Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.NII.AII.CII.NIII.AIII.CIII.DIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Urbanová
Zástupca: Mgr. Melánia Frolová
Učebňa: 314
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
2    Kristína Brezániová informačné systémy a služby
6    Adriána Parišová informačné systémy a služby
7    Matej Ševčík informačné systémy a služby
10    Denisa Balvanová kozmetik
11    Kristína Belanová kozmetik
12    Monika Dóczyová kozmetik
13    Iveta Gabrišová kozmetik
15    Janka Hložná kozmetik
16    Veronika Hofericová kozmetik
17    Katarína Holubková kozmetik
18    Nikola Chodelková kozmetik
19    Veronika Kubičková kozmetik
20    Dominika Mišutková kozmetik
21    Natália Náležinská kozmetik
22    Lucia Paluchová kozmetik
23    Rebecca Risová kozmetik
26    Romana Škorová kozmetik
27    Tímea Šupicová kozmetik
30    Silvia Kelemenová kozmetik
33    Branislav Brezianský informačné systémy a služby
35    Tomáš Drga informačné systémy a služby
36    Sandra Danišková kozmetik

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019