Navigácia

Kalendár

Sobota 10. 10. 2015

Statistics

Počet návštev: 2943166

Vítame Vás!

 

 
29. 9. - 1. 10. 2015 sa uskutočnilo
účelové cvičenie
a Kurz na ochranu života a zdravia.
 
 

 

- 25. september 2015
 
 
 

 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším
organizuje naša škola
stretnutie s bývalými zamestnancami
14.10.2015 o 13.00 v jedálni školy.   Informačná výchova
   pre žiakov prvých ročníkov 

 

 

 

Slávnostné otvorenie 
školského roku 2015/2016.


Rozvrh pre externé štúdium - I.polrok 2015/16.Aktualizované cenníky poskytovaných služieb
 v prevádzkach kozmetických a fotografických služieb.

 

S m e r n i c a Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinná od 1. júla 2015.


Škola spolupracujúca s UNICEF šk. rok 2014/2015


Školský výlet -

bolo nám fajn...

 

 

 

 

 

 


 

 

Módna prehliadka na hrade Strečno....

 

 

 


 


Žiak III.D triedy Tomáš Masný získal minulý týždeň 11.6.2015 v Bratislave na Aminofeste ocenenie v podobe čestného uznania v súťaži UAT PHOTO 2015, na 5. ročníku medzinárodnej výstavy fotografického dizajnu stredných škôl za fotografie s názvom Zoombie a Samota.


Škola bez závislostí

realizácia projektu Škola bez tabaku, alkoholu a drog.

Aktivity projektu zachytené očami fotografa, relácia Fajčenie zabíja.


BESEDA - Módna značka WTF?! funguje na trhu od roku 2011. Za jej vznikom stoja ....

odevní dizajnéri WTF

 

 

 

 

 

 

 


Matematický KLOKAN - úspešným riešiteľom blahoželáme.


 

 Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili 4.5.2015 prednášky  na tému Orientácia na trhu práce  s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline.

 


Realitný vodičák

Žiaci končiacich ročníkov I. P, I. N, IV. A, III. C, III. D sa 25.3. zúčastnili prednášky o problematike predaja nehnuteľností a o aktuálnej situácii na realitnom trhu.

Získané vedomosti si overili v teste, úspešným žiačkam blahoželáme.

 


 


 

Vo fotoalbume si môžete pozrieť práce

fotografov, kozmetičiek i kaderníčok.

Oslavovali sme Deň učiteľov.

Pripomenuli sme si Deň vody.


 

Naša škola ponúka rekvalifikačné kurzy v odboroch krajčír, výroba konfekcie, zlatník a klenotník. ...viac

 


Dokumenty na stiahnutie.