Navigácia

Kalendár

Piatok 29. 4. 2016

Statistics

Počet návštev: 3204173

Vítame Vás!


 

termíny prijímacích skúšok a kritériá prijatia15. - 16. marec

MATURITY 2016

EČ a PF IČ MS


 

 

15. marec 2016

Súťaž kozmetikov a kaderníkov

výhercov už poznáme....
 


         15.3.2016

 Realitný vodičák

 

10.3.2016


SOČ

 

7.3.2016

 


ROZVRH pre externé štúdium

II. polrok 2015/16

 
 

OZNAMUJEME rodičom,

že od 1. februára 2016 si môžu po prihlásení do elektronickej žiackej knižky pozrieť a podpísať:

- online dochádzku svojho dieťaťa do školy
- známky za aktuálny mesiac
- udelenie výchovných opatrení

Sledujte aktivity projektu Škola priateľská k deťom.

Aktualizované cenníky poskytovaných služieb
 v prevádzkach kozmetických a fotografických služieb.

S m e r n i c a Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinná od 1. júla 2015.


 


Dokumenty na stiahnutie.