Navigácia

Prevádzky Kaderníctvo Kozmetika Fotoateliér Cenníky prác a služieb

Prevádzky a cenníky

Prevádzky


Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v prevádzkach odborného výcviku, ktoré sú otvorené verejnosti. 

 

K dispozícií sú prevádzky:

 

Kaderníctvo


 


Kozmetika 

 
 


Fotoateliér