať možnosť mládeži získať základné informácie o spôsobe prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS ako aj ďalších pohlavne prenosných infekcií, o ochrane pred nežiadúcim otehotnením a hlavne premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových situáciách. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou a zorganizovala ju Ing. Havlíková.

      Ďakujem kolegom i žiakom za uvedené aktivity.

      Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie

     • 26.11.2019 Prednášky

     • Do galérie 26.11.2019 Prednášky boli pridané fotografie.

      V dňoch 26-28.11 sa konali prednášky pre prvé ročníky na tému plánovaného rodičovstva, antikoncepcie pod vedením Mgr Urbanovej a Mgr. Čujovej. Veríme, že si dievčatá odniesli nové poznatky z tejto oblasti.

     • Potravinová zbierka

     • Všetkým darcom ďakujeme.

      Pomohli sme ľuďom v núdzi a zapojili sa do projektu Tesco - Potravinová pomoc.

      Ako všetci iste viete, 21.- 23. novembra sa na Slovensku uskutočnila už po siedmykrát Potravinová zbierka, ktorá prebiehala v 120 obchodoch Tesco. Vyzbieralo sa viac ako 171 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote viac ako 260–tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám.

      Sme radi, že sa aj naši žiaci a učitelia aktívne zapojili do zbierky. Odovzdali sme 5,5 kg potravín a drogériu. Pevne veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti, pretože Potravinová zbierka má skutočne veľký význam – pomáha tam, kde je to najviac potrebné.

     • 20.11.2019 Olympiáda NEJ a ANJ

     • Do galérie 20.11.2019 Olympiáda NEJ a ANJ boli pridané fotografie.

      Dňa 20. 11. 2019 sa konala na našej škole Olympiáda v cudzích jazykoch – anglický a nemecký jazyk. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci zo študijných a učebných odborov. Žiaci súťažili vo viacerých jazykových disciplínach a preukázali veľmi dobré znalosti cudzieho jazyka.

      Nemecký jazyk

      1. miesto – Soňa Cabadajová IV.A

      2. miesto – Júlia Jančiová III.A

      3. miesto – Terézia Bebčáková III.C

      Anglický jazyk

      1. miesto – Lea Krajčiová II.A

      2. miesto – Samuel Halas II.A

      3. miesto – Filip Kanis III.C

      Výhercom blahoželáme!

     • 20.11.2019 EKOTOP FILM

     • Do galérie 20.11.2019 EKO TOP FILM boli pridané fotografie.

      Zmeníme planétu alebo seba? Heslo tohtoročného EkoTopFilm Junior festivalu, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci I.A a I.B triedy. Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Aj naši žiaci chcú čeliť týmto katastrofálnym predpovediam a osud planéty im nie je ľahostajný. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, žiakov motivoval, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne. Práve oni, naša mladá generácia sú často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo s nimi bude je rovnako aj v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili.

     • 19.11.2019 SVET MÉDIÍ

     • Dňa 19.11.2019 sa žiaci I.A  a II.A  študijného odboru informačné systémy a služby zúčastnili prvej časti zo štvordielnej série zaujímavej audiovizuálnej komentovanej projekcie  „SVET MÉDIÍ“ v Dome odborov. Prostredníctvom pútavého komentovania fundovaného odborníka a filmového kritika Petra Konečného mohli naši žiaci nahliadnuť do sveta kinematografie. Prednáška bola spojená s premietaním ukážok a komentovaním, kde boli rozobrané filmové diela od histórie filmu, reklamy a videoklipu. Priblížil im problematiku pravidiel tvorby, konceptu a klišé filmového diela. Prednáška sa veľmi páčila a žiaci sa tešia na ďalšie pokračovanie SVET MÉDIÍ 2.