Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.N

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.NII.AII.CII.NIII.AIII.CIII.DIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Melánia Frolová
Zástupca: Mgr. Zuzana Urbanová
Učebňa: 316
Odbor: vlasová kozmetika
Počet žiakov: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Miroslava Černáková
2    Natália Drahnová
3    Lucia Dubcová
8    Sandra Holáková
11    Radoslava Hurteková
15    Petra Mintálová
16    Jana Pivarčiová
19    Lenka Šujanová

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019