Navigácia

Šk. rok 2018/2019 Na stiahnutie Vystavenie dokladov o štúdiu Regionálna súťaž Moja story, tvoja story INTERBEAUTY Majstrovstvá SR Prednášky pre žiakov Dni nádeje Múzeum holokaustu Sereď 100.výročie ČSR BOYBAND Redakcia MY Žilinské noviy Frontinus Zrodila sa hviezda Olympiáda NEJ Olympiáda ANJ DOD 5.12.2018 Červené stužky Vianočná zbierka Mikuláš na škole

Červené stužky

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou MŠVVaŠ SR (rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“), Odboru školstva ObÚ v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO a odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto roku prebehol už jej 12. ročník.

 

V dňoch 26.11 až 30.11. 2018 v našej Spojenej škole prebiehali aktivity kampane „Červené stužky 2018“. Odo dňa 26.11. 2018 zdobí našu školu nástenka s prácami I.A odboru ISS na tému „Logo pre červené stužky“. V nasledujúci deň žiaci 1.A ISS navštevovali jednotlivé triedy s cieľom informovať žiakov o blížiacom sa celosvetovom dni 1.12.  „Boj proti AIDS A HIV“. Tu oboznamovali žiakov s ochorením, priebehom, prenosom a priblížili realitu ochorenia príbehom. Na záver pribiehala spätná väzba formou tajničky a rozdali červené stužky ako symbol boja proti AIDS.

Za odmenu sa títo žiaci dňa 28.11.2018 zúčastnili kampane „Červené stužky“ na Mestskom úrade  v Žiline. Náplňou programu bola prednáška ochorenia AIDS, krátky kvíz, prednáška na tému obchod s ľuďmi a dojemný dokument. Keďže sme sa aktivitami zapojili do kampane Červené stužky, získali sme aj diplom.

Dňa 30.11.2018 bola vysielaná relácia v škole prostredníctvom školského rozhlasu s témou červené stužky, kde bol vysvetlený symbol a význam nosenia tejto stužky, doplnený štatistikou a príbehom slovenského pacienta chorého na AIDS. Za túto aktivitu vďaka patrí IV.A ISS, ktorí si ju pripravili a odvysielali. Aktivity prebiehali pod vedením Mgr. Jamborovej.


Mgr. Urbanová na hodine zdravovedy v IV.A triede premietla video s problematikou ochorenia AIDS a vírusu HIV.
Ing. Havlíková vysvetľovala príčiny kampane a premietla I.A triede DVD Príbehy anjelov. V rámci sprievodných akcií bola pre žiakov vytvorená nástenka s tematikou Duševné zdravie.

 

Uvedenými akciami boli študenti pozitívne motivovaní k zodpovednému prístupu k životu a autoreflexii. Ďakujem kolegom za vynaložené úsilie a spoluprácu.