Navigácia

Šk. rok 2018/2019 Na stiahnutie Vystavenie dokladov o štúdiu Regionálna súťaž Moja story, tvoja story INTERBEAUTY Majstrovstvá SR Prednášky pre žiakov Dni nádeje Múzeum holokaustu Sereď 100.výročie ČSR BOYBAND Redakcia MY Žilinské noviy Frontinus Zrodila sa hviezda Olympiáda NEJ Olympiáda ANJ DOD 5.12.2018 Červené stužky Vianočná zbierka Mikuláš na škole

Prednášky pre žiakov

 

 

26.11.2018 sa žiaci I.C zúčastnili besedy na tému Efektívne učenie- praktický návod ako si lepšie učivo zapamätať a žiaci III.A sa zúčastnili Sociometrie-merania ľudských vzťahov v kolektíve.

17.10.2018 sa konala beseda žiakov II.A triedy so psychologičkami z CPPPaP na tému Partnerské vzťahy.

17.10.2018 sa konala aj prednáška pre končiace ročníky - žiakov IV.A a II.N triedy na tému Profiorientácia.

10.10.2018 nás navštívili psychologičky z CPPPaP Žilina a realizovali v prvých ročníkoch študijného a učebného odboru prednášku a aktivity na tému KYBERŠIKANA.

Ďakujeme pani psychologičkám.