Navigácia

Projekty, do ktorých sme sa zapojili Projekty 2017 Škola priateľská k deťom 2017/2018 Projekty 2016 Projekty 2015 Projekty 2014 Projekty 2013 Vráťme šport do škôl 2015 Program Comenius Vráťme šport do škôl 2013 Zodpovedne.sk 2013 Červené stužky 2012 Záložka do knihy spája slovenské školy Škola priateľská k deťom Modrý gombík Škola bez závislostí Škola priateľská k deťom 2018/19 Projekty 2018

Škola priateľská k deťom 2017/2018

Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

Tento program je celoročný a splnenie jednotlivých kritérií si vyžaduje nemálo úsilia. Pod vedením Mgr. Zuzany Urbanovej na aktivitách projektu budú participovať Ing. Adamčíková, Ing. Havlíková, Mgr. Stopjaková a ďalší pedagógovia školy.

AKTIVITY K PROJEKTU "ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM"    

1. Informovanie pedagogického a nepedagogického personálu o projekte - Termín:15.11.2017

 

2. Informovanie detí a prieskum - Termín 15.11.2017

 

 

3. Informovanie rodičov o projekte - Termín :31.10.2017

 

 

4. Vytvorenie sekcie "Škola priateľská k deťom" priamo na webe školy - Termín: 31.10.2017

 

 

5. Nástenka venovaná právam detí a organizácii UNICEF - 31.10.2017 / 31.5.2018

 

 

6. Práva detí v školskom vzdelávacom programe -  Termín: 30.11.2017

 

 

7. Vianočná zbierka UNICEF a týždeň modrého gombíka - Termín : december/ jún 2018

12.12.2017 sa uskutočnila každoročná charitatívna vianočná zbierka pod záštitou UNICEFu.
Šuudentky II.N pod vedením Mgr. Urbanovej vyzbierali na pôde školy a v obci Bytčica
od šľachetných ľudí 74.67 Eur. Tí, čo prispeli, obdržali od študentiek unicef pohľadnicu.
Tento finančný výťažok bude venovaný deťom v krajinách ako Ukrajina, Sudán, Jemen,
ktoré nemajú prístup k základným potravinám, či zdravotníckej starostlivosti. 
Ďakujeme dievčatám a dobrým ľuďom za finančný príspevok.

 

 

8. Aktívna školská rada - Termín: 30.11.2017/ 31.5.2018

 

 

Základné informácie k programu sú na https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom