Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.D

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.NII.AII.CII.NIII.AIII.CIII.DIV.A
Triedny učiteľ: Ing. Renáta Havlíková
Zástupca: Ing. Marianna Gajdulová
Učebňa: 303
Počet žiakov: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Dominika Adámková kaderník
2    Kristína Čerňanská kaderník
3    Katarína Gabčíková kaderník
4    Michaela Husárová kaderník
7    Barbora Markušová kaderník
8    Erika Pražencová kaderník
9    Petra Zavadzanová kaderník
10    Petronela Gašpieriková manikér - pedikér
13    Alexandra Kubenová manikér - pedikér
14    Sabína Kuniaková manikér - pedikér
17    Paulína Mintálová manikér - pedikér
21    Patrícia Košíková kaderník
23    Dominika Petreje kaderník
24    Anna Mária Turzová kaderník
25    Veronika Vráblová manikér - pedikér
27    Annamária Marčeková kaderník

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019