• Preukaz žiaka ISIC/EURO

    • Vážení rodičia!

     Pre našich študentov vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO26, podobne ako na ďalších viac ako 500 stredných školách na Slovensku.

      

      

      

      

      

      

      

     1.      Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s novou známkou ISIC 09/2020
     a s predlženou platnosťou elektronickej peňaženky (čip).

     2.      Predlženie preukazu novou známkou ISIC 09/2020 bude na škole
     možné do 31.10.2019 bez poštovného.

     3.      Od 1.11.19 sa bude dať známka ISIC 09/2020 objednať a
     uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk  s poštovným 2,80€ navyše.
      

      

      

      

     Príklad: Pri úhrade za preukaz pre Martina Nového, nar. 7.12.2002 žiaka III.A triedy na Spojenej škole v Žiline – Bytčici budú uvedené tieto identifikačné údaje platby:

     Cena:  20 €

     Variabilný symbol: 07122002

     Špecifický symbol : 390331

     Poznámka: Martin Nový, Spojená škola, Žilina-Bytčica, III.A

     Preukaz ISIC/EURO26 vyzdvihnete na sekretariáte školy, pripravte si 1 fotografiu 28x34 mm.

      

     Učte svoje deti šetriť a získavať výhody medzinárodného preukazu ISIC tak,

     ako to robia študenti stredných a vysokých škôl.

     www.isic.sk

      

     V pripade, že dôjde k strate preukazu, môže si duplikát objednať sám žiak/rodič.

     https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/