• 26.11.2019 Prednášky

     • Do galérie 26.11.2019 Prednášky boli pridané fotografie.

      V dňoch 26-28.11 sa konali prednášky pre prvé ročníky na tému plánovaného rodičovstva, antikoncepcie pod vedením Mgr Urbanovej a Mgr. Čujovej. Veríme, že si dievčatá odniesli nové poznatky z tejto oblasti.

     • Potravinová zbierka

     • Všetkým darcom ďakujeme.

      Pomohli sme ľuďom v núdzi a zapojili sa do projektu Tesco - Potravinová pomoc.

      Ako všetci iste viete, 21.- 23. novembra sa na Slovensku uskutočnila už po siedmykrát Potravinová zbierka, ktorá prebiehala v 120 obchodoch Tesco. Vyzbieralo sa viac ako 171 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote viac ako 260–tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám.

      Sme radi, že sa aj naši žiaci a učitelia aktívne zapojili do zbierky. Odovzdali sme 5,5 kg potravín a drogériu. Pevne veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti, pretože Potravinová zbierka má skutočne veľký význam – pomáha tam, kde je to najviac potrebné.

     • 20.11.2019 Olympiáda NEJ a ANJ

     • Do galérie 20.11.2019 Olympiáda NEJ a ANJ boli pridané fotografie.

      Dňa 20. 11. 2019 sa konala na našej škole Olympiáda v cudzích jazykoch – anglický a nemecký jazyk. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci zo študijných a učebných odborov. Žiaci súťažili vo viacerých jazykových disciplínach a preukázali veľmi dobré znalosti cudzieho jazyka.

      Nemecký jazyk

      1. miesto – Soňa Cabadajová IV.A

      2. miesto – Júlia Jančiová III.A

      3. miesto – Terézia Bebčáková III.C

      Anglický jazyk

      1. miesto – Lea Krajčiová II.A

      2. miesto – Samuel Halas II.A

      3. miesto – Filip Kanis III.C

      Výhercom blahoželáme!

     • 20.11.2019 EKOTOP FILM

     • Do galérie 20.11.2019 EKO TOP FILM boli pridané fotografie.

      Zmeníme planétu alebo seba? Heslo tohtoročného EkoTopFilm Junior festivalu, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci I.A a I.B triedy. Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Aj naši žiaci chcú čeliť týmto katastrofálnym predpovediam a osud planéty im nie je ľahostajný. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, žiakov motivoval, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne. Práve oni, naša mladá generácia sú často motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň sú to oni, ktorým je potrebné túto myšlienku vštepovať, aby ju aj oni raz odovzdali ďalej. Čo s nimi bude je rovnako aj v ich rukách, preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili.

     • 19.11.2019 SVET MÉDIÍ

     • Dňa 19.11.2019 sa žiaci I.A  a II.A  študijného odboru informačné systémy a služby zúčastnili prvej časti zo štvordielnej série zaujímavej audiovizuálnej komentovanej projekcie  „SVET MÉDIÍ“ v Dome odborov. Prostredníctvom pútavého komentovania fundovaného odborníka a filmového kritika Petra Konečného mohli naši žiaci nahliadnuť do sveta kinematografie. Prednáška bola spojená s premietaním ukážok a komentovaním, kde boli rozobrané filmové diela od histórie filmu, reklamy a videoklipu. Priblížil im problematiku pravidiel tvorby, konceptu a klišé filmového diela. Prednáška sa veľmi páčila a žiaci sa tešia na ďalšie pokračovanie SVET MÉDIÍ 2.  

     • 13.11.2019 Slovenské technické múzeum Košice

     • V stredu 13. novembra 2019 sa žiaci I.A a II.A ISS zúčastnili v sprievode prof. Ing. Adamčíkovej a Mgr. Paulíkovej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Absolvovali prehliadku stálych expozícií Slovenského technického múzea s odborným a zaujímavým výkladom lektorky – baníctvo, hutníctvo, výroba železa, umelecké a úžitkové kováčstvo, vývoj písacích strojov. V Planetáriu pozorovali nočnú oblohu a rozoznávali súhvezdia zverokruhu. Lektorka im vysvetlila vesmírne pojmy – hviezdokopa, mliečna dráha, južná a severná obloha. Vo Vedecko-technickom centre sa žiaci zahrali s rôznymi technickými prvkami, riešili logické hlavolamy, skúšali a pozorovali demonštrácie fyzikálnych a chemických javov, trénovali postreh, reflexy a fyzickú zdatnosť. Na výstave Extrapolácie 2019 - Vývoj IT na Slovensku si overili vedomosti z praxe- technické vybavenie počítačov. Dlhú cestu vo vlaku strávili vzájomnými rozhovormi, s hudbou a spevom vo veselej nálade.

     • BEH 17. novembra

     • Academic Žilinská univerzita v Žiline a Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity v Žiline organizovali pod záštitou rektora UNIZA Univerzitné športové dni 2019. V rámci nich sa v piatok 7.11.2019 naši žiaci zúčastnili Behu 17. novembra. V kategórii chlapci nás reprezentovali Michal Čelko a Samuel Pažický z I.A triedy, ktorí sa umiestnili na 42. a 55. mieste spomedzi 80 účastníkov. V kategórii dievčatá bežali Kristína Špirková (37.), Sabína Michalová (38.) a Timea Tarabová (39.) z II.A triedy.

      Beh 17. novembra je jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku. Napriek nie práve ideálnemu počasiu sa na štart postavilo spolu úctyhodných 341 pretekárov v 11 kategóriách, pričom väčšinu štartovného poľa tvorili už tradične deti a mládež Žilinského kraja. Veríme, že Beh 17. novembra bude mať aj naďalej svoje pevné miesto v bežeckom kalendári všetkých vekových kategórií.

      Mediálnymi partnermi akcie boli študentské rádiá RAPEŠ a RádioX. Finančne podujatie podporilo mesto Žilina a Slovenská asociácia univerzitného športu, 80 litrov horúceho  čaju sponzorsky poskytla Menza Žilinskej univerzity. Veľká vďaka!

     • 4.11.2019 DOD Malá Fatra

     • Do galérie 4.11.2019 DOD Malá Fatra boli pridané fotografie.

      Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra Varín

      „Deň otvorených dverí“ pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku sa uskutočnil 4. novembra 2019 v priestoroch Správy NP MF Varín. Žiaci I. A triedy absolvovali prednášku Mgr. Jozefom Limánkom, botanikom NP Malá Fatra. V rámci prednášky sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o jeho práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o rastliny, o práci dobrovoľníkov. Veľa nových informácií sa študenti dozvedeli aj v časti venovanej boju s invazívnymi rastlinami a environmentálnej kriminalite.

     • 29.10.2019 Červené stužky

     • Do galérie 29.10.2019 Červené stužky boli pridané fotografie.

        Výsledky školského kola výtvarnej súťaže

      „POHĽADNICA pre ČERVENÉ STUŽKY

       V mesiaci október prebiehala celoškolská výtvarná súťaž  „Pohľadnica pre ČERVENÉ STUŽKY“. Práce žiakov vyhodnotila trojčlenná komisia 29.10. 2019, pričom kládla dôraz na:  originalitu, zvolenú výtvarnú techniku a výpovednú hodnotu v súvislosti s témou.

       ocenení žiaci:

      1. miesto:  Rebeka Slyšková   I.N   (maľba)

       2. miesto:  Alex Repka           II.A  (perokresba)

       3. miesto:  Vanesa Pakošová  III.C (technika prešrabávania)

       Uvedení žiaci postupujú do krajského kola, výsledky budú známe 27.11. 2019.

      Želáme im veľa úspechov!!!

       Nakoľko bolo veľa ďalších pekných pohľadníc, odmenili sme aj žiakov:

      Kristína Špirková   II.A

      Mária   Janáková    I.N

      Samuel Devečka    II.C

      Viktória Tarabová   I.A

      Petronela Jantulíková III.C

      Ďakujeme všetkým  žiakom, ktorí sa do výtvarnej súťaže zapojili.    

       

       

           

       

                  

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • 29.10.2019 Halloween na škole

     • Do galérie 29.10.2019 Halloween na škole boli pridané fotografie.

      Dušičkové obdobie je v dnešnej dobe spojené nielen so spomienkou na našich blízkych zosnulých, ale čoraz viac aj s americkým sviatkom Halloween. Preto sme sa pri tejto príležitosti rozhodli aj na našej škole dňa 29. 10. 2019 zorganizovať súťaž o „Najstrašidelnejšie strašidlo“. Žiaci mali možnosť prezliecť sa do kostýmov, alebo využiť aj svoje šikovné ručičky a namaľovať sa za strašidlá. Nesklamali ani niektoré naše pani profesorky a tiež sa do akcie zapojili. Veľký záujem prejavili predovšetkým žiaci prvých a druhých ročníkov - vytvorili veľmi originálne a strašidelné masky, ktoré vyzerali ako skutočné.:)

      Cez veľkú prestávku prebehlo vyhodnotenie súťaže: 1. miesto Nikola Letková I.C

                                                                                           2. miesto Stela Chovancová I. B

                                                                                           3. miesto Mária Janáková I.N

     • 25.10.2019 Ružomberok

     • Do galérie 25.10.2019 Ružomberok boli pridané fotografie.

      Žiaci odboru fotograf sa zúčastnili výstavy FOTOFORUM Ružomberok - 52. ročníka Medzinárodného salónu umeleckej fotografie. Ak Vás zaujíma viac, môžu Vám porozprávať o výstave osobne.