• Návštevníci a zákazníci

    • V súvislosti s pandémiou COVID-19 informujeme všetkých návštevníkov a zákazníkov našich prevádzok, že pri vstupe do budovy školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
     Tlačivo si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť doma a pri vstupe do školy na vrátnici odovzdať. Ak nemáte možnosť si pripraviť tlačivo vopred, na vrátnici ho môžete ručne vypísať.
      

      

     Objednávky na tel. č. :

     KOZMETIKA, MANIKÚRA a PEDIKÚRA, FOTO                                        5006424 kl. 12

     KADERNÍCTVO                                                                                                  5006424 kl. 15

      

     Od 7.9.2021  sú prevádzky  Kaderníctvo, Kozmetika, Manikúra – pedikúra, Foto sprístupnené len objednaným zákazníkom.

     Podmienky vstupu:

     1. Do budovy školy môžu vstúpiť podľa režimu „OTP“ – iba osoby
     • plne zaočkované
     • testované s negatívnym výsledkom testu na COVID – 19

     PCR                                                72 hod. od odberu

     Antigénový test                        48 hod. od odberu

     • ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID – 19 pred 180 dňami.
     1. Vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
     2. Zákazníci pri vstupe do budovy školy  :
     1. sa preukazujú potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID – 19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID – 19 a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ;
     2. vypisujú „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“;
     3. pri príchode sa zapisujú a pri odchode z budovy školy odpisujú v „Knihe návštev“.