Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.NII.AII.CII.NIII.AIII.CIII.DIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Daňová
Zástupca: Mgr. Jana Kováčová
Učebňa: 204
Odbor: kaderník
Počet žiakov: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristína Bačinská
2    Janka Ďurinová
3    Lea Gumuláková
5    Mária Janáková
7    Veronika Kubišová
8    Nina Lulková
9    Gabriela Majdáková
10    Adriána Michalčíková
11    Vlasta Možuchová
13    Miriam Muráriková
14    Lenka Ponechalová
15    Anna Prochorová
16    Rebeka Slyšková
17    Klaudia Synáková
19    Erika Vráblová
20    Anita Zavadzanová
21    Nikola Frühaufová
22    Nikola Baxová

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019