• Strom roka - september 2019

     • Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí už 17. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Patronát nad anketou prevzal už po ôsmy rok spevák Peter Lipa. Žiaci všetkých tried sa v priebehu mesiaca september zapojili do ankety a odovzdali svoj hlas. Hlasovacie lístky boli odoslané na adresu nadácie Ekopolis, čím sme sa zapojili aj do súťaže pre školy. Prvé tri školy s najvyšším počtom hlasov získajú odmemu v hodnote 250 €, 150 € a 100 € na nákup zelene vhodnej na úpravu prostredia v okolí školy.

     • KLIMAŠTRAJK 20.9.2019

     • Klimatická kríza je najväčšou výzvou súčasnosti. "Na to, aby sme ju dokázali zvrátiť, potrebujeme každého z nás. Musíme si uvedomiť, že čas sa kráti, musíme spojiť sily," odkázali členovia hnutia Fridays For Future Slovensko na štvrtom klimaštrajku, ktorý v piatok usporiadali v Žiline a my sme boli jeho súčasťou. Toto zhromaždenie študentov z Fridays For Future sa konalo tesne pred  Klimatickým summitom OSN v New Yorku, čo je dôležitá chvíľa, kedy musia politickí lídri podporiť konkrétne a veľmi ambiciózne kroky k znižovaniu skleníkových plynov. Pridali sme sa tak k tisíckam miest na celom svete, ktoré žiadajú klimatickú spravodlivosť a urýchlené kroky k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku.Mladých študentov, ktorí sa rozhodli štrajkovať, aby poukázali na hrozbu klimatickej krízy, podporilo až 72 mimovládnych organizácií, vrátane Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko. V spoločnom vyhlásení mimovládky uviedli, že sú si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. Po celom svete môžeme sledovať výskyt rekordne vysokých teplôt, sucho a iné extrémne prejavy počasia. Zažívame masové vymieranie živočíchov a po celom svete dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity. Dopady klimatickej zmeny už dávno vplývajú na celú (široko ponímanú) oblasť životného prostredia. Majú nielen environmentálne, ale aj ekonomické a sociálne následky. Zhoršuje sa dostupnosť potravy a pitnej vody, extrémne počasie ničí ľuďom domovy. Klimatická kríza prispieva k nárastu cien potravín, prehlbovaniu chudoby, hladu a chorobnosti, a tým aj k masovej migrácii z najhoršie postihnutých oblastí. Zvyšuje sa riziko násilia a vojnových konfliktov. Klimatická kríza je tu a my musíme konečne začať konať.Vedci podľa nich už desiatky rokov upozorňujú, že za súčasnú zmenu klímy je primárne zodpovedná ľudská činnosť, najmä spaľovanie fosílnych palív či neschopnosť ochrániť lesy a pôdu. „Ak sa chceme vyhnúť otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej dobe, čo už by malo podľa vedeckých modelov ďalekosiahle následky na existenciu planéty a ľudstva, musíme v nasledujúcich desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. To znamená, že konať musíme okamžite,“ zdôraznili.

       

     • KAMPAŇ MV SR

     • 23.9. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

      18.10.Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

      Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie.

      Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

     • 19.9.2019 Žilinský deň zdravia

     • Mottom  podujatia Žilinského dňa zdravia je "Zdravie, krása a vitalita". Podujatie sa pravidelne koná v centre Žiliny, na Námestí Andreja Hlinku. Počas tohto dňa organizátori osvetovou činnosťou upozorňujú na civilizačné choroby a ponúkajú zdravú alternatívu života s cieľom vzbudiť záujem  verejnosti o jej uplatňovanie v každodennom živote.Súčasťou podujatia sú bezplatné zdravotné vyšetrenia. Sprievodným programom sú ukážky rôznych druhov cvičení (aerobik, jóga, tai-chi ...), či alternatívne spôsoby liečenia chorôb. 

      Tento rok sme sa zúčastnili 16. ročníka Žilinského dňa zdravia.

      Pre návštevníkov boli pripravené rôzne bezplatné zdravotné vyšetrenia či ukážky viacerých druhov cvičení. Súčasťou podujatia bola aj Primátorská kvapka krvi v Národnej transfúznej službe Žilina a 11. ročník Žilinskej plaveckej štafety.

       

    • Deň polície 12.9.2019
     • Deň polície 12.9.2019

     • Dňa 12.9.2019 sa žiaci tried III.A, III.C a IV.A zúčastnili na žilinskom Hlinkovom námestí Dňa polície. Hlavným cieľom akcie bola prevencia sociálno-patologických javov u našej mládeže. Žiaci si prezreli statické i dynamické ukážky práce PZ, materiálové a technické vybavenie, zaujalo ich zlaňovanie, zásah kukláčov, ukážky sebaobrany, kynológia, hipológia, súťaže i bohatý kultúrny program. Odchádzali nadšení a plní dojmov v duchu hesla "pomáhať a chrániť".
      Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie