Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.NII.AII.CII.NIII.AIII.CIII.DIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Staneková
Zástupca: Mgr. Michaela Jamborová
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 23 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Timea Babiaková kaderník
2    Kristína Bačová kaderník
3    Valentína Behúňová kaderník
4    Lucia Beliančinová kaderník
5    Adriana Cesneková kaderník
6    Lenka Friedlová kaderník
7    Miloslav Gerčic kaderník
8    Simona Gomolová kaderník
9    Erik Hubený kaderník
10    Samuel Chovanec kaderník
11    Simona Kianicová kaderník
12    Dominika Kubová kaderník
13    Kristína Kučavíková kaderník
14    Barbora Makovická kaderník
15    Žaneta Múčková kaderník
16    Dominika Panáková kaderník
17    Gabriela Sedliaková kaderník
18    Patrícia Šibíková kaderník
19    Slavomíra Škubáková kaderník
20    Nikola Tepličancová kaderník
21    Tímea Uhliarová kaderník
22    Nicolas Blaha fotograf
23    Samuel Devečka fotograf
24    Silvia Hoštáková fotograf
25    Emma Kudelčíková fotograf
26    Lujza Kuricová fotograf
27    Silvia Magdiaková fotograf
28    Jozef Moravčík fotograf
29    Michal Randa fotograf
30    Lucia Šuhajdová fotograf
31    Andrej Takáč fotograf

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019