• "Každá kvapka sa počíta!"

     • Dňa 5.12.2019 sa na našej škole v spolupráci so školou Pro scholaris konala Mikulášska kvapka krvi. Ďakujeme žiakom za odvahu a šľachetnosť darovať túto vzácnu tekutinu tým ľuďom, ktorí to potrebujú.
      Tešíme sa opäť o rok.
      "Každá kvapka sa počíta!"

     • 10.10.2019 Burza informácií

     • Aj tento rok naša škola 10. októbra 2019 prijala pozvanie na prezentáciu študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021 v hoteli Slovakia v Žiline na XIII. ročníku Burzy informácií. Podujatie oficiálne otvorila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina PaedDr. Adriana Jurišová, PhD. Burza bola určená budúcim absolventom základných škôl, rodičom a širokej verejnosti. Bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentovalo sa tu 24 stredných škôl a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Predstavili sa tu zamestnávatelia žilinského regiónu, ktorí budúcim stredoškolákom priblížili pracovné prostredie a zameranie svojich firiem.

      V našej prezentácii získali návštevníci burzy propagačné materiály o našej škole, prezreli si práce našich  žiakov a záujem bol aj o služby našich kaderníčok a kozmetičiek.

      Veríme, že sme našou prezentáciou presvedčili čo najväčší počet prítomných deviatakov a stretneme sa s nimi v budúcom školskom roku.

     • 16.10.2019 DNI NÁDEJE

     • Do galérie 16.10.2019 DNI NÁDEJE boli pridané fotografie.

       

      Škola sa zapojila do celoslovenského festivalu zameraného na prevenciu sociálnopatologických javov Dní nádeje, ktorý prebiehal v Žiline v dňoch od 14.10. do 18.10. 2019. V tomto roku to bol už XXV. ročník, jeho organizátorom je DSS Lúč v Žiline.

      Ďakujeme Mgr. Jamborovej za dodanie výkresov žiakov na témy DROGY? TOTO JE MOJA ODPOVEĎ! a JA VO SVETE, JA V ŽIVOTE.

      Ďakujeme Mgr. Krasnohorskému za účasť na Plaveckej štafete s vybranými žiakmi školy.

      Žiaci III.C odbor fotograf s MOV Mgr. Plichtovou sa dňa 16.10.2019 zúčastnili vernisáže DÚHOVÉ ODPOVEDE - výstavy výtvarných a literárnych prác žiakov ZŠ a SŠ žilinského kraja, ktorá bola inštalovaná v Krajskej knižnici v Žiline.

      Žiaci I.B a I.C triedy sa zúčastnili prednášky Fetálny alkoholový syndróm, ktorú organizovala Krajská knižnica v spolupráci s lekárkou s RUVZ, počas ktorej si žiačky mali možnosť vyskúšať okuliare simulujúce opitosť s 1,5 promile alkoholu.

      Všetky akcie boli pre žiakov nesmierne poučné, veď takáto forma prevencie je najúčinnejšia. Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie.

     • 15.10.2019 Regionálna súťaž kaderníkov

     • Dňa 15.10.2019 sa uskutočnil 5. ročník regionálnej kaderníckej súťaže v Ružomberku na tému CARMEN. Žiačka Andrea Pavlusíková z III.C sa umiestnila na 3. mieste pod vedením MOV Válkovej.GRATULUJEME !!!

     • 3.10.2019 Tomáš Bezdeda - Medzinárodný deň hudby

     • Do galérie 3.10.2019 boli pridané fotografie.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby prišiel medzi nás známy slovenský spevák Tomáš Bezdeda. Po krátkej prezentácii o Tomášovi, ktorú si pripravili žiaci II.A odbor ISS, sa už chopil mikrofónu pán profesor Krásnohorský , ktorý speváka dôkladne vyspovedal a čo to poodhalil aj o jeho súkromí.

      Tomáš  nás osobne presvedčil o tom, že nie je len vynikajúci spevák, ale aj zabávač. Porozprával  nám o svojich úsmevných zážitkoch zo života , tiež o viacerých súťažiach, ktorých sa zúčastnil. Naživo nám potom zaspieval svoje najväčšie hity Krásne krásna  a Let me know. 

      O Tomášovi je známe aj to, že je majster v imitácii Freddieho  Mercuryho, a po jeho interpretácii piesne Bohemian Rhapsody od skupiny Queen, mali mnohí z nás na tele zimomriavky.

      Na záver sme si spolu s ním spoločne zaspievali skladbu Malý princ od žilinskej skupiny AJA, ktorá skončila búrlivým potleskom. Nasledovalo poďakovanie a dlhé fotenie, pri ktorom neostali sedieť ani naše pani  profesorkyJ.

      Tošo, ešte raz ti ďakujeme, bol si skvelýJ.

       

     • 10.10.2019 Záložka do knihy

     • Do galérie 10.10.2019 Záložka do knihy boli pridané fotografie.

      Žiaci I. a II.A odbor ISS sa tento rok zapojili do 8.ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy:

      Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

      Pripravili pre žiakov z partnerskej školy Stredná športová škola Košice záložky a tešia sa na ich vzájomnú výmenu.

     • 4.10.2019 Školenie kozmetik

     • Do galérie 4.10.2019 Školenie kozmetik boli pridané fotografie.

      V piatok 4.10.2019 sa uskutočnilo pre žiačky IV. ročníka, odbor kozmetik, školenie na tému Denné a večerné líčenie. Pani Ing. Filkorová Henrieta - vizážistka / Profesionálna úprava a líčenie, poradenstvo v starostlivosti o pleť, kurzy business líčenia / nám ukázala denné a večerné líčenie. Ďakujeme za zaujímavé  a podnetné ukážky líčenia.

     • 2.10.2019 Orava

     • Do galérie 2.10.2019 Orava boli pridané fotografie.

      Dňa 2.10.2019 sa študenti Spojenej školy zúčastnili literárno-historickej exkurzie a navštívili Oravu: Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a rodný dom M. Kukučína v Jasenovej. Lektorky obidvoch miest zaujímavými prednáškami, diskusiou a otvoreným dialógom oboznámili žiakov so životom a tvorbou našich slovenských velikánov – národovcov z obdobia realizmu. Tieto poznatky a skúsenosti môžu žiaci využiť aj v maturitných odpovediach.

     • 30.9.2019 Beseda o príčinách a dôsledkoch nadmerného pitia alkoholu

     • Dňa 30.9.2019 sa na škole v triedach I.A, I.B a I.C konali veľmi zaujímavé prednášky. Navštívili nás členovia Klubu abstinentov zo Žiliny, ktorý združuje nielen abstinujúcich alkoholikov, ale aj pacientov liečiacich sa z rôznych iných závislostí. Hovorili o svojich radostiach i starostiach. Ich životné príbehy boli pre žiakov nesmierne poučné. Žiaci mali veľa otázok, a to nie jednoduchých, pre obe strany bola ich prítomnosť vzájomne prospešná. Želáme obom veľa pozitívnych chvíľ v živote. Ing.Renáta Havlíková, koordinátor prevencie

      Fakty o alkoholizme

      • patrí medzi najčastejšie duševné poruchy,
      • neliečený môže viesť k smrti,
      • 30 – 50 % závislých od alkoholu je hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach,
      • 1/3 pacientov, ktorí navštívia ambulancie praktických lekárov, majú problémy s pitím alkoholu.

      Alkohol spôsobuje

      • ťažké poškodenie biologických funkcií mozgu a ostatných orgánov,
      • ťažké psychologické, spoločenské a spirituálne poškodenie,
      • vážnu ekonomickú stratu pre spoločnosť i jednotlivca.

      Najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu

      • úrazy,
      • poruchy trávenia, gastritída (zápal žalúdočnej sliznice), vredová choroba žalúdka, krvácanie do zažívacieho traktu,
      • hnačky,
      • akútna a chronická pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy),
      • choroby pečene až po cirhózu (50 – 70 % cirhóz je z dôsledku nadmerného pitia alkoholu),
      • cirhóza je diagnostikovaná u 20 – 30 % alkoholikov, pri pokračujúcom pití je minimálna šanca na prežitie závislého od alkoholu dlhšie než 5 rokov,
      • alkoholici dva razy častejšie trpia na zápaly pľúc a priedušiek,
      • alkoholici tri razy väčšmi trpia na zhubné nádory, hlavne nosohltanu a ústnej dutiny,
      • alkoholikom býva často diagnostikovaná rakovina pečene a pankreasu,
      • alkoholici majú často organické poškodenia mozgu, epilepsiu, zápal nervov s ochrnutím,
      • alkoholici trpia zníženou plodnosťou až neplodnosťou a impotenciou,
      • alkoholici mávajú zníženú imunitu, vysoký krvný tlak, aterosklerózu, trpia častými infekciami a kožnými chorobami.

      Vplyv alkoholu na telesné zdravie

      • Chronický abúzus alkoholu skracuje predpokladanú dĺžku života o 10 až 12 rokov, týka sa 9 až 12 % mužov a 13 až 15 % žien.

      Vplyv alkoholu na duševné zdravie

      Psychologické dimenzie alkoholizmu

      • poruchy nálad, depresia, úzkosť,
      • hostilita, sebaľútosť, precitlivenosť, nízka frustračná tolerancia,
      • dráždivosť, zlosť, necitlivosť voči iným, agresivita, nenávisť, impulzivita,
      • nedostatok sebaúcty, nízke sebahodnotenie,
      • problém s vlastnou identitou a sebaporozumením.

      Spirituálna dimenzia

      • redukcia až strata záujmov,
      • duchovné spustnutie, vnútorná prázdnota,
      • strata zmyslu života, odcudzenie, izolácia.

      Sociálne dimenzie

      • narušené spoločenské vzťahy, rozbité manželstvá,
      • rozvodovosť (alkohol je na 3. mieste v príčinách rozvodovosti u nás),
      • strata zodpovednosti,
      • strata postavenia a autority v rodine,
      • strata zamestnania (jedna tretina hospitalizovaných alkoholikov je nezamestnaná),
      • strata spoločenského postavenia,
      • finančné problémy, rozpory so zákonom, kriminalita.

      Duševné poruchy (choroby)

      • vysoký výskyt psychických porúch,
      • depresia, úzkostné poruchy,
      • poruchy osobnosti, charakteru,
      • psychózy, demencie,
      • vysoké percento samovrážd – až 30 % všetkých dokonaných samovrážd spáchajú alkoholici.

      Kriminalita
      Alkohol je vážny kriminogénny faktor. Tretina trestných činov je spáchaná pod vplyvom alkoholu. Medzi najčastejšie trestné činy patria skutky vykonané agresívne a násilnícky (výtržníctvo, znásilnenia, ublíženia na zdraví, vraždy, lúpeže a krádeže). V roku 2004 bolo takmer 5 % dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu.

      Ekonomické straty
      Nedajú sa presne vyčísliť, lebo na Slovensku nemáme kompletnú štúdiu ekonomických strát týkajúcich sa užívania a zneužívania alkoholu.

      Delíme ich na dve skupiny: 

      • kvantifikovateľné straty: práceneschopnosť, liečba, rehabilitácia, invalidita, absencie v práci, predčasná smrť, sociálna podpora nezamestnaných a ich rodín, úrazy, kriminalita, právne a administratívne náklady, 
      • nekvantifikovateľné nemateriálne straty: ľudské utrpenie rodín, detí, zdravotné poškodenia detí, zneužívanie detí, týranie v rodinách, morálne straty.

      Podstatou prevencie by malo byť vedenie ľudí a ich výchova k miernemu pitiu, nie k zákazu alkoholu.

      Autor : MUDr. Drahomíra Nejdlová, primárka oddelenia pre liečbu závislostí, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok