Navigácia

Kalendár

Pondelok 8. 2. 2016

Statistics

Počet návštev: 3086407

Vítame Vás!


  

Ponúkame záujemcom rekvalifikačné kurzy
prihlášky zasielajte do 22.2.2016

ROZVRH pre externé štúdium

II. polrok 2015/16

 
 

OZNAMUJEME rodičom,

že od 1. februára 2016 si môžu po prihlásení do elektronickej žiackej knižky pozrieť a podpísať:

- online dochádzku svojho dieťaťa do školy
- známky za aktuálny mesiac
- udelenie výchovných opatrení

 VIANOČNÝ PUNČ

22.12.2015

 

Poznáme výhercov - SÚŤAŽ !!!!!

- o najkrajšiu vlastnoručne vytvorenú vianočnú pohľadnicu

- o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu

 


Odborná prednáška
Štátny archív
pobočka Považská Bystrica
17.12.2015

 

Súťaž vianočné pohľadnice

 

 


Exkurzia v Bratislave

9.12.2015

Hrad, NR SR, výstavy

 JUVYR 2015

 

 


Sledujte aktivity projektu Škola priateľská k deťom.

Rozvrh pre externé štúdium - I.polrok 2015/16.


Aktualizované cenníky poskytovaných služieb
 v prevádzkach kozmetických a fotografických služieb.

S m e r n i c a Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinná od 1. júla 2015.


 


Dokumenty na stiahnutie.