• ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

          • V tomto šk. roku sme sa zapojili do programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM, ktorý bol vynovený a priniesol nové atraktívne tematické oblasti - Ako sa stať hrdinom spolu s UNICEFom – hry a simulácie o tom, ako prebieha humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca; Ako sa stať nositeľmi zmeny – ako môže každé dieťa prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja. V júni 2021 sme získali titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2020/2021.