Navigácia

Kalendár

Štvrtok 27. 8. 2015

Statistics

Počet návštev: 2884928

Vítame Vás!


Otvorenie školského roka
2015/2016
bude 2.9. o 9,00 h. 
Potvrdenia o návšteve školy sa budú žiakom
vydávať od 8,00 do 9,00 a po ukončení 
slávnostného otvorenia v jedálni školy.

 


Výsledky druhý termín prijímacích skúšok do I. ročníka externého nadstavbového štúdia pre šk. rok 2015/16 v študijnom odbore 6426 L  vlasová kozmetika zo dňa 25.8.2015.

 

ZÁMER priameho nájmu Žilinského samosprávneho kraja....25.8.2015

 


S m e r n i c a Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinná od 1. júla 2015.


Kritériá  pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre šk.rok 2015/2016

Študijný odbor : 6426 L vlasová kozmetika-externé štúdium - prihláška


Škola spolupracujúca s UNICEF šk. rok 2014/2015


Školský výlet -

bolo nám fajn...

 

 

 

 

 

 


Výsledky  prijímacích skúšok do 1. ročníka

nadstavbového  š t údia pre šk.r. 2015/2016 odbor vlasová kozmetika.


Výsledky druhé kolo prijímacích skúšok

pre školský rok 2015/2016.


Módna prehliadka na hrade Strečno....

 

 

 


 


Žiak III.D triedy Tomáš Masný získal minulý týždeň 11.6.2015 v Bratislave na Aminofeste ocenenie v podobe čestného uznania v súťaži UAT PHOTO 2015, na 5. ročníku medzinárodnej výstavy fotografického dizajnu stredných škôl za fotografie s názvom Zoombie a Samota.


Škola bez závislostí

realizácia projektu Škola bez tabaku, alkoholu a drog.

Aktivity projektu zachytené očami fotografa, relácia Fajčenie zabíja.


BESEDA - Módna značka WTF?! funguje na trhu od roku 2011. Za jej vznikom stoja ....

odevní dizajnéri WTF

 

 

 

 

 

 

 


Matematický KLOKAN - úspešným riešiteľom blahoželáme.


 

 Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili 4.5.2015 prednášky  na tému Orientácia na trhu práce  s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline.

 


Realitný vodičák

Žiaci končiacich ročníkov I. P, I. N, IV. A, III. C, III. D sa 25.3. zúčastnili prednášky o problematike predaja nehnuteľností a o aktuálnej situácii na realitnom trhu.

Získané vedomosti si overili v teste, úspešným žiačkam blahoželáme.

 


Výsledky prijímacieho konania

kozmetik

informačné systémy a služby

 


Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016

kozmetik     kaderník    fotograf    krajčír     informačné systémy a služby


Vo fotoalbume si môžete pozrieť práce

fotografov, kozmetičiek i kaderníčok.

Oslavovali sme Deň učiteľov.

Pripomenuli sme si Deň vody.

 


 

 

 

 

TASR do každej školy

Spracujte článok o podujatiach,
aktivitách a živote na našej škole. 
Viac info tu.

 


Naša škola ponúka rekvalifikačné kurzy v odboroch krajčír, výroba konfekcie, zlatník a klenotník. ...viac


Dokumenty na stiahnutie.