Navigácia

Šk. rok 2018/2019 Na stiahnutie Vystavenie dokladov o štúdiu Regionálna súťaž Moja story, tvoja story INTERBEAUTY Majstrovstvá SR Prednášky pre žiakov Dni nádeje Múzeum holokaustu Sereď 100.výročie ČSR BOYBAND Redakcia MY Žilinské noviy Frontinus Zrodila sa hviezda Olympiáda NEJ Olympiáda ANJ DOD 5.12.2018 Červené stužky Vianočná zbierka Mikuláš na škole Vianočná akadémia Výstava národovca Andreja Hlinku Budapešť

Mikuláš na škole

Dňa 6.12. zavítal na našu školu Mikuláš. Tento rok mal však nevšedné požiadavky. Na to, aby žiaci dostali od Mikuláša sladkú odmenu, museli svoje triedy vianočne vyzdobiť, zaspievať spoločne Mikulášovi vianočnú pieseň a vianočne sa obliecť. Na základe týchto kritérií Mikuláš hodnotil výzdobu a celkovú atmosféru v jednotlivých triedach. O tom, že bolo čo hodnotiť, svedčia aj úsmevné Mikulášske fotografie. Žiaci usilovne zdobili a  spievali, aby vyhrali hlavnú cenu: posledné dve vyučovacie hodiny na Vianočných trhoch so svojím triednym učiteľom. 
Keďže bodový rozdiel medzi prvým a druhým miestom bol tesný, rozhodla naša pani riaditeľka o dvoch víťazných triedach, ktoré sa už teraz tešia na príjemne strávené chvíle na Vianočných trhoch. 
Poradie víťazov:
1.miesto - II. A trieda
2 .miesto - III.C trieda
3. miesto - II. C trieda
Víťazom gratulujeme a všetkým ostatným prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov 
 
Mgr. Michaela Daňová
koordinátorka Žiackej školskej rady