Navigácia

Profil školy Vedenie školy História školy Vízia školy Charakter pedagogickej koncepcie Aktivity školy Projekty Medzinárodná spolupráca Spolupráca so sociálnymi partnermi 50. výročie založenia školy Napísali o nás... Reportáže o nás... Žiacka školská rada Dokumenty školy Sme tu pre Vás

O škole

Žiacka školská rada

Prečo je dôležitá ŽŠR?
 

 ● forma študentskej samosprávy
 ● prezentuje názory a záujmy  študentov
 ● môže spestriť kultúrny život na škole
 ● môže napomôcť pri riešení problémov, ktoré  sa  bezprostredne týkajú študentov
 ● je dobrým komunikačným  prostriedkom smerom  od študentov  k riaditeľovi a učiteľom


 

Kto tvorí ŽŠR v školskom roku 2018/2019?
 

Predseda:         Kristína Brezániová I V. A
Podpredseda:    Jakub Ďurajka II.C  

Finančník :  Adriána Rusnáková I.N

Fotograf :    Jakub Ďurajka II.C

Nástenka :   Kristína Brezániová IV. A
                   Juliána Bielková I.A

Rozhlas :    Juliána Bielková I . A
                  Martina Hlavatá III. A
                  Veronika Fridrichová II. C
                  Silvia   Hoštáková        I.C

Čo získajú  študenti prostredníctvom ŽŠR?
 

● trénujú si svoje komunikačné zručnosti
● osvojujú si štýl asertívneho správania
● posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie
● získavajú vedomie o svojich právach
● preberajú zodpovednosť