• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • upratovačka

   • Úväzok:
    plný pracovný úväzok
    Dátum nástupu:
    ihneď - na dobu určitú počas zastupovania dlhodobej PN
   • Požiadavky:

    žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
    Žiadosť o prijatie do zamestnania a kontakt (telefonický, e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty (mailom) do 31.08.2020 na adresu: skola@sszaby.sk
    Platové podmienky: od 580 € v závislosti od dĺžky praxe.

    Kontakt :
    p. Majtinek Ladislav, vedúci hospodárskej správy, 0948 101 422