• Záverečné skúšky

     • Vyučovanie sa pre posledné ročníky učebných odborov (kaderník, fotograf, manikér – pedikér) v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.

      Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok žiakov s individuálnym učebným plánom zrealizuje stredná škola pre žiakov, ktorí majú konať záverečnú skúšku do 7.mája 2020 dištančne alebo prezenčne.

      Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola spolu s vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr 30. júna 2020.

     • Výzva "Zabi nudu!"

     • Milí študenti a samozrejme aj učitelia, pripravili sme pre Vás výzvu "Zabi nudu!". Neváhajte a zapojte sa aj vy!

      Viac o výzve sa dozviete na oficiálnej stránke výzvy alebo na stránke pani učiteľky Paulíkovej.

      Tešíme sa na Vaše príspevky!