Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@sszaby.sk alebo 0042141/5006424

 
Pozícia:

upratovačka   Mám záujem

Úväzok:plný - na zastupovanie počas dlhodobej PN
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Žiadosť o prijatie do zamestnania a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty do 31.01.2019 na adresu: skola@sszaby.sk

Kontakt : 0948 101 422 p. Majtinek Ladislav, vedúci hospodárskej správy.