Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.NII.AII.CII.NIII.AIII.CIII.DIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Kováčová
Zástupca: Mgr. Michaela Daňová
Učebňa: 203
Počet žiakov: 33, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 30 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Terézia Bebčáková kaderník
2    Veronika Fridrichová kaderník
3    Sandra Gulašová kaderník
4    Rebeka Hrušková kaderník
5    Stanislava Jakubčíková kaderník
7    Estela Koperová kaderník
8    Nikola Kováčiková kaderník
9    Gabriela Macášová kaderník
10    Kristína Mlynáriková kaderník
11    Adriana Mudráková kaderník
12    Aneta Pastorková kaderník
13    Andrea Pavlusíková kaderník
14    Klaudia Trnovcová kaderník
15    Natália Zrebná kaderník
16    Jarmila Frátriková manikér - pedikér
17    Michaela Jačeňová manikér - pedikér
18    Júlia Knapcová manikér - pedikér
22    Aneta Majerová manikér - pedikér
24    Vanesa Pakošová manikér - pedikér
25    Barbora Veveričíková manikér - pedikér
26    Jakub Ďurajka fotograf
27    Petronela Jantulíková fotograf
28    Filip Kanis fotograf
29    Natália Kubalová fotograf
30    Laura Matejčíková fotograf
31    Deana Pajgerová fotograf
32    Mário Slávik fotograf
34    Janka Lamlechová manikér - pedikér
35    Bibiána Husáková kaderník
36    Radoslava Kirschnerová kaderník
37    Nikola Kmotorková manikér - pedikér
38    Zdenka Vlčková kaderník
39    Erika Štepková kaderník

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019