• Prevádzky


    • Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v prevádzkach odborného výcviku, ktoré sú otvorené verejnosti. 

      

     SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ

      

     Kaderníctvo

       Párny týždeň                                        Nepárny týždeň

     Po – Pia   8.30 – 18.00                       Po – Pia    8.30 – 18.00


     Kozmetika 

       Párny týždeň                                         Nepárny týždeň

     Po      zatvorené                                      Po      zatvorené

     Ut – Pia   8.30 – 18.00                   Ut – Pia    8.30 – 18.00

      

     Manikúra a pedikúra

     Párny týždeň                                            Nepárny týždeň

     Po – Pia  12.00 – 18.00                          Po – Pia    8.30 – 13.30
      

     Fotoateliér 

     Párny týždeň                                           Nepárny týždeň

     Po – Pia   8.30 – 14.30                          Po – Pia     8.30 – 13.30