Navigácia

Šk. rok 2018/2019 Rekvalifikačné kurzy Rekvalifikácia - kaderník Rekvalifikácia - kozmetik Na stiahnutie Vystavenie dokladov o štúdiu Zmena vyučovania Textová podstrana Moja story, tvoja story INTERBEAUTY Majstrovstvá SR

Šk. rok 2018/2019

Začiatok školského roka 2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) o 9.00 hodine slávnostným otvorením a privítaním všetkých žiakov a učiteľov v školskej jedálni v budove školy. S radosťou uvítame našich nových prvákov, ktorí sa začlenia do početnej rodiny žiakov našej Spojenej školy.

 

Po otvorení šk. roka budú pracovníčky ekonomického oddelenia potvrdzovať žiakom II. – IV. ročníka potvrdenia (o návšteve školy, ŽSR a pod.).

Žiaci prvých ročníkov (I.A a I.C) si prinesú vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ a občiansky preukaz, žiaci I.N – výučný list a všetci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi. Vprípade ak je žiak integrovaný treba priniesť kópiu aktuálnej správy z CPPPaP.

 

V utorok a v stredu, 4. – 5. 9. 2018, budú mať žiaci triednické hodiny a riadia sa pokynmi  triednych učiteľov.

 

V nasledujúcich dňoch sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.

 

Prajeme úspešný nový školský rok!