• Vystavenie dokladov o štúdiu na Spojenej škole

    • Ak ste žiadateľom  o vystavenie jedného z nasledovne uvedených dokladov:

     •  odpis ročníkového vysvedčenia  (I. ročník, II. ročník, III. ročník, IV. ročník)
     • odpis vysvedčenia o maturitnej skúške
     • odpis výučného listu
     • potvrdenie o návšteve školy
     • potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky

     stiahnite si žiadosť o vystavenie dokladu o štúdiu.

     Žiadosť posielajte na mail skola@sszaby.sk

      

     Poznámka

     Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica je následníckou organizáciou bývalých škôl :

     Združená stredná škola odievania a služieb

     SOU služieb 

     SOU textilné (n.p. Slovena)

     Učňovská škola č. 1  Žilina, Hliny VI

      

     Absolventi bývalého SOU stavebného, Hlavná 2, Žilina-Bytčica (n.p. Pozemné stavby) o doklady žiadajú SOŠ stavebnú, Tulipánova 2, 011 62 Žilina.