• Škola priateľská k deťom 2017/2018

    • Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

     Tento program je celoročný a splnenie jednotlivých kritérií si vyžaduje nemálo úsilia. Pod vedením Mgr. Zuzany Urbanovej na aktivitách projektu budú participovať Ing. Adamčíková, Ing. Havlíková, Mgr. Stopjaková a ďalší pedagógovia školy.

     AKTIVITY K PROJEKTU "ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM"    

     1. Informovanie pedagogického a nepedagogického personálu o projekte - Termín:15.11.2017

      

     2. Informovanie detí a prieskum - Termín 15.11.2017

      

      

     3. Informovanie rodičov o projekte - Termín :31.10.2017

      

      

     4. Vytvorenie sekcie "Škola priateľská k deťom" priamo na webe školy - Termín: 31.10.2017

      

      

     5. Nástenka venovaná právam detí a organizácii UNICEF - 31.10.2017 / 31.5.2018

      

      

     6. Práva detí v školskom vzdelávacom programe -  Termín: 30.11.2017

      

      

     7. Vianočná zbierka UNICEF a týždeň modrého gombíka - Termín : december/ jún 2018

     12.12.2017 sa uskutočnila každoročná charitatívna vianočná zbierka pod záštitou UNICEFu.
     Šuudentky II.N pod vedením Mgr. Urbanovej vyzbierali na pôde školy a v obci Bytčica
     od šľachetných ľudí 74.67 Eur. Tí, čo prispeli, obdržali od študentiek unicef pohľadnicu.
     Tento finančný výťažok bude venovaný deťom v krajinách ako Ukrajina, Sudán, Jemen,
     ktoré nemajú prístup k základným potravinám, či zdravotníckej starostlivosti. 
     Ďakujeme dievčatám a dobrým ľuďom za finančný príspevok.

      

      

     8. Aktívna školská rada - Termín: 30.11.2017/ 31.5.2018

      

      

     Základné informácie k programu sú na https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom