• OZNAM - vyučovanie online od 19.10.2020

     •  

      Pokyny pre žiakov počas dištančného vzdelávania
      Od 19.10.2020 bude vyučovanie podľa nového rozvrhu. Na online vyučovacie hodiny sa môžete prihlásiť cez Triedna kniha - aktuálny deň - vyučovacia hodina a pri nej je modrá kamera (online hodina) a na tú treba kliknúť a prihlásiť sa cez Skype. Do systému EduPage sa po prihlásení na online hodinu aktualizuje Vaša dochádzka.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva stredných školách sa od 12. októbra 2020 prerušuje vyučovanie. Spojená škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania.

      Od 13.10.2020 bude prebiehať online vyučovanie. Sledujte pridelené prezentácie/študijné materiály, testy a projekty, plánované skúšanie, domáce úlohy, ktoré budú prístupné len v čase danej vyučovacej hodiny. Dodržiavajte platný rozvrh hodín. Upozorňujeme žiakov, že účasť na dištančnom vzdelávaní bude kontrolovaná.