Navigácia

Šk. rok 2018/2019 Na stiahnutie Vystavenie dokladov o štúdiu Regionálna súťaž Moja story, tvoja story INTERBEAUTY Majstrovstvá SR Prednášky pre žiakov Dni nádeje Múzeum holokaustu Sereď 100.výročie ČSR BOYBAND Redakcia MY Žilinské noviy Frontinus Zrodila sa hviezda Olympiáda NEJ Olympiáda ANJ DOD 5.12.2018 Červené stužky Vianočná zbierka Mikuláš na škole Vianočná akadémia Výstava národovca Andreja Hlinku Budapešť

Šk. rok 2018/2019

Začiatok školského roka 2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) o 9.00 hodine slávnostným otvorením a privítaním všetkých žiakov a učiteľov v školskej jedálni v budove školy. S radosťou uvítame našich nových prvákov, ktorí sa začlenia do početnej rodiny žiakov našej Spojenej školy.

 

Po otvorení šk. roka budú pracovníčky ekonomického oddelenia potvrdzovať žiakom II. – IV. ročníka potvrdenia (o návšteve školy, ŽSR a pod.).

Žiaci prvých ročníkov (I.A a I.C) si prinesú vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ a občiansky preukaz, žiaci I.N – výučný list a všetci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi. Vprípade ak je žiak integrovaný treba priniesť kópiu aktuálnej správy z CPPPaP.

 

V utorok a v stredu, 4. – 5. 9. 2018, budú mať žiaci triednické hodiny a riadia sa pokynmi  triednych učiteľov.

 

V nasledujúcich dňoch sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.

 

Prajeme úspešný nový školský rok!