Navigácia

Šk. rok 2017/2018 Šk. rok 2016/2017 Šk. rok 2015/2016 Šk. rok 2014/2015 Školský rok 2013/2014 Šk. rok 2012/2013 Šk. rok 2011/2012 a staršie Škola priateľská k deťom 2013 Karneval Žilina 2009 Akadémia 2009 Leonardo da Vinci

Archív

Šk. rok 2017/2018

September 2017

Strieborná generácia

V rámci vedeckého projektu APVV „Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie“ bola vyhlásená v septembri 2017 dokumentárna fotografická súťaž pre žiakov stredných škôl. (striebor.net)

Do súťaže sa zapojili žiaci III.D triedy odbor fotograf so svojimi fotografiami M. Piala - Starý zvyk a N. Cvičeková - Oddych pri práci. Práce si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Žilinský deň zdravia

" Dňa 21.9.2017 sa žiačky II.C a I.N pod vedením p.uč​. Urbanovej a Ševčíkovej zúčastnili akcie Žilinský deň zdravia , ktorá sa konala na Hlinkovom námestí v centre Žiliny.

Počasie nám síce neprialo, ale zato sme mali možnosť vidieť veľa zaujímavého. Žiačky dostali možnosť vyskúšať si prvú pomoc v praxi za asistencie študentiek Strednej zdravotníckej školy a Slovenského červeného kríža, možnosť odmerať si krvný tlak, zmerať si Body Mass Index, vyšetriť si zrak či zmerať mieru stresu či okysličenia nášho organizmu.

Videli sme úžasné ukážky canisterapie a tiež sme dostali informácie o správnom čistení našich zubov.

Od nemenovanej zdravotnej poisťovne sme obdržali  náramky so svojou krvnou skupinou.
Keďže je hubárska sezóna, tak sme dostali  základné informácie o hríboch a videli sme ukážku jedlých a nejedlých húb od odborníkov.:)

Tešíme sa opäť na budúci rok. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 

Október 2017

Workshop

https://cloud1.edupage.org/cloud?z%3Ac96BmuOUPg684caPZp%2BmaH9gzvcf9ApMTcB1bFKPetcJwYkhdFIYKZDbUT5sqg%2FiQLEONK814X8o3YvCJsFIQdT5Pjp0xhYu9hJkdQGNVxw%3D https://cloud1.edupage.org/cloud?z%3Ac96BmuOUPg684caPZp%2BmaH9gzvcf9ApMTcB1bFKPetcJwYkhdFIYKZDbUT5sqg%2FiQLEONK814X8o3YvCJsFIQdT5Pjp0xhYu9hJkdQGNVxw%3DDňa 17.10.2017 sa konal workshop na tému "Rasizmus, xenofóbia, dve tváre jedného sveta". Realizátorom bol pán Martin Silber /bývalý junior ambasádor UNICEF-u/, ktorý k nám zavítal už po niekoľkýkrát a oboznamoval študentov I.A triedy s touto tematikou. Ďakujeme mu za nové informácie a poznatky.

 

 

 

Andrychov - súťaž

Dňa 27.10.2017  sa zúčastnili žiačky našej školy kozmetickej a kaderníckej súťaže v Andrychowe v Poľsku. V líčení na tému Butterfly súťažila pod vedením MOV Súkeníkovej žiačka IV.A triedy  Anna Homolíková. Líčila modelku Veroniku Moravčíkovú a získala II.miesto.

V účesovej tvorbe na tému Karnevalový účes súťažila pod vedením MOV Chrachalovej  žiačka III.C triedy Terézia Potočárová. Účes vytvorila na modelke Dominike Šerešovej  a získala III.miesto.

 

November 2017

Ekotopfilm

Dňa 8.11.2017 sa žiaci II.A triedy zúčastnili na Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - Ekotopfilm - Envirofilm 2017.

V prvom bloku festivalu si žiaci pozreli inšpiratívne krátke filmy: Labuť, Vojny áut, List mladým ľuďom, Nordlys - Polárna žiara, Nie je už neskoro?, Najväčšia lekcia pre svet., ktoré svojim príbehom a myšlienkou porozprávali mladým ľuďom posolstvá ochrany prírody.

Druhý blok festivalu bol venovaný prednáške pracovníka Jadrovej elektrárne Mochovce o elektrickej energii, jej využití a vplyve na životné prostredie.

Zábery z podujatia si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 

Zlaté nožnice

Dňa 30. novembra 2017 sme sa zúčastnili súťaže o zlaté nožnice (UKÁŽ ČO VIEŠ) v dome kultúry Ružinov v Bratislave. Našu Školu reprezentovali: kozmetička zo IV.A triedy Sandra Danajová  pod vedením MOV Markušovej na tému: Víla a kaderníčka z II.N triedy Mirka Tomášová pod vedením MOV Trnovcovej na tému: Trend Cup dámsky trendový strih jeseň, zima 2017 ),ktorá obsadila krásne 3. miesto. Blahoželáme!!!

https://cloud2.edupage.org/cloud/hdimg7f9ee34a5af6fcb6f19eb0b3bd9c64.jpg?z%3AZA4RjEc9b7QN5shm3GaAZdhqaq8LVMW25jD4Qo4APSYOwsCONE%2FxfUDG%2B6utBvAc

https://cloud2.edupage.org/cloud/hdimg15cf334ba05d25edbd1063576c07bc.jpg?z%3AWNceTZmCui%2BKqxm5nroH2NNHGRBM71NPmIHsXnUgy7TLzXh%2FuUyXNhjXNXx87htO

 

December 2017

Červené stužky

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.

 

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

 

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

 

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2017 a vyvrcholí 1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti AIDS.

 

Aj v školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do 11. ročníka Červené stužky, ktoré sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Dňa 1. decembra sa žiačky II. C zúčastnili na Mestskom úrade Žilina záverečného stretnutia pri príležitosti „Svetového dňa boja proti AIDS“, ktoré sa konalo s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Stretnutie bolo rozčlenené na dve časti. V prvej časti odzneli dve prednášky. Prvú odbornú prednášku predniesol predseda WHO na Slovensku a bola zameraná na problematiku šírenia HIV vírusu na celom svete a prognózy ďalšieho šírenia tohto vírusu.

Druhú prednášku preniesol zástupca Ministerstva zdravotníctva, ktorá bola zamarená na rozlíšenie pojmov HIV a AIDS.

Druhá časť bola venovaná vyhláseniu výsledkov v súťaži „Najkrajšia pohľadnica“ a bolo vyžrebovaných 20 škôl, ktoré sa zapojili do súťaže „ Pohybom, proti šíreniu HIV“.

Obidve časti sprevádzané kultúrnym programom, ktorý si pripravili žiaci Gymnázia sv. Františka v Žiline.

Naša škola sa do tejto kampane zapojila vyhlásením výtvarnej súťaže „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“.  Dňa 30. 11. 2017 v školskom rozhlase odznela relácia o význame a histórii červených stužiek a tiež boli ocenení výhercovia výtvarnej súťaže. Po skončení rozhlasovej relácie žiačky II. C rozdali naviazané červené stužky svojim spolužiakom.

Takto šírili medzi spolužiakmi informácie o danej problematike.

Ďakujem všetkým kolegyniam, ktoré mi pomohli pri realizovaní tohto projektu.

 

Vypracovala RNDr. Alena Ševčíková, koordinátorka environmentálnej výchovy.

Výsledky výtvarnej súťaže „ Červená stužka v boji proti HIV a AIDS“

Kategória plagát

1. miesto : Kristína Chovancová II.N

2. miesto : Simona Bieliková a Alexandra Danajová IV.A

3. miesto : Petra Mintálová a Sandra Holáková I.N

 

Kategória fotograf

1. miesto : Simona Paperňáková III.D

2. miesto : Nikola Cvičeková III.D

3. miesto : Ladislava Kopásková III.D

 

Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

 

Čo je červená stužka?

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým „zaujímam sa o tému HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu je aj pre tých, ktorí hovoria „pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“. Červená stužka s nami ostáva počas celého roka, aby sme nezabudli na jej odkazy a posolstvá.

 

Na počiatku...

Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z „Vizuálneho AIDS klubu“, v rámci projektu „Projekt Červenej stužky“. Autori projektu zostali ako jednotlivci v anonymite. Neexistuje žiaden zoznam autorov. Autorstvo za vznik červeného symbolu patrí Projektu Červená stužka. Aj vďaka tomu si nikto nikdy nenárokoval autorské práva.

Umelci boli pri vzniku červenej stužky inšpirovaní žltou páskou, ktorou si Američania uctievali amerických vojakov, ktorí slúžili vo vojne v Perzskom zálive. Červená farba bola zvolená pre svoje spojenie s krvou a ako symbol vášne. Červená nepredstavuje len hnev, ale aj lásku.

Tváre červenej stužky

 

Prvá tvár červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Červenú stužku nosí stále viac a viac ľudí, aby prejavili svoj záujem o HIV a AIDS – o tých, ktorí žijú s HIV, o tých, ktorí sú chorí, o tých, ktorí zomreli. Zároveň tým prejavujú záujem aj o tých, ktorí sa starajú a pomáhajú priamo ovplyvňovať šírenie a dopad HIV a AIDS na ľudské životy.

Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva NÁDEJ. Červená stužka je symbolom nádeje, že hľadanie vakcíny a hľadanie liečby k zastaveniu utrpenia sú úspešné a že zlepšia kvalitu života ľudí žijúcich s vírusom.

Tretia tvár červenej stužky je PODPORA. Symbolizuje podporu pre tých, ktorí žijú s HIV. Červená stužka je symbolom podpory ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní vírusom HIV. Vyjadruje podporu pre maximálne úsilie k nájdeniu účinnej liečby, liekov alebo očkovacích látok, ktoré môžu zabrániť šíreniu infekcie HIV. Na neposlednom mieste je podporou pre tých, ktorí prišli o priateľov, členov rodiny, blízkych a milovaných v dôsledku AIDS.

Avšak červené stužky nie sú dosť. Nestačia na všetko. Sú iba užitočným symbolom v dlhom období. Červená stužka sa pripája k slovám a skutkom, ktoré dokážu skutočne niečo zmeniť.
Tak sa pridajte k hrdým nositeľom a nositeľkám červenej stužky. Pridajte sa k nám.

 

Vianočná trieda - súťaž

Žiacka školská rada vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu. Súťaž potrvá do 20. decembra a víťaznú triedu vyberie vedenie školy. Najkrajšia trieda bude odmenená.

 

Tak do toho, fantázii sa medze nekladú.

 

Výhercovia

1.miesto - učebňa 202 - trieda IV.A

2.miesto - učebňa 314 - trieda II.N

3. miesto - učebňa 204 - trieda III.C

 

 

 

 

 

Prednášky 2017/2018

Dňa 16.2.2018 sa konali prednášky na tému extrémizmu a obchodovania s ľuďmi
pre II.A a III.A. Prednášky zrealizovala pani Mgr. Staníková zo strediska pre ľudské práva.
Týmto jej veľmi ďakujeme za ústretovosť a nové informácie.

 
Dňa 23.11.2017 nás naštívili psychologičky z CPPPaP a zrealizovali viacero prednášok a besied
paralelne v 3 triedach. Prváci učebných odborov absolvovali prednášku na tému kyberšikany,
končiaci ročník nadstavbového štúdia získal informácie ohľadom vysokoškolského štúdia a
profesijnej orientácie a tretiaci učebného odboru kaderník absolvovali besedu na tému partnerských
vzťahov. Odborníčkam z pedagogicko-psychologického centra veľmi pekne ďakujeme za milý 
prístup a nové informácie.

 
Dňa 9.11.2017 sa konala pre prváčky učebných odborov prednáška Ligy proti rakovine. Bola zameraná
na prevenciu rakoviny krčka maternice a realizovali ju študentky medicíny  z Jesseniovej lekárskej 
fakulty v Martine. Týmto im ďakujeme za pútavú prednášku a získanie nových informácií.

 
Dňa 17.10.2017 sa konal workshop na tému "Rasizmus, xenofóbia, dve tváre jedného sveta". Realizátorom 
bol pán Martin Silber /bývalý junior ambasádor UNICEF-u/, ktorý k nám zavítal už po niekoľkýkrát 
a oboznamoval študentov 1.A triedy s touto tematikou. 

 

 

Január 2018

Olympiáda ANJ a NEJ

Dňa 18. 1. 2018 sa zúčastnila naša žiačka Soňa Cabadajová  z II. A. okresného kola olympiády v NJ,
ktoré sa konalo na Hotelovej akadémii. 
Vo svojej kategórii 2D získala pekné štvrté miesto. Gratulujeme.

 

 

Dňa 23. novembra 2017 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

Fotografie sú vo fotoalbume.

ANGLICKÝ JAZYK- zúčastnilo sa 12 žiakov

1. miesto - Tomáš Drga III.A

2. miesto - Adam Mrázek I.A

3. miesto - Andrej Papan IV.A

 NEMECKÝ JAZYK - zúčastnilo sa 16 žiakov

1. miesto - Soňa Cabadajová II.A

2. miesto - Natália Pečalková III.C

3. miesto - Denisa Vráblová III.C

 Prvé dve miesta z každého jazyka postupujú do okresného kola v januári 2018.  BLAHOŽELÁMEsmiley

19.1. Výstava fotografií

Žiaci z odboru fotograf si v dňoch 19.1.2018 trieda III.D a 26.1.2018 trieda I.C  prezreli Výstavu fotografií členov fotoklubu Obzor, ktorá sa konala v Makovickom dome v Žiline.

Zábery si môžete pozrieť vo fotoalbume.

22.1. ROADTRIP FMK -

 

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Poézia:

1. miesto   Zelníková Monika      III.C

                   Potočárová Terézia  III.C

2. miesto   Belanová Kristína     III.A

                   Mahútová Martina     I.A

3. miesto   Fridrichová Veronika I.C

Próza:

1. miesto   Novosadová Natália   I.A

Ekonomická olympiáda

Dňa 18. 1. 2018 sme sa zapojili do Ekonomickej olympiády, kedy prebehli školské kolá. Ide o prvý ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže y ekonómie a financií pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Cieľom tejto olympiády je prispieť k zlepšeniu finančnej a ekonomickej gramotnosti Slovákov, ale aj vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať  v rozvoji.

Zapojili sa žiaci IV. A triedy, z ktorých najúspešnejšia bola Alžbeta Molnárová, ktorá postúpila do krajského kola.

 

Február 2018

1.2. AMFO 2018

 

Prezentácia VŠ štúdia Púchov

Dňa 5.2. 2018 sa žiačky nadstavbového štúdia II.N triedy zúčastnili prezentácie možností VŠ štúdia na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Ukazoval v prezentácii priestory školy, vybavenie odborných učební a porozprával o odboroch, ktoré škola ponúka.

 

INTERBEAUTY TROPHY 2018

Dňa 9.2.2018 sa konala v Inchebe v Bratislave súťaž INTERBEAUTY TROPHY 2018.

Našu školu reprezentovali:

- kozmetička Elizabeta Ildenizová zo IV.A triedy pod vedením MOV p. Cvečkovej na tému: Coco Chanel.

- kaderníčka z III.D triedy Kristína Koplová súťažila v účesovej tvorbe pod vedením MOV p. Válkovej na tému: MIKÁDO - ostrihaj, vysuš a choď! a obsadila v konkurencii krásne 3. miesto.

BLAHOŽELÁME !!!

Valentínska pošta

Dňa 14.2.2018 sme na našej škole zorganizovali Valentínsku poštu, aby si žiaci a učitelia mohli poslať odkazy priateľstva či vyznania lásky. Žiaci z I.A triedy, odbor Klientsky manažér pošty sa postarali o výzdobu a doručovanie odkazov, žiaci z III.D triedy odbor Fotograf graficky spracovali návrh valentínskych  pozdravov a fotodokumentáciu. Akcia mala veľký úspech u žiakov, mnohí posielali pozdrav aj svojim obľúbeným učiteľom či majsterkám odborného výcviku. Na záver získali sladkú odmenu tí, ktorým bolo doručených najviac pozdravov.

Škola ukáž sa

Dňa 13.2.2018 sme sa zúčastnili súťaže ŠKOLA UKÁŽ SA v Ružomberku. 

V líčení na tému Kleopatra nás pod vedením MOV Súkeníkovej reprezentovala žiačka II.A triedy Tatiana Kadašiová a modelku robila Sofia Fiziková. V kaderníctve na tému Trójska Helena nás pod vedením MOV Pallovej reprezentovala žiačka II.C triedy Lenka Ponechalová a modelku robila Klaudia Synáková.

  

https://cloud2.edupage.org/cloud/hdimgf2a8eb6a92530f17523de6c45129ac.jpg?z%3AgOgyWWTuGismK4w8aN7qOYETAiCMw83QBpLUVnqX%2BEycgQjg3%2FaBWN3q%2BgKVkN79 https://cloud2.edupage.org/cloud/hdimgf2a8eb6a92530f17523de6c45129ac.jpg?z%3AgOgyWWTuGismK4w8aN7qOYETAiCMw83QBpLUVnqX%2BEycgQjg3%2FaBWN3q%2BgKVkN79

 

Fotografi

Žiaci odboru fotograf sa zapojili vo februári 2018 do fotografickej súťaže Fotografia Academica 2018 v kategóriach Krajina a Človek. Z I.C triedy sa zapojili Jakub Ďurajka, Natália Kubalová a Petronela Jantulíková, z III.D triedy sa zapojili Ladislava Kopásková, Michal Piala, Juraj Surový a Matej Čulák. Informácie o súťaži


 

 

Žiaci z odboru fotograf sa zapojili do súťaže AMFO 2018, z triedy III.D Matej Čulák, Nikoleta Hušťavová a Juraj Surový, z triedy I.C Jakub Ďurajka.


 
AMFO 2018

 

AMFO je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti amatérskej fotografie. Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie  výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby. Do súťaže sa zapojili žiaci odboru fotograf z triedy III.D Matej Čulák, Nikoleta Húšťavová, Juraj Surový a z triedy I.C Jakub Ďurajka.

 

Dňa 1. februára 2018 sa konala vernisáž, kde boli naši žiaci ocenení. V I. kategórií : autori do 16 rokov v podkategórií čiernobiela fotografia získal Jakub Ďurajka  3. miesto a v podkategórií farebná fotografia 2. miesto.

V II. kategórií : autori do 21 rokov v podkategórií čiernobiela fotografia a farebná fotografia  získal Matej Čulák Čestné uznania.

 

GRATULUJEME VÍŤAZOM !!!

 

 

Marec 2018

13.3.2018 Súťaž KAD-KOZ-MaP

Vyhodnotenie súťaže – 13.3.2018

Nechtový dizajn „ Jarná záhrada „

I. ročník – kozmetik

1. miesto                                                        Mahútová Martina

2. miesto                                                        Jančiová Júlia

3. miesto                                                        Jaššová Nikola

 

Nechtový dizajn „ Jarná záhrada „

I. ročník – manikér, pedikér

1. miesto                                                        Pakošová Vanesa

2. miesto                                                        Knapcová Júlia

 

Nechtový dizajn „ Ružové variácie „

II. ročník – manikér, pedikér

1. miesto                                                        Kuniaková Sabína

2. miesto                                                        Gašpieriková Petronela

Hodnotiaca komisia : Bc. Markušová Anna, Bc. Martináková Zuzana, Bc. Súkeníková Lenka, p. Cvečková Adriana

  

Dekoratívna kozmetika  - Plesové líčenie

II. ročník – kozmetik

1. miesto                                                        Balážiková Dominika

2. miesto                                                        Kadašiová Tatiana

Dekoratívna kozmetika – Plesové líčenie

III. ročník – kozmetik

1. miesto                                                        Náležinská Natália

2. miesto                                                        Hofericová Veronika

Hodnotiaca komisia : Bc. Markušová Anna, Bc, Martináková Zuzana, Bc. Súkeníková Lenka, p. Cvečková Adriana

 

Účesová tvorba : Účes z priberaných vrkočov a mriežky

I. ročník – kaderník

1. miesto                                                        Jakubčíková Stanislava

2. miesto                                                        Pavlusíková Andrea

3. miesto                                                        Trnovcová Klaudia

 

Účesová tvorba : Denný nositeľný účes zo zvlnených vlasov

II. ročník – kaderník

1. miesto                                                        Zavadzanová Anita

2. miesto                                                        Bačinská Kristína

3. miesto                                                        Kubišová Veronika

 

Účesová tvorba : Spoločenský účes - Retro

III. ročník – kaderník

1. miesto                                                        Poliaková Tatiana

2. miesto                                                        Vráblová Denisa

3. miesto                                                        Potočárová Terézia

 

Hodnotiaca komisia : Mgr. Pallová Jana, Trnovcová Iveta, Válková Renáta

ITA - Veda v meste

Dňa 15.3.2018 sa žiaci III.A IV.A odboru ISS zúčastnili podujatia IT Akadémie Veda v meste na fakulte riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

„Môj dojem bol fantastický. Videla som veci, ktoré už možno len tak ľahko v mojom živote neuvidím. Boli tam super ľudia, ktorí boli milí a ochotní mi niečo ku každému prezentovanému projektu porozprávať.“ (KM)

„Pri vstupe ma hneď na pohľad zaujala doska, po ktorej chodil malý robot a pri ňom stál chalan, ktorý kreslil po tej doske. Keď som pristúpil bližšie, aby som sa lepšie pozrel, uvidel som, že ten chalan kreslí po tej doske akési čiary a ten robot tie čiary kopíroval.“ (AP)

Ďalšia zaujímavá vec bolo malinké autíčko, ktoré malo pod sebou dotykový displej, na ktorý keď ste nakreslili nejaký tvar, tak to auto išlo po tom tvare, ktorý ste nakreslili.

„Sadla som si do sedačky, pred sebou som mala volant a obrazovku kde bola cesta kadiaľ mám ísť a pod nohami pedále.“ (KM)

Nachádzal sa tam Stroj, ktorý „vypľúval“ zo seba plastové kocky. Na notebooku sa dalo pomocou pripojeného snímača nasnímať ruku návštevníka, ktorá sa ukázala aj v notebooku a mohla chytať kocky, ktoré bolo vidieť na obrazovke.

Taktiež tam boli aj dvaja roboti, ktorí boli neskutočne zlatučký jeden bo červený a druhy bol modrý. Rozprávali ako ľudia a tiež mali aj mimiku napríklad žmurkanie očami alebo len také jemné pohyby keď stáli. Ich motorika bola geniálna vedeli si ľahnúť, vsať, sadnúť, otáčali sa úplne bez problémov. Reagovali na pohyby ľudí. Čo bolo pre mňa srandovné? Keď si ten robot kýchol.

Mohli sme si nasadiť aj virtuálne okuliare a dostať sa do virtuálneho sveta, ktorý sme si sami nastavili. (LD)

Jednou z posledných vecí, ktoré sa tam nachádzali bola tepelná kamera. A pre mňa najzaujímavejšia vec. Pomocou nej sa dalo zachytiť teplo, ktoré je v nás. Pán nám o tom hovoril a aj ukázal ako to funguje. Postavili sme sa pred kameru, dal nám do ruky obyčajný papier. Už len to, keď sme ho držali v rukách tak na obrazovke, ktorá nebola farebná ale akoby negatívna, bolo zobrazené teplo na mieste, kde sme ten papier držali. Keď sme si papier priložili k ústam a fúkli naň, pekne sme videli na obrazovke ako sa ten papier sfarbil. Odporúčala by som to aj druhým ľudom nech vidia, že technológia ide čo raz viac a viac do popredia. 

 

Slovenský raj

Žiaci našej školy 14.marca 2018 videli predstavenie Slovenský raj košického divadla Na peróne. Cieľom inscenácie je diváka provokovať a vyvolať u neho otázky a záujem. „Inscenácia Slovenský raj je zlým snom o dobrej krajine, je pohľadom do minulosti a pripomenutím, že budúcnosť bude taká, o akú sa sami zaslúžime,“ uviedla členka súboru Psotková.

Zvláštnosťou inscenácie Slovenský raj je, že vznikla s použitím úryvkov diel slovenských spisovateľov, ktorí tvorili v medzivojnovom alebo povojnovom období a práve vojna ich dielo výrazne ovplyvnila.Jej cieľom je osloviť mladého diváka - študenta a ponúknuť mu iný pohľad do histórie a slovenskej literatúry.

Na peróne je autorským divadlom, kolektívom hercov, ktorí majú pri tvorbe inscenácií rovnocenné postavenie s režisérom a ďalšími prizvanými tvorcami. Tvorivý tím sa pri každej inscenácií mení a v predstaveniach kladie rovnaký dôraz na pohyb a text.

https://cloud1.edupage.org/cloud/hdimg243da335fedd5a0cee442139bd5985.jpg?z%3AvEnKupQp3xpAHW2sOSeT8EzQeKlaspcuA2vacbocdTRzbWAEHpujZ9DArwKDGXoB

Finančná sloboda

Dňa 14.3.2018 sa triedy I.A a II.A odbor KMP a III.A odbor ISS zúčastnili na vzdelávaní v oblasti finančnej gramotnosti.

Nešlo o klasické nudné prednášky, pri ktorých pasívne sedíte a nasávate informácie. Žiaci totiž hrali hru Finančná sloboda. Finanční poradcovia z firmy OVB rozdelili žiakov do 5 tímov a prichystali herný plán. Vedúci každého tímu následne uskutočňoval rôzne transakcie, s ktorými sa môže stretnúť každý v reálnom živote – nakupoval a predával akcie a dlhopisy, zariaďoval si súkromný život, poisťoval seba a svoj majetok, či čerpal hypotéku. Všetky rozhodnutia boli výsledkom tímovej spolupráce a žiaci si ani neuvedomili, ako rýchlo im celé dopoludnie ubehlo. Víťazný tím, ktorý sa najviac priblížil k stanoveným cieľom, bude mať možnosť súťažiť v konkurencii ďalších stredných škôl priamo v kancelárii OVB v Žiline.

Vyhral tím dievčat - Hulmanová, Šrenkelová z II.A a Rumlová Peťa z I.A.

Súťaž kaderníkov v Poľsku

Dňa 16.3.2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej kaderníckej súťaže v Žiwci v Poľsku .

Našu školu reprezentovala žiačka III.C triedy Denisa Vráblová, ktorá obsadila

krásne 1.MIESTO v kategórii  HOLLYWOODSKA HVIEZDA Blahoželáme.

 

Apríl 2018

Osvienčim

Výber žiakov našej školy sa zúčastnil 20. apríla 2018 exkurzie v koncentračnom tábore Osvienčim, v neďalekom Poľsku. V piatok v skorých ranných hodinách, sme autobusom vyrazili na poznávanie histórie. Cesta bola dlhšia, ako väčšina z nás očakávala, avšak v autobuse prevládala dobrá nálada.

Koncentračný tábor Osvienčim bol pre väčšinu z nás hrôzou, keď sme ním prechádzali a dozvedali sa, čo všetko sa tam v tej dobe dialo. Čo sme videli si môžete pozrieť aj na vlastné oči vo fotoalbume. 

Koncentračný tábor Osvienčim bol počas druhej svetovej vojny nemecký vyhladzovací tábor. Prenasledovaní boli predovšetkým Židia, ale aj Rómovia, sovietskí zajatci a taktiež mnohí ďalší. Väčšina našla svoju smrť v plynových komorách. História siaha do rokov 1940 až 1945 kedy dochádzalo k masovým popravám. V Osvienčime zahynulo približne 1,5 milióna nevinných ľudí v plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Konali sa tu aj nehumánne experimenty. Najväčšiu vinu za experimenty nesie Josef Mengele.

Tábory boli v Osvienčime tri. Ako prvý bol postavený v roku 1940 Auschwitz I. Pred vstupom do neho sa nachádza známy nápis Arbeit macht frei,  ktorý by sme mohli do slovenčiny preložiť ako „práca oslobodzuje“. Pre nedostatočnú kapacitu bol postavený v Brezinke najväčší komplex – Auschwitz Birkenau (Auschwitz II.), ktorý sa nachádza asi 3 km od dedinky Osvienčim. Zomrelo tu viac ako milión väzňov. Známa je tu aj rampa, kde sa ľudia pred príchodom delili, či budú väznení alebo ich život skončí priamo v plynovej komore. Zo spomínaných dvoch táborov väzni často odchádzali do pracovného tábora v Monowiciach - Auschwitz III.

Poštové múzeum

Dňa 30.4.2018 sa 8 žiakov odboru Klientsky manažér pošty zúčastnilo na exkurzii v Poštovom múzeu. Spolu s triednou učiteľkou Mgr.Ing. K. Janekovou sa rýchlikom dopravili zo Žiliny do Banskej Bystrice a strávili tu poučné dopoludnie.

Prvá expozícia je venovaná histórii Slovenskej pošty, a.s., vystavené sú rôzne fotografie, frankostroje, uniformy a predmety z posledných 25 rokov. Druhá expozícia je vlastne konferenčná miestnosť s funkčnou priehradkou Detskej pošty, v ktorej sme si pozreli krátky dokument o histórii poštovníctva. V tretej, záverečnej expozícii sa nachádza množstvo historických predmetov a v trezore sú originálne návrhy, ktoré boli predlohou pre poštové známky. Pri prehliadke múzea nás sprevádzala p. M. Kupcová, ktorá svojim odborným výkladom zaujala všetkých účastníkov exkurzie. Jej výklad a osobná návšteva múzea nás určite obohatili a pomôžu nám pri ďalšom štúdiu.

 

Máj 2018

Modrý gombík

Slovenský výbor UNICEF aj v tomto roku zorganizoval už 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka s cieľom zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach. Žiaci I.A triedy našej školy sa do nej zapojili v pondelok 14.5.2018. Spolu vyzberali 217,03 Eura, z toho 127,29 Eura šikovné dievčatá Karolína, Kristína, Alexandra a Simona. Dobrovoľnou činnosťou sa snažili upozorniť na to, že konflikt neberie deťom len materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia a aspoň z časti sa im pokúsili vrátiť kúsok detstva.
Blahoželáme a ďakujeme.
Ing. Renáta Havlíková, koordinátor.

OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

Dňa 24. mája 2018 sme sa pod vedením Ing. Gajdulovej  zúčastnili interaktívnej výstavy v priestoroch NBS v Bratislave pod názvom "OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU". Počas výkladu odborného zamestnanca sme sa oboznámili s históriou EÚ, dozvedeli sme sa veľa o činnosti NBS a jej funkcii v národnom  hospodárstve. Zacestovali sme si v čase o dozvedeli sa, ako štáty Európy postupovali v integrácii, kým dospeli k spoločnej mene. Pripomenuli si udalosti, ktorými prešlo Slovensko na ceste do EÚ a eurozóny. Naučili sme sa rozpoznávať ochranné prvky bankoviek, odskúšali sme si magnetizmus kovových mincí a podobné zaujímavé veci. Počas výkladu sme dostávali otázky a za správne odpovede sme boli odmenení.

Na záver sme si mohli osobne vyraziť kovovú mincu.

R. Slyšková II. C

31.5. Plavecký výcvik

 

Jún 2018

Školský výlet- Jánošíkove diery

Dňa 27.6.2018 sa žiaci III.A a I.N spolu s triednymi učiteľkami Mgr.Urbanovou a Mgr. Frolovou zúčastnili príjemného výletu do Jánošíkových dier. Počasie bolo na turistiku ako stvorené, a tak  sme všetci mohli obdivovať krásy tiesňav Dolných dier. Veríme, že turistov- začiatočníkov sme touto túrou namotivovali k ďalším budúcim výstupom nielen v Malej Fatre.

 

Aurelium - Zážitkové centrum vedy a techniky Bratislava
 

Žiaci I.A a I.C triedy sa zúčastnili exkurzie - pedag. dozor Ing. Gajdulová a Ing. Havlíková.