Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Beáta Palovská PALO Rozvrh
Riaditeľka
palovska@sszaby.sk
 
 
Mgr. Viera Matušinská MATU Rozvrh
Zástupkyňa
matusinska@sszaby.sk
 
 
Ing. Anna Adamčíková ADAM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: III.A
adamcikova@sszaby.sk
 
 
Adriana Cvečková CVEČ Rozvrh
Majsterka
cveckova@sszaby.sk
 
 
Mgr. Michaela Daňová DANO Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: II.C
danova@sszaby.sk
 
 
Mgr. Melánia Frolová FROL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
Zástupca v triede: IV.A
frolova@sszaby.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Gabčová GABC Rozvrh
Učiteľka
gabcova@sszaby.sk
 
 
Ing. Marianna Gajdulová GAJD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: III.D
gajdulova@sszaby.sk
 
 
Ing. Renáta Havlíková HAVL Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
Zástupca v triede: II.A
havlikova@sszaby.sk
 
 
Irena Chrachalová CHRA Rozvrh
Majsterka
chrachalova@sszaby.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Ilková ILKO Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Jamborová JAMB Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
Zástupca v triede: I.C
jamborova@sszaby.sk
 
 
Ing. Marianna Keštefranová KEST Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Margita Kmetíková KMET Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Jana Kováčová KOVA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: III.C
kovacova@sszaby.sk
 
 
Mgr. Drahomír Krásnohorský KRAS Učiteľ
krasnohorsky@sszaby.sk
 
 
Mgr. Lukáš Kubala KUBA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Beáta Kyselová KYSE Rozvrh
Majsterka
kyselova@sszaby.sk
 
 
Bc. Anna Markušová MARK Rozvrh
Majsterka
markusova@sszaby.sk
 
 
Bc. Zuzana Martináková MARTI Rozvrh
Majsterka
martinakova@sszaby.sk
 
 
Mgr. Katarína Paulíková PAUL Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: I.A
paulikova@sszaby.sk
 
 
Bc. Zuzana Plichtová PLICH Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Eva Staneková STAN Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: I.N
stanekova@sszaby.sk
 
 
Mgr. Jana Staňová STANO Majsterka
pallova@sszaby.sk
 
 
Bc. Lenka Súkeníková SUKE Rozvrh
Majsterka
sukenikova@sszaby.sk
 
 
Iveta Trnovcová TRNO Rozvrh
Majsterka
trnovcova@sszaby.sk
 
 
Mgr. Zuzana Urbanová URBA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: II.N
urbanova@sszaby.sk
 
 
Renáta Válková VALK Rozvrh
Majsterka
valkova@sszaby.sk
Foto

Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.12.2018

Voľné miesta na našej škole