Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.NII.AII.CII.NIII.AIII.CIII.DIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Paulíková
Zástupca: Ing. Anna Adamčíková
Učebňa: 302
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Simona Barčiaková kozmetik
2    Sofia Fiziková kozmetik
3    Ema Hulínová kozmetik
5    Simona Kačicová kozmetik
6    Tatiana Kadašiová kozmetik
7    Zoja Kasáková kozmetik
8    Nikola Klimková kozmetik
9    Tatiana Kubalová kozmetik
10    Martina Palková kozmetik
11    Valentína Planková kozmetik
12    Lucia Struhačková kozmetik
13    Lívia Sušienková kozmetik
15    Soňa Cabadajová klientsky manažér pošty
16    Martina Hlavatá klientsky manažér pošty
17    Petra Hlavatá klientsky manažér pošty
18    Monika Hulmanová klientsky manažér pošty
19    Ľuboš Porubčanský klientsky manažér pošty
20    Alena Šrenkelová klientsky manažér pošty
21    Marianna Štaffenová klientsky manažér pošty
25    Dominika Balážiková kozmetik

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019