Navigácia

Šk. rok 2018/2019 Na stiahnutie Vystavenie dokladov o štúdiu Regionálna súťaž Moja story, tvoja story INTERBEAUTY Majstrovstvá SR Prednášky pre žiakov Dni nádeje Múzeum holokaustu Sereď 100.výročie ČSR BOYBAND Redakcia MY Žilinské noviy Frontinus Zrodila sa hviezda Olympiáda NEJ Olympiáda ANJ DOD 5.12.2018 Červené stužky Vianočná zbierka Mikuláš na škole Vianočná akadémia Výstava národovca Andreja Hlinku Budapešť

Dni nádeje

Dňa 2.10.2018 sa trieda 1.C zúčastnila besedy s policajtmi v krajskej knižnici Žilina. Po krátkom úvode sme plní nedočkavosti a očakávaní čakali,  čo sa bude ďalej diať. Vtom do miestnosti vstúpila na pohľad veľmi prijemná pani policajtka zo Žilinskej polície. Pôsobila autoritatívnym a zároveň priateľským dojmom.  Na besede sa rozoberali rôzne zlé vplyvy alkoholu, drog a iných návykových látok ale aj tresty za rôzne priestupky spáchané človekom vo vekovom rozmedzí 15-18 rokov.

Celá beseda bola ilustračne prezentovaná cez prezentáciu  s profesionálnym výkladom a napokon nechýbala ani praktická ukážka. Mohli sme si na vlastnej koži vyskúšať, aké to je byť pod vplyvom návykových látok za pomoci špeciálnych okuliarov skresľujúcich realitu. Pracovali sme na rôznych úlohách, na ktorých sme sa veľmi dobre zabavili. Boli to úlohy typu slalom medzi stoličkami, zber predmetov, podanie ruky a čítanie textu.

Na záver sa sme sa spoločne rozlúčili a poďakovali sme za zaujímavú prednášku, z ktorej si mnohí z nás určite aj čo to odniesli.

                                                                                  Simona Gomolová

                                                                                  I.C