Navigácia

Šk. rok 2018/2019 Na stiahnutie Vystavenie dokladov o štúdiu Regionálna súťaž Moja story, tvoja story INTERBEAUTY Majstrovstvá SR Prednášky pre žiakov Dni nádeje Múzeum holokaustu Sereď 100.výročie ČSR BOYBAND Redakcia MY Žilinské noviy Frontinus Zrodila sa hviezda Olympiáda NEJ Olympiáda ANJ DOD 5.12.2018 Červené stužky Vianočná zbierka Mikuláš na škole

100.výročie ČSR

Študenti Spojenej školy v Žiline - Bytčica si počas mesiaca októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR.

Po celý mesiac sa konali akcie, ktorými si uctili rozbitie 1 000 ročných okov Uhorska a získanie našej samostatnosti. Konali sa besedy, žiaci písali referáty a pripravili prezentácie, ktorými oboznamovali o udalostiach svojich spolužiakov.

Na chodbách školy zrealizovali pútavé nástenky, ktoré nás informujú o priebehu vzniku ČSR, zoradili portréty a stručné životopisy československých prezidentov od r. 1918 do r. 2003.

Svoje znalosti z dejín ČSR si obnovili vedomostným testom, ktorý prebiehal vo všetkých triedach a víťazi triednych kôl postúpili do školského kola.

Víťazi školského kola vedomostného testu k 100.výročiu vzniku ČSR:

1. miesto     PONECHALOVÁ Lenka   III.C

2. miesto     SEDLIAKOVÁ Gabriela     I.C

3. miesto     MAKOVICKÁ Barbora        I.C

 

Túto významnú udalosť - výročie ukončili reláciou v školskom rozhlase, kde sa prihovorili svojim spolužiakom a zdôraznili, že aj keď sme malá  krajina, máme svoju jedinečnosť, hrdosť a rôznorodosť a môžeme a máme byť na ňu hrdí.