Navigácia

Školský vzdelávací program Kozmetik Klientsky manažér pošty Informačné systémy a služby Kaderník Manikér - pedikér Fotograf Odevný dizajn Služby a súkromné podnikanie Podnikanie v remeslách a službách NŠ Vlasová kozmetika NŠ Krajčír

Šk. vzdeláv. program

Školský vzdelávací program

Spojená škola má sídlo v Žiline - Bytčici na ul. Hlavnej 2.

Je komplexnou výchovne – vzdelávacou inštitúciou, zabezpečuje teoretické vzdelávanie i odborný výcvik.

 

Ciele výchovy a vzdelávania Spojenej školy vychádzajú z vízie našej školy - chceme byť odbornou výchovnou
a vzdelávacou  inštitúciou, ktorej hlavnou  prioritou je slobodná a zodpovedná osobnosť pripravená  pre  život
a prácu  v Európe budúcnosti
 .


V škole sa vyučujú:

 

učebné odbory: krajčír, kadernik, fotograf, manikér-pedikér

 

študijné odbory: klientsky manažér poštykozmetik, informačné systémy a služby, služby a súkromné podnikanie, odevný dizajn

 

študijné odbory pre absolventov trojročných učebných odborov: podnikanie v remeslách a službáchvlasová kozmetika.

 

 

Komplexné Školské vzdelávacie programy pre jednotlivé učebné a štúdijné odbory sú k dispozícii na sekretariáte školy.