• Záverečné skúšky

     • Vyučovanie sa pre posledné ročníky učebných odborov (kaderník, fotograf, manikér – pedikér) v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.

      Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok žiakov s individuálnym učebným plánom zrealizuje stredná škola pre žiakov, ktorí majú konať záverečnú skúšku do 7.mája 2020 dištančne alebo prezenčne.

      Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola spolu s vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr 30. júna 2020.

     • DARUJTE nám 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

      VYHLASENIE o poukázaní 2% z dane

      Vaše 2 % pre nás znamenajú:

      • Vašu podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
      • prejav dôvery v náš odborný tím pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej školy.
      • možnosť modernizovať edukačné pomôcky, vybaviť novými prvkami interiér a exteriér školy.
      • realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre vaše deti.

      Svojím príspevkom umožníte svojim deťom získavať kvalitnejšie vzdelanie, pomôžete nám lepšie vychovávať a vzdelávať mladých ľudí v novom tisícročí.

      Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú.

      Tlačivo a informácie ako postupovať.

       

     • Výzva "Zabi nudu!"

     • Milí študenti a samozrejme aj učitelia, pripravili sme pre Vás výzvu "Zabi nudu!". Neváhajte a zapojte sa aj vy!

      Viac o výzve sa dozviete na oficiálnej stránke výzvy alebo na stránke pani učiteľky Paulíkovej.

      Tešíme sa na Vaše príspevky! 

     • OZNAM

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu,  v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

     • OZNAM

     • Od 11.3.2020 prevádzky kozmetika, kaderníctvo, manikúra - pedikúra a foto sú pre verejnosť zatvorené až do odvolania.

     • Súťaž - zapojte sa!

     • Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Je to v mojich rukách. Súťažiť môžete v nasledovných kategóriách: výtvarná a digitálna tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, detský animovaný film, komiks) a literárna tvorba (krátka próza: poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón). Viac o súťaži ....

     • 5.3.2020 Virtuálna realita

     • Do galérie 5.3.2020 Virtuálna realita boli pridané fotografie.

      Písal sa deň 5.3.2020, bolo sychravo, a mokro. Žiaci II.A so svojou pani triednou učiteľkou boli na exkurzii v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity. Pôvodne sa mali zúčastniť iba podujatia Virtuálna realita v rámci Týždňa slovenských knižníc. Avšak všetko bolo inak... naskytla sa im príležitosť vidieť priestory knižnice, ktoré normálnemu bežnému návštevníkovi nie sú prístupné.

      Všetci sme prešli uličkami knižničného skladu, obzerali sme staršie kovové regále a novšie kompaktné pohyblivé, snažili sme sa pri tom nestratiť a dostali sa až na koniec ku kanceláriám. Tam sme si vypočuli výklad zástupkyne riaditeľky knižnice a vedúcej oddelenia budovania fondov PhDr. Márie Kekelyovej. Ukázala nám starý lístkový katalóg, porozprávala o používanom knižničnom informačnom systéme  Dawinci.

      Potom prišla ďalšia pracovníčka knižnice a pozvala nás na obhliadku 3D tlačiarne. Tak sme neváhali a svižným krokom sa vyparili zo skladu. Nemohli sme však pri odchode zabudnúť na cukríky, ktoré tam pre návštevníkov ponúkali. Nakoniec sme sa dostali k pracovnému tímu katedry mediamatiky UNIZA, ktorí nám predstavili virtuálnu realitu  na počítači. Prišiel ten čas - ten moment kvôli ktorému sme sem vlastne prišli..

      Virtuálnu realitu nemá každá domácnosť, a tak sa väčšina z nás nebála a vyskúšala túto technológiu a dokonca aj pani profesorka. Virtuálna realita ponúkala rôzne druhy zábavy – kolotoč, rýchlodráhu, lanovku... ale aj vzdelávacie možnosti – mohli sme si prezrieť egyptskú hrobku kráľovnej Nefertari, dostali sme sa do Louvre, videli sme sklenenú pyramídu, ktorá tvorí hlavný vstup do zámku. Prechádzali sme sa v jednotlivých pavilónoch ako Richelie, Sully, Denon a obdivovali maľované stropy a sochy. V múzeu Louvre sme si mohli pozrieť obrazy Leonarda da Vinci, pred nami ožíval obraz Mona Lisa. Mali sme možnosť navštíviť aj galériu Clauda Moneta a ponárať sa do jeho nádherných obrazov impresionizmu, ktorého cieľom bola maľba v prírode, kde sa pokúšal zachytiť okamžitú atmosféru danej chvíle. Na tento deň žiaci II.A tak rýchlo nezabudnú, pretože zažili veľa zábavy i poučenia.

     • 4.3.2020 Špeciálna knižnica Budatín - exkurzia

     • Žiaci I.A a II.A odbor informačné systémy a služby navštívili spoločne špeciálnu knižnicu v Považskom múzeu na Budatínskom hrade - v deň otvorených dverí 4. marca.

      Počasie nám neprialo a kým sme prišli do knižnice, stihli sme zmoknúť. Tam nás čakala už pani knihovníčka Sakalová, ktorá nám porozprávala o histórii knižnice, že ide o špeciálnu archívnu a historickú knižnicu. Je dostupná pre širokú verejnosť a vo svojom fonde má viac ako 12 700 dokumentov z rôznych oblastí: regionálnych dejín, dejín dopravy, drotárstva a pod. Starých tlačí do roku 1918 je viac ako 300.  Medzi najstaršie a najvzácnejšie publikácie patrí Uhorské právo a Nariadenia slovútnej vlády Uhorska Corpus Juris Hungarici z roku 1740, písané v latinčine. Zaujímavé sú tiež vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami. Pozreli sme si vlastivedné zborníky Považia  a monografie okolitých obcí.

      Knižnicu využívajú študenti pri písaní rôznych prác, verejnosť na štúdium histórie a využívajú aj online katalóg, prostredníctvom ktorého si môžu vyhľadať potrebné informácie a dostupnú literatúru.

     • 5.3.2020 Školenie kaderníkov

     • 5.3.2020 sa uskutočnilo školenie pre žiakov III. ročníka učebného odboru kaderník školenie zastúpené Tatianou Rychtárechovou z firmy Stylus Trenčín na tému: Farbiace systémy.

     • 14.2.2020 DOD UNIZA

     • Do galérie 14.2.2020 DOD UNIZA boli pridané fotografie.

      Dňa 14.2.2020 boli žiaci na DOD Žilinskej univerzity, fakulty PEDaS. Žiaci si od 8:45 mohli prezerať stánky katedier v hlavnej budove Žilinskej univerzity. Získali tam množstvo informácií a mohli si prakticky vyskúšať niektoré počítačové programy. Pri stánku katedry spojov to bol program, ktorý sleduje správanie sa zákazníka pri pohľade na web stránku. Po prehliadke stánkov sme sa presunuli do najväčšej prednáškovej miestnosti a pokračovali prezentáciou fakultných študijných programov v AULE DATALAN (bývalé NG01) a po ukončení prezentácií jednotlivých zástupcov študijných programov mohli žiaci získať potvrdenie účasti na DOD ŽU a získali zároveň lístok, ktorý si mohli vymeniť za občerstvenie v podobe bagety a džúsu.  Po občerstvení sme pokračovali do miestnosti BF121, kde pre našu skupinku boli pripravené krátke prednášky. Počas prednášok mohli žiaci využívať občerstvenie, ktoré bolo pripravené na stoloch a po prednáškach nasledovala voľná diskusia. Ako posledné nasledovala prehliadka priestorov katedry spojov a presunutie sa do laboratórií a zároveň testovacej miestnosti, ktoré sú určené pre odbor Distribučné technológie a služby ( bývalé Poštové technológie a služby), kde mohli žiaci vidieť mechanizačnú jednotku na sledovanie pohybu zásielok. Priestranné laboratória boli okrem stolov, stoličiek a dataprojektora vybavené tiež zariadeniami malej a strednej pošty, poštovými prepravkami a ďalším vybavením.

     • 12.2.2020 SOČ

     • 12.2.2020 prebehlo u nás na škole školské kolo SOČ. Žiačka 1.N Rebeka Slyšková pod vedením pani Ing. Havlíkovej zaujala komisiu zaujímavou témou Hrdinovia Černobyľu. Postupuje na okresné kolo SOČ.

     • 7.2.2020 Interbeauty

     • Do galérie 7.2.2020 Interbeauty boli pridané fotografie.

      Dňa 7. 2. 2020 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Interbeauty Trophy v Bratislave, kde súťažili žiačky IV.A a III.C triedy. Žiačka IV.A triedy Nikola Gažová súťažila v dekoratívnej kozmetike na tému: Retro líčenie 50-tych rokov,a žiačka III.C triedy Rebeka Hrušková, pod vedením MOV Kmetíkovej, súťažila v účesovej tvorbe na tému: Súťažný módny denný účes, kde získala krásne II. miesto. Modelku robila Kristína Mlynáriková.

     • 6.2.2020 Hviezdoslavov Kubín

     • Na našej škole sa dňa 6.2.2020 konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnili študenti – recitátori všetkých študijných a učebných odborov. Po vylosovaní poradových čísel žiaci predniesli svoje ukážky vybranej poézie. Niektorí sa snažili využívať a viac zdôrazňovať intonáciu hlasu, niektorí menej. Ich snaha bola odmenená sladkou odmenou a víťazi na prvých troch miestach obdržali knižku krásnej literatúry. Do okresného kola postupuje Viktória Tarabová z I.A triedy.

      1. miesto

      Tarabová Viktória I.A

      Fupšová Aneta I.B

      1. miesto

      Martinčeková Veronika I.A

      Huliaková Karolína III.A

      1. miesto

      Paprčiaková Kristína III.A

      Keppert Alex III.A

       

      Víťazom blahoželáme!!!

     • 28.1.2020 AMFO 2020

     • Do galérie 28.1.2020 AMFO 2020 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.januára 2020 sa konala vernisáž výstavy regionálneho kola postupovej súťaže fotografickej tvorby AMFO 2020, vo výstavnej miestnosti Makovického domu v Žiline. Do súťaže sa zapojilo 56 autorov. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mgr. H. Šišková, ArtD., Mgr. art. J. Jančo a Mgr. art. L. Macek, hodnotila celkovo 322 fotografií.

      Do súťaže sa so svojimi fotografiami zapojili 6 žiaci II. ročníka a jeden žiak III.ročníka odboru fotograf pod vedením majterky odborného výcviku Mgr. Plichtovej. Zároveň sa zúčastnili aj rozborového seminára s H. Šiškovou a L. Macekom, kde sa žiaci dozvedeli ako porota pristupuje k hodnoteniu fotografií a podľa akých kritérií posudzuje fotografie. Zábery si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Ocenení autori – žiaci našej školy

      1.skupina autori do 16 rokov

      Čiernobiela fotografia

      2. miesto  Lujza Kuricová - Nič nie je tak tajomné ako láska

      Čestné uznanie  Lujza Kuricová - Bez svetiel je to menej nebezpečné

      Čestné uznanie  Lucia Šuhajdová - Smútok

      Farebná fotografia

      1. miesto  Samuel Devečka - Plač všetko bolí, ja šepkám všetko sa aj zahojí

      2. miesto Emma Kudelčíková - Svet hore nohami

      Čestné uznanie  Lujza Kuricová - Dievča v rukách džungle

       

      2.skupina autori do 21 rokov

      Čiernobiela fotografia

      1. miesto  Jakub Ďurajka - Filip Jančík koncert 1-4

      Čestné uznanie  Silvia Hoštáková - Posledná možnosť

      Farebná fotografia

      Čestné uznanie  Silvia Hoštáková - Džbánik